Business

Η Πειραιώς, αναθεωρεί προς τα πάνω τις επιδόσεις του α΄εξαμήνου σύμφωνα με τον Χρήστο Μεγάλου

Η Πειραιώς, αναθεωρεί προς τα πάνω τις επιδόσεις του α΄εξαμήνου σύμφωνα με τον Χρήστο Μεγάλου
Αρθρογράφος: Γιάννης Χαλκιαδάκης
Από Γιάννης Χαλκιαδάκης

Στα ισχυρά κέρδη της Τράπεζας Πειραιώς για το πρώτο εξάμηνο του 2022, που αποδεικνύουν τη δυναμική της για το σύνολο του έτους αλλά και για το 2023, εστίασε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Χρήστος Μεγάλου, κατά τη συνάντηση του με τους αναλυτές.

Αναφερόμενος στις επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου, ο κ. Μεγάλου είπε πως αυτές οδηγούν τη διοίκηση στην αναθεώρηση προς τα πάνω των στόχων για το σύνολο του έτους, ενώ όσον αφορά την πιστωτική επέκταση, οι στόχοι που περιγράφονταν αρχικά στο business plan για το έτος έχουν ήδη επιτευχθεί από το πρώτο εξάμηνο, με τα καθαρά δάνεια για το 2022 να φτάνουν τα 2 δισ. ευρώ.

Όσον αφορά τα κέρδη ανά μετοχή, η τράπεζα υπολογίζει για το 2022, ότι θα είναι επτά φορές πάνω από τις αρχικές προβλέψει, λόγω της υψηλότερης και ταχύτερης αύξησης των οργανικών εσόδων και της μείωσης των κόκκινων δανείων στο πρώτο εξάμηνο, αυξάνοντας τα κέρδη το 2022 στα 0,35 ευρώ ανά μετοχή, από 0,05 ευρώ ανά μετοχή που προέβλεπε το αρχικό σχέδιο.

Σύμφωνα με τον CEO της Πειραιώς η προς τα πάνω αναθεώρηση των στόχων αυξάνει την ελκυστικότητα της μετοχής, με τον λόγο τιμής προς κέρδη (P/E), να αναθεωρείται στις 3,2 φορές έναντι 5,6 που είναι ο μέσος όρων των υπολοίπων τριών συστημικών τραπεζών.

Συνεχίζοντας, ο κ. Μεγάλου διευκρίνισε ότι δεν προβλέπονται νέες κεφαλαιακές κινήσεις στο επόμενο διάστημα, καθώς στηρίζεται στην ήδη ισχυρή οργανική της κερδοφορία. Μάλιστα, η Πειραιώς αναμένει να επωφεληθεί και από την απόφαση της ΕΚΤ να αυξήσει αυτό τον μήνα, τα βασικά της επιτόκια κατά 50 μονάδες βάσης του Ιούλιο.

Στον αντίποδα, η τράπεζα επιδιώκει τη δημιουργία πρόσθετης αξίας από το χαρτοφυλάκιο των συμμετοχών της, ύψους 800 εκατ. ευρώ, ενώ αναφορικά με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ο διευθύνων σύμβουλος, εξήγησε πως η μείωση που καταγράφηκε οφείλεται κατά κύριο λόγω στις τιτλοποιήσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Πειραιώς αναμένει πως θα περιορίσει τον δείκτη NPEs στον ευρωπαϊκό μέσο όρο μέσα στο 2024, ενώ όσον αφορά τo ζήτημα των απαιτήσεων MREL, σημείωσε πως για εφέτος απομένουν λιγότερο από 500 εκατ. ευρώ, με την τράπεζα να εξετάζει όλες τις διαθέσιμες επιλογές προκειμένου να το διευθετήσει.

Πιο αναλυτικά, κέρδη 93 εκατ. ευρώ εμφάνισε η Τράπεζα Πειραιώς το 2ο 3μηνο του 2022, ενώ τα συνολικά κέρδη του πρώτου εξαμήνου ανήλθαν στα 635 εκατ. ευρώ.

Το προ φόρων αποτέλεσμα σε εξομαλυμένη βάση διαμορφώθηκε σε κέρδη 119 εκατ. ευρώ το 2ο 3μηνο 2022 και κέρδη 306 εκατ. ευρώ το πρώτο 6μηνο.
α κέρδη ανά μετοχή, εξομαλυμένα για μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία, αυξήθηκαν σε 0,21 ευρώ το 1ο 6μηνο 2022, σημαντικά υψηλότερα σε σύγκριση με 0,10 ευρώ το 1ο 6μηνο 2021.

Το καθαρό αποτέλεσμα μετόχων του Ομίλου ανήλθε σε κέρδος 92 εκατ. ευρώ το 2ο 3μηνο 2022 και κέρδος 614 εκατ. ευρώ το 1ο 6μηνο 2022. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,47 ευρώ το 1ο 6μηνο 2022.

Παράλληλα, τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 591 εκατ. ευρώ το 1ο 6μηνο 2022, μειωμένα κατά 23% ετησίως, λόγω της απώλειας εσόδων από τόκους δανείων NPE, ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 306 εκατ. ευρώ το 2ο 3μηνο 2022, αυξημένα κατά 7% σε τριμηνιαία βάση, ωθούμενα από την παραγωγή δανείων και τα έσοδα από ομόλογα.

Ταυτοχρόνως, τα καθαρά έσοδα από τόκους, εξαιρουμένων των διαφυγόντων εσόδων από τα NPEs, ανήλθαν σε 512 εκατ. ευρώ το 1ο 6μηνο 2022, αυξημένα κατά 3% ετησίως, και σε 266 εκατ. ευρώ το 2ο 3μηνο 2022, αυξημένα κατά 8% τριμηνιαίως, με συμβολή της επέκτασης του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων και των υψηλότερων αποδόσεων του χαρτοφυλακίου σταθερού εισοδήματος.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες και μισθώματα το 1ο 6μηνο 2022 ανήλθαν σε 237 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 22% ετησίως. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες και μισθώματα το 2ο 3μηνο 2022 ανήλθαν σε 124 εκατ. ευρώ, +8% τριμηνιαίως, και +11% ετησίως.

Βασικοί συντελεστές της αύξησης ήταν οι νέες εκταμιεύσεις δανείων, τα έσοδα από κίνηση κεφαλαίων, οι προμήθειες συναλλάγματος, και τα έσοδα από πιστωτικές κάρτες, ενώ τα έσοδα από μισθώματα συνέβαλαν επίσης θετικά και αναμένεται να επεκταθούν περαιτέρω.

έσοδα προμηθειών ως ποσοστό του ενεργητικού διαμορφώθηκαν σε 0,6% το 2ο 3μηνο 2022, τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα το 1ο 6μηνο 2022 διαμορφώθηκαν σε 408 εκατ. ευρώ. μειωμένα κατά 4% ετησίως, ενώ κατά το 2ο 3μηνο 2022 διαμορφώθηκαν σε 209 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 2% ετησίως.

Αντίστοιχα, οι επαναλαμβανόμενες δαπάνες προσωπικού το 2ο 3μηνο 2022 μειώθηκαν 2% ετησίως στα 95 εκατ. ευρώ., καθώς σε αυτές αποτυπώνεται η εξοικονόμηση από τις ενέργειες αναδιάρθρωσης του ανθρώπινου δυναμικού.

Στις 30 Ιουνίου 2022 το προσωπικό του Ομίλου ανερχόταν σε 9.206 εργαζόμενους στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, εκ των οποίων οι 8.839 απασχολούνταν στην Ελλάδα, μειωμένοι κατά 954 ετησίως.

Επιπλέον, τα γενικά και διοικητικά έξοδα το 2ο 3μηνο 2022 παρέμειναν σταθερά σε ετήσια βάση, στα 90 εκατ. ευρώ παρά τις πληθωριστικές πιέσεις.
Ο δείκτης κόστους προς έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκε στο 49% το 2ο 3μηνο 2022 έναντι47% πριν ένα χρόνο, κυρίως λόγω της μείωσης των εσόδων από NPEs.

Περαιτέρω βελτίωση αναμένεται να σημειωθεί, καθώς είναι σε εξέλιξη το σχέδιο μετασχηματισμού και η συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση δραστηριοτήτων της Τράπεζας.

Τα εξομαλυμένα έσοδα προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 479 εκατ. ευρώ το 1ο 6μηνο 2022, από 562 εκατ. ευρώ το 1ο 6μηνο 2021, λόγω της δραστικής εξυγίανσης NPE το 2021 και 2022.

Η δυναμική της Τράπεζας αντανακλάται σε όλους τους τομείς και ανοίγει το δρόμο για την επίτευξη των στρατηγικών μας επιδιώξεων, σε ευθυγράμμιση με τον εξορθολογισμό του κόστους απομείωσης των δανείων.

Το 2ο 3μηνο 2022 οι οργανικές προβλέψεις δανείων διαμορφώθηκαν σε €46 εκατ., σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με το προηγούμενο 3μηνο, λόγω της μεγάλης μείωσης των NPE το 2021, καθώς και της σημαντικής βελτίωσης νέων εισροών σε ΝPE.

Απομειώσεις ύψους 117 εκατ. ευρωτο 2ο 3μηνο 2022 σχετίζονται με όλες τις εναπομένουσες προβλέψεις αναφορικά με το χαρτοφυλάκιο ΝPΕ Sunrise 3, το χαρτοφυλάκιο Solar, καθώς και με άλλες προσαρμογές.

Το οργανικό κόστος κινδύνου επί των καθαρών δανείων παρέμεινε σε χαμηλό επίπεδο για ακόμα ένα τρίμηνο, στις 52μ.β. κατά το 2ο 3μηνο 2022, από 73μ.β. ένα χρόνο πριν.

Δείτε επίσης