Business

Με ισχυρές επιδόσεις και δυναμική ανάπτυξη, η ναυτιλιακή Capital Product Partners

Με ισχυρές επιδόσεις και  δυναμική ανάπτυξη,  η ναυτιλιακή Capital Product Partners
Αρθρογράφος: Γιάννης Χαλκιαδάκης
Από Γιάννης Χαλκιαδάκης

Τα συνολικά έσοδα της ναυτιλιακής εταιρείας Capital Product Partners L.P. (CPLP), ανήλθαν στα 74 εκατ. δολάρια, το 2ο τρίμηνο του 2022, σημειώνοντας αύξηση κατά 86%, έναντι 39,8 εκατ. δολάρια το 2ο τρίμηνο του 2021.

Παράλληλα, τα καθαρά κέρδη για το εξεταζόμενο διάστημα αυξήθηκαν στα 20,4 εκατ. δολάρια, έναντι 10,0 εκατ. δολαρίων για την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καταγράφοντας αύξηση 104%, εξαιρώντας το έκτακτο κέρδος ύψους 25,4 εκατ. δολαρίων από την επιτυχή πώληση του M/V CMA CGM Magdalena τον Μάιο του 2021.

Αναφερόμενος στις επιδόσεις της εταιρείας, ο CEO της CPLP, Γεράσιμος Καλογηράτος, δήλωσε: «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2022 η εταιρεία συνέχισε να σημειώνει ισχυρές οικονομικές επιδόσεις σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2021, κυρίως ως αποτέλεσμα της εισόδου μας στην αγορά της θαλάσσιας μεταφοράς LNG κατά το δεύτερο μισό του περασμένου έτους.

Ταυτόχρονα, παραμένουμε προσηλωμένοι στην στρατηγική μας για την ανανέωση του στόλου μας και στο πλαίσιο αυτό ολοκληρώσαμε επιτυχώς την πώληση των M/V Archimidis & M/V Agamemnon, ενώ ενισχύσαμε τις αναπτυξιακές μας προοπτικές με την απόκτηση τριών νέων οικολογικών πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, ικανότητας 13,278 TEU,

στα οποία έχουν τοποθετηθεί υβριδικής τεχνολογίας συστήματα καθαρισμού διοξειδίου του θείου, όπως και με την απόκτηση ενός ακόμη πλοίου LNG τελευταίας γενιάς, μεταφορικής ικανότητας 174.000 κυβικών μέτρων - πλοία τα οποία ήδη είναι υπό καθεστώς μακροχρόνιας χρονοναύλωσης.

Η πρόσφατη επιτυχής έκδοση νέου κοινού ομολογιακού δανείου στην Κεφαλαιαγορά Αθηνών, δεύτερη εντός δώδεκα μηνών, με σταθερό επιτόκιο 4,40% για επτά έτη, αποδεικνύει την ικανότητα της εταιρείας να αντλεί νέα κεφάλαια και μας παρέχει επιπλέον οικονομική ευελιξία για περαιτέρω ανάπτυξη σε περιβάλλον αυξανόμενων επιτοκίων.

Η επιστροφή κεφαλαίου προς τους μετόχους μας παραμένει προτεραιότητα για την CPLP καθώς συνεχίζουμε να επενδύουμε στρατηγικά στην πράσινη ναυτιλία».

Η αύξηση των εσόδων κατά 86% οφείλεται κυρίως στην καθαρή αύξηση του μέσου αριθμού πλοίων του στόλου της εταιρείας κατά 27%, μετά την απόκτηση συνολικά έξι πλοίων LNG νέας γενιάς, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021, τα οποία συνεισέφεραν συνολικά έσοδα ύψους 38,1 εκατ. δολαρίων το δεύτερο τρίμηνο του 2022.

Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες για το τρίμηνο ανήλθαν σε 40,9 εκατ. δολάρια, σε σύγκριση με 25,6 εκατ. δολάρια το δεύτερο τρίμηνο του 2021 κυρίως λόγω της αύξησης του μεγέθους του στόλου στα 21 πλοία κατά την περίοδο, καθώς και αυξημένου κόστους απόσβεσης πλοίων.

Στις 30 Ιουνίου 2022, τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 34,5 εκατ. δολάρια και περιλαμβάνουν ταμειακά διαθέσιμα περιορισμένης χρήσης (restricted cash) ύψους 10,6 εκατ. δολαρίων, ως ελάχιστη απαίτηση ρευστότητας σύμφωνα με τις χρηματοδοτικές ρυθμίσεις της εταιρείας.

Σε συνέχεια των αποτελεσμάτων του 2ου τριμήνου 2022, η εταιρεία θα προχωρήσει σε διανομή μερίσματος ύψους 0,15 δολ. ανά κοινό μερίδιο

Νέο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους $597.5 εκατ. για την απόκτηση ενός πλοίου LNG και τριών πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων

Τον Ιούνιο του 2022 η εταιρεία ανακοίνωσε ότι προχωρά στην απόκτηση του υπό ναυπήγηση LNG Carrier «Asterix Ι», μεταφορικής ικανότητας 174.000 κυβικών μέτρων τύπου X-DF τελευταίας γενιάς, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί τον Ιανουάριο του 2023.

Το πλοίο βρίσκεται ήδη σε μακροχρόνια χρονοναύλωση, διάρκειας πέντε ετών, από την Hartree Partners Power & Gas Company (UK) με δυνατότητα επέκτασης της συμφωνίας έως τον Ιανουάριο του 2032.

Με την προσθήκη του «Asterix Ι» στις αρχές του επόμενου έτους, ο στόλος της CPLP θα διαθέτει συνολικά 7 πλοία LNG τύπου X-DF τελευταίας γενιάς, συνολικής μεταφορικής ικανότητας 1.218.000 κυβικών μέτρων, αυξάνοντας έτσι σημαντικά το αποτύπωμα της εταιρείας στην δυναμική αγορά θαλάσσιας μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Επίσης, η εταιρεία προχωρά στην απόκτηση τριών νέων οικολογικών πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, μεταφορικής ικανότητας 13,278 TEU έκαστο, με μηχανές διπλού καυσίμου και σύστημα καθαρισμού διοξειδίου του θείου (scrubber).

Πρόκειται για τα «Manzanillo Express», «Itajai Express» και «Buenaventura Express» τα οποία είναι υπό ναυπήγηση και προγραμματίζεται να παραδοθούν τον Οκτώβριο του 2022, τον Ιανουάριο του 2023 και τον Μάιο του 2023 αντιστοίχως.

Έχουν εξασφαλισμένες μακροχρόνιες ναυλώσεις από την Hapag Lloyd Aktiengesellshaft για 10 έτη, οι οποίες μαζί με τα δικαιώματα επέκτασης της ναύλωσης, λήγουν μεταξύ του Οκτωβρίου 2038 και του Μαϊου του 2039.

Ο στόλος υψηλών προδιαγραφών της CPLP αριθμεί σήμερα (Ιούλιος 2022) σε 19 πλοία και με την ολοκλήρωση του αναπτυξιακού επενδυτικού προγράμματος, ύψους 597,5 εκατ. δολαρίων μεταξύ Οκτωβρίου 2022 και Μαΐου 2023, ο στόλος αναμένεται να διαμορφωθεί στα 23 πλοία, αποτελούμενος από 7 πλοία τελευταίας γενιάς μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (‘LNG’), 15 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (containers) και 1 πλοίο ξηρού φορτίου.

Τον Ιούλιο του 2022, η Εταιρεία, μέσω της κατά 100% θυγατρικής της, CPLP Shipping Holdings PLC, εξέδωσε ομόλογα ύψους 100,0 εκατ ευρώ., 7ετούς λήξης, με τοκομερίδιο 4,40%, πληρωτέο εξαμηνιαία.

Τα αντληθέντα κεφάλαια θα διατεθούν για την ενίσχυση του στόλου καθώς και την εξυπηρέτηση άλλων χρηματοοικονομικών αναγκών της εταιρείας.
.
Η αγορά των container αντιμετώπισε εξαιρετικές συνθήκες κατά το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, με τις τιμές των εμπορευματικών μεταφορών και των ναυλώσεων να σημειώνουν ρεκόρ όλων των εποχών και να είναι σχεδόν διπλάσιες σε ετήσια βάση, παρά τη μικρή αποκλιμάκωση που παρατηρήθηκε πρόσφατα.

Το βιβλίο των παραγγελιών είναι στο 27,8% του συνολικού στόλου, σημειώνοντας αύξηση 1.3% από το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ οι πωλήσεις πλοίων προς ανακύκλωση παραμένουν σε ιστορικά χαμηλά.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι θα υπάρξει μερική ομαλοποίηση της αγοράς εν όψει πιθανών οικονομικών αναταράξεων μεσο-μακροπρόθεσμα, ωστόσο βραχυπρόθεσμα, η σοβαρή διαταραχή στην εφοδιαστική αλυσίδα, η περιορισμένη διαθεσιμότητα χωρητικότητας καθώς και οι προσδοκίες ότι οι διαταραχές θα αργήσουν να αμβλυνθούν, διατηρούν την πρόβλεψη για την συγκεκριμένη αγορά θετική για τους επόμενους μήνες.

Δείτε επίσης