Από τις 25 Οκτωβρίου οι δηλώσεις και η διανομή των φοιτητικών συγγραμμάτων του χειμερινού εξαμήνου | foitites 1

Μέσα από την πλατφόρμα www.eudoxus.gr θα πραγματοποιούνται από τους φοιτητές οι δηλώσεις των διδακτικών συγγραμμάτων του χειμερινού εξαμήνου, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας. 

Οι δηλώσεις ξεκινούν τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου, και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021, ή κατά τις ημερομηνίες που έχουν ορίσει οι γραμματείες του τμήματος εντός του χρονικού αυτού πλαισίου.

H αποστολή των συγγραμμάτων, για τα οποία δεν έχει οριστεί σημείο διανομής εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύει το Τμήμα των ενδιαφερόμενων φοιτητών, θα δρομολογηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή εταιρίας ταχυμεταφοράς. Έως τότε, οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τη δήλωσή τους, προκειμένου να παραλάβουν κάποιο άλλο άμεσα διαθέσιμο σύγγραμμα.