Ελλάδα

Τραγωδία στα Τέμπη: Στήριξη στα θύματα και τις οικογένειές τους από την κυβέρνηση

Αναλυτικά τα 11 μέτρα που ανακοίνωσε η Πολιτεία για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα - Τι προβλέπει για φοιτητές και δανειολήπτες

Τραγωδία στα Τέμπη: Στήριξη στα θύματα και τις οικογένειές τους από την κυβέρνηση
Αρθρογράφος: Γεωργία Σκιτζή
Από Γεωργία Σκιτζή

Αναδημοσίευση από τη «Βραδυνή της Κυριακής»

Μέτρα στήριξης των οικογενειών των θυμάτων αλλά και των τραυματιών, από την τραγωδία των Τεμπών, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών ύστερα από συσκέψεις με τα υπουργεία Παιδείας, Εργασίας, Υγείας, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών, καθώς το «προστατευτικό δίχτυ» απλώνεται σε πολλά επίπεδα.

Όπως τονίζουν στην κυβέρνηση, η ανθρώπινη ζωή δεν αποτιμάται, αλλά αποτελεί ελάχιστο χρέος της Πολιτείας, σε αυτές τις συνθήκες, να ανακουφίσει και να στηρίξει, με σεμνότητα και σεβασμό, τους συγγενείς των θυμάτων και τους τραυματίες του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Ανάμεσα στα μέτρα στήριξης περιλαμβάνονται η ειδική σύνταξη υπέρ των οικογενειών που έχασαν δικούς τους ανθρώπους στα Τέμπη, αλλά και σε όσους έχει επέλθει μόνιμη αναπηρία άνω του 50% από το δυστύχημα.

Επίσης, διαγράφονται όλες οι ατομικές οφειλές σε Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία των παραπάνω. Το ίδιο και δάνεια σε τράπεζες, ανεξάρτητα αν εξυπηρετούνται ή όχι. Στα μέτρα στήριξης περιλαμβάνεται και το δικαίωμα διορισμού στο δημόσιο τομέα για ένα μέλος των οικογενειών των θανόντων, έως και β’ βαθμού συγγένειας.

Όσον αφορά στους φοιτητές περιλαμβάνονται μέτρα όπως μετεγγραφές, προτεραιότητα στις φοιτητικές εστίες, αλλά και για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών, επιπλέον μοριοδότητηση.

Αναλυτικά το «πακέτο« στήριξης των οικογενειών των θυμάτων και των τραυματιών της τραγωδίιας στα Τέμπη περιλαμβάνει:

1) Καταβάλλεται ειδική σύνταξη υπέρ των οικογενειών μέλος ή μέλη των οποίων απεβίωσαν, καθώς και σε όσους τυχόν επέλθει μόνιμη αναπηρία άνω του 50%, εξαιτίας του δυστυχήματος. Η σύνταξη, για κάθε πρόσωπο που απεβίωσε, επιμερίζεται στον/στη σύζυγο και στα τέκνα, ή σε περίπτωση μη ύπαρξης συζύγου και τέκνων, επιμερίζεται στους γονείς. Η σύνταξη είναι αφορολόγητη και καταβάλλεται αναδρομικά από 1ης Μαρτίου, ανεξαρτήτως άλλων εισοδημάτων ή λήψης άλλης σύνταξης. Το ποσό της ειδικής σύνταξης προσδιορίζεται μηνιαίως στο τετραπλάσιο της εθνικής σύνταξης και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως, με την αύξηση της εθνικής σύνταξης. Την αρμοδιότητα έκδοσης των συντάξεων αναλαμβάνει η Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

2) Οι εκκρεμείς –κατά την 31/3/2023– ατομικές οφειλές των συγγενών (γονέων, συζύγων ή προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, τέκνων και αδελφών) των θανόντων, των προσώπων που υπέστησαν μόνιμη αναπηρία σε ποσοστό άνω του 50% και των συγγενών τους, καθώς και των προσώπων που νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ, προς τη φορολογική Αρχή και τα ασφαλιστικά ταμεία, διαγράφονται.

3) Σε συνεννόηση με τα τραπεζικά ιδρύματα και τους διαχειριστές δανείων, κατόπιν πρωτοβουλίας τους, δανειακές υποχρεώσεις για τις οικογένειες των θυμάτων, οι οποίες απορρέουν από συμβάσεις στεγαστικών ή προσωπικών δανείων, ανεξάρτητα εάν οι οφειλές αυτές εξυπηρετούνται ή μη, διαγράφονται.

4) Οι κληρονόμοι προσώπων που απεβίωσαν συνεπεία του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, απαλλάσσονται από το φόρο κληρονομιάς.

5) Δίνεται το δικαίωμα διορισμού στο δημόσιο ρτομέα για ένα μέλος των οικογενειών των θανόντων, έως και β’ βαθμού συγγένειας. Δικαίωμα διορισμού έχουν και τα πρόσωπα που νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ ή/και υπέστησαν μόνιμη αναπηρία άνω του 50%. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο διορισμός τους, για λόγους υγείας, το δικαίωμα διορισμού μεταβιβάζεται στο σύζυγο ή στα τέκνα, ή άλλως σε έναν από τους γονείς ή σε ένα από τα αδέλφια τους.

6) Σε ό,τι αφορά τις δικαστικές διαδικασίες, προς επίσπευση καταβολής των αποζημιώσεων θα ληφθεί νομοθετική μέριμνα για τη διευκόλυνση της εκτελεστότητας των αποφάσεων από τον πρώτο βαθμό. Επιπλέον, παρέχεται δωρεάν νομική βοήθεια στα θύματα και στους συγγενείς τους, εφόσον το επιθυμούν.

7) Όλοι οι επιβαίνοντες φοιτητές καθώς και οι φοιτητές που είναι τέκνα, σύζυγοι ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, αδέλφια και γονείς θανόντων ή προσώπων που υπέστησαν μόνιμη αναπηρία σε ποσοστό άνω του 50%, δικαιούνται μετεγγραφή κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος σε αντίστοιχο τμήμα άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ).

8) Όλοι οι ανωτέρω φοιτητές προτεραιοποιούνται όσον αφορά τη στέγαση στις φοιτητικές εστίες των εκπαιδευτικών τους ιδρυμάτων, και τους παρέχεται δωρεάν σίτιση κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

9) Στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ετών 2023, 2024, 2025 (τακτικές και επαναληπτικές), θα εφαρμοστούν ρυθμίσεις περί προσαύξησης μοριοδότησης για τους επιβαίνοντες, καθώς και για τα τέκνα, συζύγους ή πρόσωπα, που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, αδέλφια και γονείς θανόντων ή προσώπων που υπέστησαν μόνιμη αναπηρία σε ποσοστό άνω του 50%.

10) Καλύπτονται πλήρως από τον ΕΟΠΠΥ οι δαπάνες νοσηλείας και αποκατάστασης τραυματιών σε υλικά και υπηρεσίες, σε όλες τις Δομές δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και τα έξοδα μετάβασης σε Δομές αποκατάστασης του εξωτερικού χωρίς απολύτως καμία συμμετοχή.

11) Παρέχεται δωρεάν εξατομικευμένη ψυχολογική υποστήριξη των οικογενειών των θυμάτων, των τραυματιών και των επιβαινόντων, δια ζώσης και κατ’ οίκον, μέσα από το δίκτυο Δομών Ψυχικής Υγείας του ΕΣΥ, καθώς και τηλεφωνικά μέσω της Δωρεάν Εθνικής Γραμμής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306, με την ειδική επιλογή 3.

Για την ταχεία και άμεση εξυπηρέτηση των οικογενειών των θυμάτων, των τραυματιών και των επιβαινόντων, δημιουργείται ειδική Δομή και τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης και γρήγορης διεκπεραίωσης όλων των υποθέσεων για τα ανωτέρω μέτρα, αλλά και για κάθε συναλλαγή τους με το Δημόσιο, στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Επιπλέον, στην περίπτωση διασωθέντων επιβατών που αγόρασαν εισιτήρια χωρίς να υποβάλουν τα προσωπικά τους στοιχεία και αποχώρησαν από τον τόπο του δυστυχήματος χωρίς να αφήσουν στοιχεία επικοινωνίας στις κρατικές Αρχές, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη Γραμμή Αρωγής, προκειμένου να κάνουν χρήση των δικαιωμάτων τους.

Δείτε επίσης