Νέες παρατηρήσεις του αστεροειδούς που είναι γνωστός ως «Απόφις»– για τον οποίο είχε θεωρηθεί πως υπάρχει κίνδυνος να συγκρουστεί με τη Γη το 2068- αποκλείουν οποιοδήποτε ενδεχόμενο μιας καταστροφικής «συνάντησής» του μαζί μας για τουλάχιστον έναν αιώνα.

Όπως ανακοίνωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ΕΟΔ), μετά από 17 χρόνια παρατήρησης και ανάλυσης τροχιάς, ο «Απόφις» αφαιρείται από τη «Risk List».

Η παρατήρηση του Απόφις

Ο «Απόφις», πλάτους 350 μέτρων, εμφανίζεται εδώ και χρόνια κατά διαστήματα στις ειδήσεις, καθώς αστρονόμοι προσπαθούσαν να εξακριβώσουν με ακρίβεια την τροχιά του και την πιθανότητα οποιασδήποτε μελλοντικές σύγκρουσης.

The "Apophis" Asteroid Will Pass By Earth Tonight | Martha Stewart
Λίγο μετά τον εντοπισμό του Απόφις το 2004, αστρονόμοι προέβλεπαν δύο ενδεχόμενα πρόσκρουσης το 2029 και το 2036, μα επιπλέον παρατηρήσεις του συγκεκριμένου ΝΕΟ (near-Earth object) ευτυχώς τα απέκλεισαν

Μέχρι τώρα ωστόσο παρέμενε ένα μικρό ενδεχόμενο πρόσκρουσης το 2068.

Νέες παρατηρήσεις του αστεροειδούς με ραντάρ έγιναν στις αρχές Μαρτίου από το Goldstone Deep Space Communications Complex της NASA στην Καλιφόρνια και το Green Bank Observatory στη Δυτική Βιρτζίνια. Οι παρατηρήσεις αυτές παρείχαν επαρκή δεδομένα για την τροχιά του διαβόητου αστεροειδούς, ώστε να αποκλειστεί επιτέλους με βεβαιότητα οποιοδήποτε ενδεχόμενο σύγκρουσης με τη Γη για τουλάχιστον 100 χρόνια.

Οι τελευταίες αυτές παρατηρήσεις ήταν δυνατές επειδή ο αστεροειδής πραγματοποίησε ένα πέρασμα στις 6 Μαρτίου, περνώντας σε μια απόσταση περίπου 17 εκατομμυρίων χιλιομέτρων (44 φορές η απόσταση Γης- Σελήνης).

Αν και ο αστεροειδής ήταν ακόμα αρκετά μακριά, οι αστρονόμοι μπορούσαν να μετρήσουν με ακρίβεια την απόστασή του και να διαπιστώσουν την τροχιά του πριν το επόμενο, πολύ κοντινό του πέρασμα το 2029. Τότε, στις 13 Απριλίου εκείνου του έτους, ο «Απόφις» θα περάσει σε απόσταση μικρότερη των 35.000 χλμ από τη Γη και θα είναι ορατός με γυμνό μάτι.