Ελλάδα

Ενεργοί Μπαμπάδες: Υπέρ της από κοινού ανατροφής των παιδιών οι πολίτες

Το 89% των πολιτών τάσσεται υπέρ της από κοινού ανατροφής των παιδιών και από τους δύο γονείς

mpampades

Σύμφωνα με πανελλαδική δημοσκόπηση σε σταθμισμένο δείγμα 1000
Ελλήνων ψηφοφόρων, γυναικών και ανδρών, που πραγματοποιήθηκε από την εταιρία Focus Bari, για λογαριασμό της ΑΜΚΕ «Ενεργοί μπαμπάδες,
για τα δικαιώματα του παιδιού», το 89% των πολιτών τάσσεται υπέρ της
από κοινού ανατροφής των παιδιών και από τους δύο γονείς.

Μάλιστα δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στο θέμα αυτό ανάμεσα στα δύο
φύλα.

Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών δήλωσε ότι θα λάβει υπόψη τη
στάση κομμάτων και πολιτικών σχετικά με τη συνεπιμέλεια, κατά τις
επόμενες εκλογές.

Η ΑΜΚΕ «Ενεργοί μπαμπάδες, για τα δικαιώματα του παιδιού»,
συνεχίζοντας τις προσπάθειες για αποτύπωση της κοινής γνώμης
αναφορικά με το σημαντικό αυτό ζήτημα που αφορά στην ψυχική υγεία
των παιδιών αλλά και σε ολόκληρη την κοινωνία και τη μορφή που
αυτή θα έχει τις επόμενες δεκαετίες, πραγματοποιεί ηλεκτρονική
συλλογή υπογραφών
όσων υποστηρίζουν το αίτημα για ενιαία και
αδιάσπαστη γονική μέριμνα-συνεπιμέλεια με ίσο χρόνο και με τους
δύο γονείς κατά νομικό τεκμήριο και ανεξάρτητα από τη νομική
σχέση μεταξύ των γονέων. Η υπογραφή του αιτήματος γίνεται εύκολα
και απλά στον εξής σύνδεσμο:

Δείτε επίσης