Business

ΕΛΙΝΟΙΛ: Σημαντική ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών κατά το α’ εξάμηνο του 2022

Οικονομικά αποτελέσματα Α' εξαμήνου 2022

ΕΛΙΝΟΙΛ: Σημαντική ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών κατά το α’ εξάμηνο του 2022
Αρθρογράφος: Vradini.gr
Από Vradini.gr

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. ανήλθε κατά το α’ εξάμηνο του 2022 σε €1.950,95 εκατ. έναντι €681,42 εκατ. του α’ εξαμήνου του 2021, καταγράφοντας αύξηση 186,30%.

Για την ίδια χρονική περίοδο, τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε € 31,3 εκατ. έναντι €21,5 εκατ. του α’ εξαμήνου του 2021 και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €15,72 εκατ. έναντι €7,67 εκατ. του αντίστοιχου διαστήματος του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 104,95%. Τα ενοποιημένα προ φόρων αποτελέσματα του ομίλου (EBT) κατά το α’ εξάμηνο του 2022 ανήλθαν σε κέρδη €7,91 εκατ. έναντι €1,77 εκατ. του α’ εξαμήνου του 2021, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε κέρδη €6,19 εκατ. έναντι €1,27 εκατ. του αντιστοίχου περσινού διαστήματος.

Όσον αφορά στη μητρική εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., κατά το α’ εξάμηνο του 2022 τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €15,02 εκατ. έναντι €6,81 εκατ. του α’ εξαμήνου του 2021. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη €7,48 εκατ. έναντι €1,89 εκατ. και τα αποτελέσματα μετά από φόρους σε κέρδη €6,03 εκατ. έναντι €1,36 εκατ. του αντιστοίχου διαστήματος του 2021.

Η ελίν Τεχνική και η ελίν Σταθμοί έχουν αρνητικό αποτέλεσμα χωρίς αξιόλογη μεταβολή από το περσινό, ενώ η ελίν Ναυτική παρουσιάζει οριακό θετικό αποτέλεσμα. Επίσης, η συνδεδεμένη με την ΕΛΙΝΟΙΛ ελίν Verd συνεισέφερε θετικά στα αποτελέσματα του Ομίλου.

Μετά από μια χρονιά, όπου η ελληνική οικονομία έδειξε στοιχεία προσαρμοστικότητας και αντοχής, και κάλυψε σημαντικό τμήμα των απωλειών που δημιούργησε η σχεδόν διετής υγειονομική κρίση, το 2022 ξεκίνησε με προοπτικές ανάπτυξης πάνω από τον μέσο όρο τις Ε.Ε., με ρυθμούς πάνω από το 5%. Οι προοπτικές αυτές δημιούργησαν αρχικά ιδανικές προϋποθέσεις για την αγορά καυσίμων. Η γεωπολιτική κρίση, όμως, στα τέλη του Φεβρουαρίου, η οποία διαδέχθηκε την ενεργειακή κρίση που είχε ξεκινήσει τον Οκτώβριο, ανέτρεψε ως έναν βαθμό την προοπτική αυτή.

Ελίν

Οι επιπτώσεις της κρίσης στον κλάδο ήταν σημαντικές και επηρέασαν αρνητικά την ανάπτυξη των πωλήσεων, αλλά και τα έσοδα των πωλήσεων της εσωτερικής αγοράς. Μεταξύ άλλων, η μειωμένη ζήτηση στα καύσιμα κίνησης από τον Μάιο και μετά, είχε ως αποτέλεσμα να ανακοπεί η δυναμική που χαρακτήριζε την αγορά καυσίμων τους 4 πρώτους μήνες του 2022.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι πωλήσεις της ΕΛΙΝΟΙΛ στην εσωτερική αγορά σημείωσαν μικρή αύξηση παρά την ταυτόχρονη μείωση κερδοφορίας. Αντίθετα οι πωλήσεις στη διεθνή αγορά, με το άνοιγμα των συνόρων και την άρση των περιοριστικών μέτρων παγκοσμίως, παρουσίασαν μια πολύ μεγάλη αύξηση, αλλά και αντίστοιχη ενίσχυση της κερδοφορίας. Πολύ σημαντική επίπτωση στα οικονομικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου είχαν τα έσοδα από τα αποθέματα λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης των τιμών της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης μέχρι τον Ιούνιο, με αποτέλεσμα να καλυφθούν όλες οι απώλειες από την εσωτερική αγορά και να υπάρξει μια σημαντική αύξηση της κερδοφορίας.

Παράλληλα, σημαντική συνεισφορά στην κερδοφορία είχαν οι πωλήσεις στερεών καυσίμων στην βιομηχανία, ενώ αντίθετα, η μεγάλη αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και η αδυναμία των καταναλωτών να εξοφλήσουν έγκαιρα τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, οδήγησαν τη δραστηριότητα με τα εμπορικά σήματα “electricon” και “aerion” σε ζημιές.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., κ. Γιάννης Αληγιζάκης, επεσήμανε:

«Παρά τις σημαντικές επιπτώσεις της ενεργειακής και της γεωπολιτικής κρίσης στον κλάδο μας, κατά το α’ εξάμηνο του 2022, και παρά τον μεγάλο αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά καυσίμων και την επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των καυσίμων όλων των εμπορικών δραστηριοτήτων της εσωτερικής αγοράς, η ΕΛΙΝΟΙΛ κατάφερε να σημειώσει εξαιρετική αύξηση της κερδοφορία της, από την αύξηση των πωλήσεων στη διεθνή αγορά, αλλά και των πωλήσεων στερεών καυσίμων στη βιομηχανία.

Συνεχίζοντας με συνέπεια την υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδιασμού, παραμένουμε αισιόδοξοι για το επόμενο εξάμηνο, παρά τη μεταβλητότητα του ενεργειακού περιβάλλοντος και τις εντεινόμενες ανησυχίες για μια παγκόσμια οικονομική ύφεση.

Στο β’ εξάμηνο του 2022, η ΕΛΙΝΟΙΛ στοχεύει στη διατήρηση των πωλήσεων της στην εσωτερική αγορά, με την ανάπτυξη νέων πρατηρίων στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, ώστε να υπερκαλύψει τις απώλειες από την πολύ πιθανή υποχώρηση της αγοράς και τις ζημίες από τα αποθέματα, απόρροια της αποκλιμάκωσης των τιμών των καυσίμων από τον Ιούλιο. Στοχεύει επίσης, στην ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη του Διεθνούς Εμπορίου και των πωλήσεων στη Βιομηχανία. Σε επίπεδο ενεργειακού μετασχηματισμού, προχωράμε σταθερά στη δημιουργία των πρώτων σταθμών ανεφοδιασμού LNG – CNG σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών μας.

Παράλληλα, με συνέπεια στη διαχρονική δέσμευσή μας για προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο, ενισχύουμε το ρόλο μας ως σύγχρονου ομίλου, αναπτύσσοντας συνεχώς τις κοινωνικές δράσεις στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μας.»

Δείτε επίσης