Οικονομία

Μεταβιβάσεις ακινήτων χωρίς επίσκεψη στην Εφορία και μέσα σε τρεις ημέρες

Κληρονομιές, γονικές παροχές και μεταβιβάσεις ακινήτων θα γίνονται μέσω ταχυδρομείου ή e-mail στην εφορία με μορφή δήλωσης

ααδε

Η δήλωση για τη διεκπεραίωση μεταβιβάσεων ακινήτων, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών θα γίνεται, πλέον, χωρίς να απαιτείται η επίσκεψη στην Εφορία και σε σύντομο χρονικό διάστημα, όπως ορίζει η νέα διαδικασία που θα τεθεί σε ισχύ από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Η μεταβατική, αυτή, διαδικασία θα ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2020 και από την 1η Ιανουαρίου του 2021, η υποβολή όλων αυτών των δηλώσεων θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω νέας εφαρμογής στο Taxisnet από συμβολαιογράφους.

Με απόφαση που υπέγραψε ήδη ο Διοικητής της Α,Α.Δ.Ε. Γιώργος Πιτσιλής και αναμένεται να τεθεί σε ισχύ πιθανότατα από την 1η Ιουλίου προβλέπεται ότι:

α) Οι κάθε είδους δηλώσεις φορολογίας μεταβιβάσεων ακινήτων, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών καθώς επίσης και οι αιτήσεις για πιστοποιητικά εξόφλησης του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και για κάθε άλλου είδους πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που απαιτούνται για την διεκπεραίωση υποθέσεων φορολογίας ακινήτων θα είναι δυνατό να αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου (με τη διαδικασία των "συστημένων"), courier ή e-mail, καθώς και να κατατίθενται στο πρωτόκολλο των αρμοδίων Δ.Ο.Υ..

β) Για την υποβολή των αιτήσεων, θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται η φόρμα της υπεύθυνης δήλωσης του gov.gr.

γ) Σε κάθε περίπτωση ηλεκτρονικής αποστολής δήλωσης ή αίτησης, θα αποστέλλεται αυτοματοποιημένο μήνυμα (auto-reply), το οποίο θα αποτελεί αποδεικτικό παραλαβής της δήλωσης ή αίτησης. Σε περίπτωση αποστολής μέσω ταχυδρομείου ή courier, αποδεικτικό παραλαβής θα αποτελεί το αντίστοιχο αποδεικτικό αποστολής από το ταχυδρομείο ή την εταιρεία courier.

δ) Εφόσον ο φάκελος της δήλωσης ή της αίτησης και των δικαιολογητικών που πρέπει να τη συνοδεύουν είναι πλήρης, η απαιτούμενη εκκαθάριση-επεξεργασία θα διεκπεραιώνεται υποχρεωτικά εντός τριών εργασίμων ημερών.

ε) Με την ολοκλήρωση της διεκπεραίωσης, ο πολίτης θα ενημερώνεται με μήνυμα στο TAXISnet, όπου θα αναρτάται και το επίσημο αντίγραφο της δήλωσης ή του πιστοποιητικού, που θα έχει ζητήσει.

στ) Δεν θα χρειάζεται καμία επίσκεψη στη Δ.Ο.Υ. για τη διεκπεραίωση της δήλωσης ή της αίτησης.

ζ) Εντός 60 ημερών από τη διεκπεραίωση κάθε δήλωσης, θα γίνεται επαλήθευση της ορθότητας του περιεχομένου με την κείμενη νομοθεσία. Εφόσον διαπιστώνονται σφάλματα, θα αποστέλλεται πρόσκληση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης. Αν ο πολίτης δεν ανταποκριθεί εντός των προθεσμιών, θα εκδίδεται εντολή ελέγχου, ο οποίος και θα διενεργείται υποχρεωτικά.

Αυτά θα ισχύουν μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Από το νέο έτος, το 2021, τίθεται σε ισχύ η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής όλων των δηλώσεων για τη διεκπεραίωση μεταβιβάσεων ακινήτων, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών.

Η εκάστοτε δήλωση θα υποβάλλεται στο νέο σύστημα του Taxisnet και θα διασταυρώνεται, ελέγχεται και επαληθεύεται αυτόματα από το σύστημα.

Μετά τον ηλεκτρονικό έλεγχο θα βεβαιώνεται και τυχόν προκύπτων φόρος αλλά θα εκδίδεται και η Ταυτότητα Οφειλής για την καταβολή του. Σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου, η φορολογική οφειλή θα καταβάλλεται εφάπαξ με τη χρήση της Τ.Ο.:

  • είτε μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας σε ηλεκτρονική εφαρμογή που υπάρχει στο σύστημα TAXISnet
  • είτε σε οποιοδήποτε υποκατάστημα τράπεζας ή των ΕΛ.ΤΑ.
  • είτε μέσω e-banking.

Η εξόφληση του τυχόν βεβαιωθέντος φόρου θα εξακολουθεί να αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης.

Αν πρόκειται για οποιαδήποτε άλλη δήλωση τότε ο φόρος θα καταβάλλεται με τη χρήση της Τ.Ο. είτε εφάπαξ, είτε σε 12 διμηνιαίες δόσεις κάθε μία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 500 ευρώ, πλην της τελευταίας.

Δείτε επίσης