Business

Ιδρύθηκε η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας

Πρώτος Πρόεδρος του Δ.Σ. εκλέχθηκε ο Αριστοτέλης Παντελιάδης της ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ ενώ με απόφαση της διοίκησης αναλαμβάνει Γενικός Διευθυντής ο Απόστολος Πεταλάς

Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, ΕΣΕ, Σούπερ Μάρκετ, κλάδος σούπερ μάρκετ, πρώτο διοικητικό συμβούλιο, επιχειρήσεις λιανεμπορίου τροφίμων, λιανεμπόριο, ελληνικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις
Αρθρογράφος: Vradini.gr
Από Vradini.gr

Στην ίδρυση της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ) προχώρησαν οι μεγαλύτερες αλυσίδες της χώρας, με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση και ανάπτυξη του κλάδου σε θεσμικό και συλλογικό επίπεδο. Ο κλάδος του οργανωμένου λιανεμπορίου και χονδρεμπορίου τροφίμων και καταναλωτικών αγαθών είναι υψηλής σημασίας για την εθνική οικονομία. Στα Σούπερ Μάρκετ σήμερα απασχολούνται περισσότεροι από 100.000 εργαζόμενοι, ενώ ο κύκλος εργασιών τους ανέρχεται σε 15 δισ. ευρώ ετησίως.

«H σύσταση ενός συλλογικού οργάνου που να προάγει τον υγιή και παραγωγικό διάλογο με την Πολιτεία και τα θεσμικά της όργανα είναι απαραίτητη και κρίθηκε αναγκαία τα τελευταία χρόνια. Σταδιακά, από το 2019 με το ξέσπασμα της πανδημίας, η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση με τα συνεργαζόμενα Υπουργεία έχει ενταθεί, τόσο για θέματα προάσπισης του υγιούς ανταγωνισμού, όσο και για άλλα ρυθμιστικά, εργασιακά και περιβαλλοντικά θέματα. Ταυτόχρονα, ο ρόλος του κλάδου άλλαξε ριζικά και αναβαθμίστηκε, καθώς τα Σούπερ Μάρκετ κλήθηκαν να στηρίξουν την ομαλή λειτουργία της Εφοδιαστικής Αλυσίδας κατά τη διάρκεια ισχύος των περιοριστικών μέτρων την περίοδο της πανδημίας, αλλά και μετέπειτα λόγω γεωπολιτικών αναταράξεων και πληθωριστικών πιέσεων, αντιμετωπίζοντας με επιτυχία τις όποιες προκλήσεις» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ισχυρό φορέα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Στόχοι της είναι να εκφράζει και να προωθεί τις θέσεις του κλάδου σε εθνικό, αλλά και διεθνές επίπεδο, να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για νόμιμο, υγιή & ελεύθερο ανταγωνισμό, προς όφελος των καταναλωτών και να αναλαμβάνει δράσεις και πρωτοβουλίες για την ελληνικά αγορά.

Μέσα από τις δράσεις και παρεμβάσεις της, η ΕΣΕ θα επιδιώξει, μεταξύ άλλων, να κινητοποιεί την Πολιτεία να λαμβάνει μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων, να δίνει κίνητρα για επενδύσεις, καθώς και να διευκολύνει τις διαδικασίες προσέλκυσης και απασχόλησης Ανθρώπινου Δυναμικού, με στόχο την καλύτερη δυνατή λειτουργία της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Η πρώτη Γενική Συνέλευση της ΕΣΕ πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου, με την παρουσία των έξι ιδρυτικών και τακτικών μελών-εταιρειών και ομίλων (με αλφαβητική σειρά) του κλάδου: Άλφα Βήτα Βασιλόπουλος ΜΑΕ, Δ. Μασούτης ΑΕ, Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης ΑΕΕ, Lidl Ελλάς, ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ (My market), Πέντε ΑΕ (Γαλαξίας).

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΕ

Στην ΕΣΕ μπορούν να γίνουν μέλη όλα τα νομικά πρόσωπα Σούπερ Μάρκετ στην ελληνική επικράτεια με δραστηριότητα το λιανεμπόριο και χονδρεμπόριο τροφίμων και καταναλωτικών ειδών. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωσξ το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ) αποτελείται από έξι (6) μέλη:
Πρόεδρος: Αριστοτέλης Παντελιάδης, METRO ΑΕΒΕ
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Μασούτης, Δ. Μασούτης ΑΕ
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Μαυροειδής, Πέντε ΑΕ - Γαλαξίας
Ταμίας: Νίκος Λαβίδας, Άλφα Βήτα Βασιλόπουλος ΜΑΕ
Μέλη: Λάμπρος Παπακοσμάς (Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης ΑΕΕ) και Martin Brandenburger (Lidl Ελλάς)

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ως Γενικός Διευθυντής της ΕΣΕ ορίστηκε ο Απόστολος Πεταλάς, ο οποίος ήταν μέχρι πρόσφατα Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Fourlis και διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία σε Διοικητικές θέσεις μεγάλων επιχειρήσεων καταναλωτικών προϊόντων, τροφίμων και του οργανωμένου λιανεμπορίου.

Πρόσκληση σε νέα μέλη

Το επόμενο διάστημα η Διοίκηση της ΕΣΕ θα ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την έναρξη και οργάνωση της αποτελεσματικής λειτουργίας της Ένωσης ενώ παράλληλα θα γίνουν οι διαδικασία για την διοργάνωση της επίσημης Συνέντευξη Τύπου για την ίδρυση και λειτουργία της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ).

Σύμφωνα με το ιδρυτικό καταστατικό τα μέλη χωρίζονται σε Τακτικά και Συνδεδεμένα, ανάλογα με τον κύκλο εργασιών της εταιρείας. Ήδη έχουν ενημερωθεί όλες οι εταιρείες του κλάδου που σύμφωνα με το Καταστατικό της ΕΣΕ πληρούν τις προϋποθέσεις να γίνουν Τακτικά Μέλη της, εφόσον το επιθυμούν.

Επιπλέον η ΕΣΕ προσκαλεί το σύνολο των επιχειρήσεων λιανεμπορίου τροφίμων να ενταχθούν ως Συνδεδεμένα μέλη της, ενισχύοντας τη δυναμική της Ένωσης, δυναμώνοντας το εκτόπισμά της και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για πολυδιάστατη, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση σε όλα τα ζητήματα που τις αφορούν.

Η ίδρυση της ΕΣΕ καλύπτει μία διαχρονική ανάγκη έκφρασης και υποστήριξης των θέσεων του κλάδου των Σούπερ Μάρκετ και των δυνητικών Μελών της, αλλά αναμφίβολα και μία απαίτηση της Κοινωνίας, της Πολιτείας, των Κοινωνικών Εταίρων, των Ανεξάρτητων Αρχών και των Μέσων Ενημέρωσης για αποτελεσματική επικοινωνία, πρόοδο και ανάπτυξη του κλάδου.

Δείτε επίσης