Ελλάδα

ΣτΕ: Ακυρώθηκε η απαλλαγή μαθητών από τα θρησκευτικά – Δεν υπήρχε γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Για τυπικούς λόγους ακυρώθηκε η σχετική υπουργική απόφαση

ΣτΕ: Ακυρώθηκε η απαλλαγή μαθητών από τα θρησκευτικά – Δεν υπήρχε γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας  Προσωπικών Δεδομένων
Αρθρογράφος: Vradini.gr
Από Vradini.gr

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας ακύρωσε υπουργική απόφαση του προηγούμενου έτους, κατά το σκέλος που προβλέπεται η απαλλαγή των μαθητών και μαθητριών από το μάθημα των θρησκευτικών.

Η ακύρωση γίνεται για τυπικούς λόγους, καθώς της έκδοση της απόφασης δεν προηγήθηκε η γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα, με την 1478/2022 απόφασή της η Ολομέλεια του ΣτΕ έκανε δεκτή αίτηση γονέων με την οποία ζητούσαν την ακύρωση της από 28.5.2021 κοινής υπουργικής αποφάσεως κατά το μέρος που ρυθμίζεται η απαλλαγή των μαθητών -μαθητριών από το μάθημα των θρησκευτικών.

Οι αιτούντες ζητούσαν την ακύρωση της επίμαχης ΚΥΑ αφενός μεν καθ΄ο μέρος αφορά στις προϋποθέσεις απαλλαγής από το μάθημα των θρησκευτικών, αφετέρου δε καθ’ ο μέρος με αυτήν προβλέπεται η εναλλακτική απασχόληση των απαλλασσόμενων από το μάθημα των θρησκευτικών μαθητών και μαθητριών αντί να προβλέπεται η διδασκαλία ισότιμου μαθήματος συναφούς περιεχομένου με το μάθημα των θρησκευτικών.

Κατά την κρίση των συμβούλων Επικρατείας η ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία ο διευθυντής/διευθύντρια της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με τον Σύλλογο των διδασκόντων αποφασίζουν κατά περίπτωση για τον τρόπο που απασχολούνται υποχρεωτικά οι απαλλασσόμενοι μαθητές, είναι συνταγματικώς ανεκτή, ως μεταβατική, μέχρι την οριστική ρύθμιση του θέματος εντός ευλόγου χρόνου. Και ως εύλογος χρόνος κρίνεται το τέλος του σχολικού έτους 2022-2023.

Όπως αναφέρεται στην ίδια απόφαση «πριν από την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξεως απαιτείτο, ως ουσιώδης τύπος, η παροχή γνώμης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία όμως, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, δεν υπάρχει».

Για το λόγο αυτό το ΣτΕ έκρινε ότι πρέπει να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη ως προς όλες τις διατάξεις της που αφορούν την απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών.

Δείτε επίσης