Κορωνοϊός

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας της επόμενης ημέρας

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας της επόμενης ημέρας

Γράφει ο Μάριος Θεμιστοκλέους, Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Σήμερα, σχεδόν δύο χρόνια μετά την πανδημία, η ανάγκη για μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Η εμπειρία και τα διδάγματα της πανδημίας και, κυρίως, το μεγαλύτερο υγειονομικό εγχείρημα που έχει πραγματοποιηθεί στη χώρα μας, το εμβολιαστικό πρόγραμμα «Ελευθερία», θα αποτελέσουν τη βάση για μία νέα εποχή στον τομέα της Υγείας.

Η εμπιστοσύνη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, αποκαταστάθηκε. Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σήκωσε από την αρχή τη πανδημίας ένα μεγάλο βάρος και οι πολίτες όλο αυτό το διάστημα γνώρισαν, αρκετοί από αυτούς ίσως για πρώτη φορά, τις δημόσιες δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που αντεπεξήλθαν της πίεσης και προσέφεραν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Στόχος μας για την επόμενη μέρα είναι η μεταρρύθμιση του δικτύου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με βασικούς άξονες ανάπτυξης την αναδιοργάνωσή της, τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιακή μετάβαση του Συστήματος Υγείας με την παράλληλη αξιολόγηση αυτών, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών.

Η διοικητική και οργανωτική αναδιοργάνωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας θα βασίζεται στην αξιολόγηση των αναγκών με πληθυσμιακά και γεωγραφικά κριτήρια και τη δημιουργία ενός δικτύου υπηρεσιών που θα περιλαμβάνει τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα και του ιδιωτικού τομέα. Αυτό θα γίνεται συντονισμένα, ώστε να διευκολύνεται η πλοήγηση των πολιτών με την καθοδήγηση του προσωπικού τους ιατρού που θα λειτουργεί ως σύμβουλος Υγείας βάσει εξατομικευμένου πλάνου υγείας. Οι πολίτες θα έχουν τον προσωπικό τους σύμβουλο Υγείας στον οποίο θα μπορούν να απευθυνθούν και να επικοινωνήσουν κάθε στιγμή, λαμβάνοντας τη βοήθειά του και, όπου χρειάζεται, την καθοδήγησή του, ώστε να απευθυνθούν στη Δευτεροβάθμια Φροντίδα.

Το δίκτυο θα οργανωθεί με τρόπο που θα συμβάλει στην ορθολογική χρήση των υπηρεσιών Υγείας και στην καθολική και συνεχή κάλυψη του πληθυσμού, παρέχοντας αγωγή υγείας, διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση, μακροχρόνια παρακολούθηση για τη διαχείριση των ασθενών με χρόνια νοσήματα στην κοινότητα, και ανακουφιστική φροντίδα. Η ψηφιακή μετάβαση του Συστήματος Υγείας μέσα από τη διασύνδεση των υπηρεσιών με τον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενή, την αξιοποίηση της τηλεϊατρικής / τηλεσυμβουλετικής και η ενσωμάτωση των νέων ψηφιακών δυνατοτήτων για την ηλεκτρονική διαχείριση θεμάτων υγείας αποτελεί επίσης βασικό πυλώνα της μεταρρύθμισης.

Αξίζει να τονισθεί, επίσης, ότι έχει εξασφαλισθεί χρηματοδότηση, ύψους 300 εκατ. ευρώ, μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για επενδύσεις στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, την άμεση αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των ΚέντρωνΥυγείας, την εκπαίδευση των επαγγελματιών Υγείας στις σύγχρονες πρακτικές, και με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθούν το ανθρώπινο δυναμικό, οι δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και οι πολίτες θα χαίρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Πιστεύω πραγματικά ότι η νέα μεταρρύθμιση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας θα αποδείξει, στην πράξη, ότι με ισχυρή πολιτική βούληση, γνώση και εμπειρία μπορεί να παρέχει στους πολίτες ολοκληρωμένη παροχή φροντίδας αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Υγείας συνολικά.

Δείτε επίσης