Business

Στη διανομή μερίσματος από τα φετινά κέρδη της Eurobank το 2023, εστίασε ο Φωκίων Καραβίας

Στη διανομή μερίσματος από τα φετινά κέρδη της Eurobank το 2023, εστίασε ο Φωκίων Καραβίας
Αρθρογράφος: Γιάννης Χαλκιαδάκης
Από Γιάννης Χαλκιαδάκης

Την πεποίθησή ότι η Eurobank θα καταφέρει να διανείμει μέρισμα προς τους μετόχους της δεδομένων της καλής απόδοσής των μεγεθών της, εξέφρασε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Φωκίων Καραβίας, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των αναλυτών, καθώς μετά τα καλά οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του έτους, ο όμιλος προχωρά στην αναθεώρηση επί τα βελτίω των στόχων του business plan για το 2022.

Σύμφωνα με τον ίδιο: «Κάνουμε έναν παραγωγικό διάλογο με τον επόπτη με στόχο τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της φετινής χρονιάς, στις αρχές του 2023», ενώ για τις εισροές μη εξυπηρετούμενων δανείων που φθάνουν τα τελευταία τρίμηνα τα 400 εκατ. ευρώ, είπε ότι:

«Δεν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ανησυχίας, τα στοιχεία δεν δείχνουν τάση και η κατάσταση είναι καλύτερη από τις αρχικές εκτιμήσεις», για να συμπληρώσει πως: «Η πίεση στο εισόδημα υπάρχει κυρίως από τις ανατιμήσεις στην ενέργεια και στα τρόφιμα και παρακολουθούμε με προσοχή τα χαρτοφυλάκια μας».

Στη συνέχεια, ο κ. Καραβίας, απαντώντας σε ερώτηση για το πως θα αντιμετωπίσει η τράπεζα τις νέες εισροές στα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και ποιες είναι οι προβλέψεις για το 2023, σημείωσε:

«Σχεδιάζουμε το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους να προχωρήσουμε σε κάποιες διαγραφές», ενώ για το 2023 «ο χειμώνας που έρχεται είναι δύσκολος, αλλά δεν μπορούν ακόμη να γίνουν εκτιμήσεις και προβλέψεις».

Όσον αφορά την αύξηση των επιτοκίων, ο διευθύνων σύμβουλος διευκρίνισε πως τα έσοδα της τράπεζας από την αύξηση κατά 50 μονάδες βάσης των επιτοκίων θα ανέλθουν σε 70 εκατ. ευρώ. Στην περίπτωση που τα επιτόκια αυξηθούν άλλες 50 μονάδες βάσης και ανέλθουν στο 0,50% τότε τα έσοδα θα φθάσουν τα 130 εκατ. ευρώ. Για μια συνολική αύξηση 150 μονάδων βάσης τα έσοδα θα διαμορφωθούν στα 300 εκατ. ευρώ

Αναφορικά με τα συνολικά επενδυτικά projects που επιδιώκουν την χρηματοδότησή τους κατά 30%-40% από το RRF, σήμερα ανέρχονται σήμερα στα 3 δισ. ευρώ, με τον ίδιο να αναμένει πως μέχρι το τέλος του έτους τα επενδυτικά projects θα ανέλθουν στα 6-8 δισ. ευρώ.
Όσον το πρώτο εξάμηνο του 2022, τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων της Eurobank διαμορφώθηκαν σε 933 εκατ.ευρώ και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σε 760 εκατ.ευρώ, ενώ τα συνολικά καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 941 εκατ.ευρώ , έναντι 190 εκατ.ευρώ το Α΄ εξάμηνο 2021 και περιλαμβάνουν τα κέρδη από τη συναλλαγή απόσχισης του κλάδου αποδοχής πράξεων πληρωμής και εκκαθάρισης συναλλαγών (project «Triangle»).

Ειδικότερα, τα λειτουργικά αποτελέσματα της Eurobank το Α΄ Εξάμηνο 2022 ήταν ιδιαίτερα ισχυρά με κέρδη ανά μετοχή, να φτάνουν τα 0,25 ευρώ από 0,05 ευρώ το Α΄εξάμηνο 2021 και την απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, σε 27,5%, από 7,7% πέρυσι.

Παράλληλα, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 4,5% έναντι του Α΄ εξαμήνου 2021 και διαμορφώθηκαν σε 700 εκατ.ευρώ , από 670 εκατ.ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 22,4% σε 256 εκατ.ευρώ , κυρίως λόγω των εσόδων από τις χορηγήσεις, τις εργασίες του Δικτύου, και τις υπηρεσίες καρτών.

Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αντιστοιχούσαν σε 65 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού, έναντι 61 μονάδων βάσης το Α΄ εξάμηνο 2021. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 8,8% σε 956 εκατ.ευρώ το Α΄ εξάμηνο 2022.

Τα λοιπά έσοδα αυξήθηκαν σε 572 εκατ.ευρώ, από 45 εκατ.ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, κυρίως λόγω χρηματοοικονομικών κερδών από προϊόντα αντιστάθμισης κινδύνου. Κατά συνέπεια, τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 65,4% σε 1.528 εκατ.ευρώ το Α΄ εξάμηνο 2022.

Οι Λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 3,9% στα 450 εκατ.ευρώ λόγω των εργασιών στο εξωτερικό, ενώ στην Ελλάδα παρέμειναν αμετάβλητες. Ο δείκτης κόστους – οργανικών εσόδων βελτιώθηκε σε 47,1% το Α΄ εξάμηνο 2022 , από 49,3% ένα χρόνο πριν, ενώ ο δείκτης κόστους-εσόδων μειώθηκε σημαντικά στο 29,5%, λόγω των υψηλών χρηματοοικονομικών κερδών.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 13,5% στα 506 εκατ.ευρώ και τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων υπερδιπλασιάστηκαν στα 1.078 εκατ. ευρώ, ενώ οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων διαμορφώθηκαν σε126 εκατ.ευρώ και αντιστοιχούσαν σε 64 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων το Α΄ εξάμηνο 2022.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 71,7% σε 380 εκατ.ευρώ το Α΄ εξάμηνο 2022, από 221 εκατ.ευρώ το Α΄ εξάμηνο 2021.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 933 εκατ.ευρώ και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σε 760 εκατ.ευρώ το Α΄ εξάμηνο 2022.

Τα συνολικά καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 941 εκατ.ευρώ , έναντι 190 εκατ.ευρώ το Α΄ εξάμηνο 2021 και περιλαμβάνουν τα κέρδη από τη συναλλαγή απόσχισης του κλάδου αποδοχής πράξεων πληρωμής και εκκαθάρισης συναλλαγών (project «Triangle»).

Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε 102εκατ. ευρώ, τους πρώτους έξι μήνες του τρέχοντος έτους, από 73 εκατ.ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 11,5% και ανήλθαν σε 142 εκατ.ευρώ και τα οργανικά λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 41,7% σε 127 εκατ.ευρώ το Α΄ εξάμηνο 2022. Το 45% περίπου των καθαρών κερδών προήλθε από τις δραστηριότητες στη Βουλγαρία και το 44%από αυτές στην Κύπρο.

Δείτε επίσης