Ελλάδα

Οικονομική στήριξη της Εκκλησίας με τροπολογία του υπουργείου Παιδείας

Η έκτακτη επιχορήγηση θα είναι αφορολόγητη

Παιδείας

Έκτακτη επιχορήγηση για την κάλυψη των οικονομικών αναγκών της εκκλησίας, ενέκρινε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, για την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων που προέκυψαν λόγω πανδημίας.

Σκοπός της έκτακτης επιχορήγησης είναι η ενίσχυση του φιλανθρωπικού έργου της Εκκλησίας και η κάλυψη έκτακτων αναγκών της λόγω κορωνοϊού, όπως προβλέπεται σε τροπολογία που κατέθεσαν οι υπουργοί Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως.

Την επιχορήγηση θα καλύψει ο κρατικός προϋπολογισμός και θα καθοριστεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση.


Σύμφωνα με την εν λόγω τροπολογία, στην οποία δεν αναφέρεται το ύψος του ποσού και η οποία αναμένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή, η έκτακτη επιχορήγηση θα είναι αφορολόγητη.

Εκτός της Εκκλησίας της Ελλάδος, θα επωφεληθούν επίσης η Εκκλησία της Κρήτης, οι Ιερείς Μητροπόλεις Δωδεκανήσου, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο της Ελλάδος, τα Εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα και τα Θρησκευτικά Νομικά Πρόσωπα του Ν. 4301/2014.


Η τροπολογία κατατέθηκε στο κατεπείγον σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας και προβλέπει ότι «το Δημόσιο δύναται να καταβάλει εφάπαξ έκτακτη επιχορήγηση προς το νομικό πρόσωπο της Εκκλησίας της Ελλάδος, το νομικό πρόσωπο της Εκκλησίας της Κρήτης, τις Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος (Κ.Ι.Σ.Ε.), τα Εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα (Ε.Ν.Π.), τα Θρησκευτικά Νομικά Πρόσωπα (Θ.Ν.Π.) του ν. 4301/2014 (Α’ 223), που διαθέτουν άδειες ευκτήριου οίκου και τις θρησκευτικές κοινότητες που διαθέτουν άδειες ευκτήριου οίκου, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις έκτακτες ανάγκες τους λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωvοϊού COVID – 19 και να ενισχύσουν το φιλανθρωπικό τους έργο».


Επιπλέον προβλέπεται πως «με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται το ύψος της επιχορήγησης, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις χορήγησής της ανά δικαιούχο, η διαδικασία υποβολής σχετικής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, η διαδικασία και ο τρόπος χορήγησης της ενίσχυσης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, και κάθε άλλο συναφές ζήτημα για την εφαρμογή».

Δείτε επίσης