Άρχισαν οι αιτήσεις για προσλήψεις στην Ελληνική Αστυνομία

Μέχρι πότε είναι η προθεσμία

Στην προκήρυξη διαγωνισμού προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία για προσλήψεις 30 ψυχολόγων και 30 ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων που θα στελεχώσουν τα περιφερειακά ιατρεία, τα οποία συστάθηκαν με απόφαση του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγου Μιχαήλ Καραμαλάκη, στις έδρες αστυνομικών υπηρεσιών 13 μεγάλων πόλεων της Ελλάδας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα ή Αστυνομικό Σταθμό του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους ή στα Προξενεία της Ελλάδας στις χώρες όπου διαμένουν, την αίτηση συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από 24-11-2021 μέχρι και τις 23-12-2021 στις 15:00.

Έπειτα από την εκπνοή της προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.

Σημειώνεται ότι αίτηση που υποβάλλεται ταχυδρομικώς, με ηλεκτρονικό μέσο ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, δεν γίνεται δεκτή και δεν θα λαμβάνεται υπόψη για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Σκοπός των νέων προσλήψεων είναι να καλύπτονται με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα οι υγειονομικές ανάγκες τόσο του εν ενεργεία όσο και του εν αποστρατεία προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και των οικογενειών αυτού.