Οικονομία

ΕΤΕ-Πειραιώς: Συμβάλλουν στην αναπτυξιακή πορεία, με το δάνειο προς τον ΑΔΜΗΕ

ETE Karamouzis Vretou Pireos 04 10 20

Ολοκληρώθηκε η διοργάνωση και συμβασιοποίηση κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου ύψους έως 400 εκατ. ευρώ προς τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε., υπό το Συντονισμό της Εθνικής Τράπεζας με Συνδιοργανωτή την Τράπεζα Πειραιώς και επιπλέον Συμμετέχουσες Τράπεζες την Bank of China (Luxemburg) S.A και την Alpha Bank (MLAs).

«Η Τράπεζα Πειραιώς, μέσω της γενικής διεύθυνσης Corporate & Investment Banking, επιβεβαιώνει τον ηγετικό της ρόλο στην υποστήριξη στρατηγικών έργων στον κλάδο της ενέργειας και των υποδομών στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας», δήλωσε η ανώτερη γενική διευθύντρια Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής στην Πειραιώς Ελένη Βρεττού.

Η ίδια, σημείωσε ότι «Εν μέσω μιας δύσκολης εγχώριας και διεθνούς συγκυρίας για την οικονομία, η ολοκλήρωση της εν λόγω χρηματοδότησης αποτελεί μία σημαντική επιτυχία στο πλαίσιο της συνεπούς και σταθερής δέσμευσης της Τράπεζας Πειραιώς.

Για τη στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας και των πελατών μας, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και το υψηλού επιπέδου στελεχιακό δυναμικό μας.»

Ο γενικός διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής στην Εθνική Βασίλης Καραμούζης, επισήμανε πως «Η Χρηματοδότηση επιβεβαιώνει τη στρατηγική εστίαση και τη διαρκή στήριξη της Εθνικής Τράπεζας στον ιδιαίτερα σημαντικό για την Ελληνική Οικονομία Τομέα της Ενέργειας.

Ενισχύοντας τη μακροχρόνια συνεργασία της με την Εταιρεία, ενώ, παράλληλα, αναδεικνύει τον ηγετικό της ρόλο στη διοργάνωση, δόμηση και κάλυψη σχετικών συναλλαγών.

Η Εθνική Τράπεζασυνεχίζει να πρωταγωνιστεί σε μεγάλες, στρατηγικού χαρακτήρα, συναλλαγές οι οποίες ενισχύουν και επιταχύνουν την ανάπτυξη των υποδομών της Χώρας.

Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της, το έμπειρο στελεχιακό δυναμικό της και τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα με επίκεντρο πάντα τη στοχευμένη κάλυψη των αναγκών των πελατών της».

Πιο αναλυτικά, η Χρηματοδότηση είναι μακροπρόθεσμου ορίζοντα (6 ετών) και το προϊόν της θα χρησιμοποιηθεί, για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων της Εταιρείας και για την κάλυψη των επιχειρηματικών της σκοπών.

Με αυτό τον τρόπο, διασφαλίζεται η απρόσκοπτη υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων της εταιρίας, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη διασύνδεση και τον εκσυγχρονισμό του δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην νησιώτικη και ηπειρωτική Ελλάδα.

Η τεχνική ολοκλήρωση της συναλλαγής επιτελέστηκε με ιδιαίτερη προσοχή στο περιορισμένο χρονοδιάγραμμα που προσδιορίστηκε από την εταιρεία.

Δείτε επίσης