Business

Αύξηση του κύκλου εργασιών της Attica Group και συγχώνευση με απορρόφηση της Anek

Αύξηση του κύκλου εργασιών της Attica Group και συγχώνευση με απορρόφηση της Anek
Αρθρογράφος: Γιάννης Χαλκιαδάκης
Από Γιάννης Χαλκιαδάκης

Στα 201,45 εκατ. ευρώ, ανήλθαν οι ενοποιημένες πωλήσεις του α΄ εξαμήνου του 2022, έναντι 122,19 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου του 2021, με τον κύκλο εργασιών του Ομίλου, να αυξάνεται κατά 65% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σηματοδοτώντας την σταδιακή επαναφορά των εργασιών, στα προ Covid- 19 επίπεδα, της Attica Group, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Σπύρο Πασχάλη.

Η αύξηση του μεταφορικού έργου, και κατ’ επέκταση του κύκλου εργασιών του Ομίλου, αντισταθμίστηκε από την παρατεταμένη πολύ υψηλή τιμή των καυσίμων (αύξηση κατά 99% στη μέση τιμή των ναυτιλιακών καυσίμων που καταναλώθηκαν το α΄ εξάμηνο του 2022 σε σχέση με το α΄ εξάμηνο 2021), με αποτέλεσμα τη σημαντική επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους.

Οι πράξεις αντιστάθμισης της τιμής των καυσίμων για μέρος της καταναλωθείσας ποσότητας από τα πλοία του Ομίλου, που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της εφαρμοζόμενης πολιτικής της Εταιρίας, συνεισέφεραν κατά 12,8 εκατ. ευρώ στη μείωση των ενοποιημένων ζημιών του Ομίλου σε σχέση με το α΄ εξάμηνο 2021.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανήλθαν σε 67,88 εκατ. ευρώ από 97,36 εκατ. ευρώ στις 31.12.2021, ενώ ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε 467,42 εκατ. ευρώ έναντι 481,59 εκατ. ευρώ την 31.12.2021.

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία του Ομίλου ανήλθαν σε 684,91 εκατ. ευρώ έναντι 673,84 εκατ. ευρώ στις 31.12.2021.Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν την 30.06.2022 σε 344,44 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν σε Ευρώ 1,6 ανά μετοχή της Εταιρίας. Την 30.06.2022 ο Όμιλος απασχολούσε 2.089 εργαζόμενους

Σήμερα, η Attica Group δρομολογεί 33 πλοία τα οποία δραστηριοποιούνται με τα εμπορικά σήματα «Superfast Ferries», «Blue Star Ferries» και «Hellenic Seaways». Από τα πλοία αυτά, τα 20 είναι συμβατικά επιβατηγά - οχηματαγωγά, τα 12 είναι ταχύπλοα και 1 πλοίο είναι φορτηγό – οχηματαγωγό.

Τα πλοία του Ομίλου πραγματοποίησαν δρομολόγια στην Ελλάδα (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Β.Α. Αιγαίο, Σαρωνικό και Σποράδες) και στη Διεθνή γραμμή Ελλάδας - Ιταλίας (Ανκόνα, Μπάρι, Βενετία). Το μεταφορικό έργο του Ομίλου, σε σχέση με α΄ εξάμηνο 2021, αυξήθηκε κατά 108% στους επιβάτες, κατά 56% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 16% στα φορτηγά οχήματα.

Ο αριθμός των δρομολογίων σε σχέση με τo α΄ εξάμηνο 2021 αυξήθηκε κατά 54%. Στις γραμμές της Αδριατικής και της Κρήτης τα πλοία του Ομίλου λειτουργούν κοινοπρακτικά με πλοία της Anek Lines.

Τον Ιούνιο και Ιούλιο του 2022 προστέθηκαν στο στόλο του Ομίλου τρία υπερσύγχρονα πλοία τύπου Aero Catamaran, τα οποία ναυπηγήθηκαν στα ναυπηγεία Brødrene Aa της Νορβηγίας.

Τα Aero Highspeed 1, 2 και 3 ξεκίνησαν τα δρομολόγια τους στις γραμμές του Αργοσαρωνικού στις αρχές Αυγούστου 2022, αντικαθιστώντας παλαιότερης τεχνολογίας πλοία στους συγκεκριμένους προορισμούς.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού για επέκταση των δραστηριοτήτων της, η Attica Group άρχισε από το 2021 να επενδύει σε έναν συμπληρωματικό της κύριας δραστηριοποίησής της κλάδο, τον ξενοδοχειακό, με στόχο την αξιοποίηση της ισχυρής δυναμικής της στον Ελληνικό τουρισμό.

Για τον σκοπό αυτό, εξαγόρασε, μέσω 100% θυγατρικής της εταιρίας, την ιδιοκτήτρια εταιρία του ξενοδοχείου Naxos Resort Beach Hotel που βρίσκεται στον Άγιο Γεώργιο Νάξου, και εντός του 2022 την ιδιοκτήτρια εταιρία του ξενοδοχείου Tinos Beach που βρίσκεται στη θέση Κιόνια Τήνου.

Στις 21.9.2022 η Attica Group ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι επετεύχθη συμφωνία με τους μεγαλύτερους πιστωτές, καθώς και με μετόχους που εκπροσωπούν ποσοστό 57,70% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Anek Lines, με περιεχόμενο:

α) τη συγχώνευση με απορρόφηση της Anek Lines από την Attica Group με σχέση ανταλλαγής μία (1) κοινή ή προνομιούχο μετοχή της Anek, προς 0,1217 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Attica και

β) την καταβολή του ποσού των 80.000.000 ευρώ προς πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του δανεισμού της Anek Lines, προς τους ανωτέρω πιστωτές (ανεξόφλητο κεφάλαιο ύψους 236.419.251,23 ευρώ πλέον του συνόλου ανεξόφλητων τόκων ως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής) από το ενοποιημένο σχήμα που θα προκύψει κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης. Η συμφωνία υπεγράφη στις 23.9.2022.

Δείτε επίσης