Οικονομία

Βρούτσης: Συνεχίζεται ομαλά η καταβολή των αναδρομικών

«Στην υπηρεσία του πολίτη ο e- ΕΦΚΑ με νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για τα αναδρομικά των δικαιούχων» τόνισε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

ÓÕÆÇÔÇÓÇ ÓÔÇÍ ÏËÏÌÅËÅÉÁ ÔÇÓ ÂÏÕËÇÓ ÍÏÌÏÓ×ÅÄÉÏÕ ÔÏÕ ÕÐ. ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ (ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ ÃÉÙÑÃÏÓ EUROKINISSI)

Με δήλωσή του, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννης Βρούτσης, τόνισε πως συνεχίζεται ομαλά η καταβολή των αναδρομικών, ενώ πρόσθεσε πως: «Στην υπηρεσία του πολίτη βρίσκεται ο e- ΕΦΚΑ με νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για τα αναδρομικά των δικαιούχων».

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Με την δημιουργία το 2013, των Πληροφοριακών Συστημάτων «ΗΛΙΟΣ», «ΕΡΓΑΝΗ», «ΑΡΤΕΜΙΣ» κ.α. ξεκινήσαμε για πρώτη φορά την δημοσίευση των στοιχείων με την έκδοση εκθέσεων, εξασφαλίζοντας όχι μόνο τη δημόσια διαφάνεια και την διαρκή ενημέρωση των πεπραγμένων αλλά και την παροχή σε πραγματικό χρόνο αξιόπιστων πραγματικών στοιχείων στην κοινωνική ασφάλιση, την μισθωτή αγορά εργασίας και στον έλεγχο της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας.

Η διαδικασία καταβολής των αναδρομικών ποσών μαζί και την μηνιαία κύρια και επικουρική σύνταξη- που καταβάλλεται πλέον μαζί- στους συνταξιούχους που ξεκίνησε 23/10/2020, συνεχίζεται ομαλά και σύμφωνα, πάντα, με το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων το οποίο ανακοινώσαμε ήδη από τις 16/10/2020 με σχετικό Δελτίο Τύπου.

Επίσης, η Διοίκηση του e- ΕΦΚΑ δημιούργησε μία εξαιρετικά χρήσιμη και απλή ηλεκτρονική υπηρεσία στο πλαίσιο της πληρέστερης και αναλυτικότερης ενημέρωσης των συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ, που δίνει τη δυνατότητα στον συνταξιούχο να γνωρίζει τα ακριβή αναδρομικά ποσά που έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς τους.

Με την εφαρμογή αυτή κάθε συνταξιούχος θα μπορεί να μάθει το ποσό των αναδρομικών που δικαιούται και μπορεί να εκτυπώσει άμεσα το δικό του «Ενημερωτικό Σημείωμα Επιστροφής Μειώσεων Συντάξεων».

Παράλληλα, με την ολοκλήρωση της επιστροφής των αναδρομικών ποσών στους συνταξιούχους, ο e- ΕΦΚΑ θα δημιουργήσει το Νοέμβριο ψηφιακή πλατφόρμα για τα αναδρομικά ποσά των κληρονόμων των συνταξιούχων και ακολούθως θα υπογραφεί και η σχετική εγκύκλιος που θα καθορίζει την διαδικασία και το πλαίσιο της επιστροφής και αυτών των αναδρομικών ποσών.

Παραθέτουμε τον συνολικό πίνακα των αναδρομικών που δίνονται και αναφέρει τα ποσά και τον αριθμό των δικαιούχων ανά τέως ταμείο:

Στοιχεία αναδρομικών ποσών συντάξεων με πληρωμή από το ΕΣΕΠΣ (Πίνακας 1- Πίστωση από το ΕΣΕΠΣ μέσω ΔΙΑΣ):

ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΗΘΟΣ ΜΙΚΤΟ ΠΟΣΟ ΜΕΣΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ

ΔΗΜΟΣΙΟ 4.300 2.115.687,67 475,68

ΔΗΜΟΣΙΟ (ΕΦΚΑ) 322.904 385.473.496,37 1.126,20

ΙΚΑ 248.174 231.764.513,09 882,92

ΟΑΕΕ-ΤΣΑ 240 196.624,15 774,86

ΤΣΕΑΠΓΣΟ 7.121 4.762.484,61 630,76

ΤΣΠΗΣΑΠ 1.438 3.739.952,55 2.449,84

ΤΑΠΑΕ 1.263 1.956.324,58 1.462,82

ΤΣΠΕΤΕ 9.696 13.592.467,20 1.322,67

ΤΣΠΠΑΤΕ 5.732 11.298.528,72 1.858,44

ΤΑΠΙΛΤ 1.993 2.458.147,35 1.164,11

ΤΑΠΕΤΒΑ 651 1.367.473,23 2.006,49

ΤΑΠΟΤΕ 43.942 92.524.559,46 1.988,76

ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ 109.781 91.856.842,01 789,99

ΟΑΕΕ-ΤΑΕ 1.253 534.117,60 411,17

ΤΑΝΠΤ-ΟΑΕΕ 826 646.174,66 754,42

ΕΤΑΑ-ΤΑΝ 15.556 14.282.222,87 886,77

ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ 17.598 36.856.914,05 2.035,01

ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ 21.733 46.935.550,39 2.060,75

ΤΣΠΕΑΘ 2.278 3.912.101,76 1.709,14

ΤΑΙΣΥΤ 404 451.729,92 1.059,65

ΤΣΕΥΠΑ 611 758.478,62 1.169,73

ΤΣΕΥΠΘ 47 87.359,98 1.749,41

ΤΑΤΤΑΘ 922 1.448.986,16 1.481,56

ΤΑΠ-ΔΕΗ 30.067 83.791.723,29 2.623,89

ΟΓΑ 11.380 2.885.649,35 239

ΤΑΦΕΕΤ 46 41.429,16 854,52

ΤΑΑΞΤ 37 64.556,49 1.655,29

ΕΤΕΑΕΠ-ΤΑΔΚΥ(Κ) 21 20.530,15 920,83

ΟΠΣ-ΙΚΑ 47.535 43.605.027,36 865,26

ΟΠΣ-ΙΚΑ(Ν4387) 47 14.913,71 313,33

ΟΓΑ(ΕΠΙΖΩΝΤΩΝ) 2 93,96 44,21

ΟΓΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 510 853.083,26 1.577,96

ΕΤΑΤ-ΤΑΠΤΠ 895 807.035,45 855,76

ΤΑΙΗΕΑΘ 13 91.672,07 6.725,22

ΕΤΑΤ-ΛΑΚ 89 53.193,39 565,32

ΕΤΕΑΕΠ- ΤΕΑΠΕΤΕ 296 201.687,21 641,83

ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ 62 47.656,09 727,53

ΝΑΤ 57.779 93.005.017,88 1.515,38

ΜΤΣ-ΣΥ 76 58.629,08 731,5

ΜΤΣ-ΣΥ (ΕΦΚΑ) 307 244.790,69 751,58

Στοιχεία αναδρομικών ποσών συντάξεων με πληρωμή εκτός ΕΣΕΠΣ (Πίνακας 2 - έλεγχος και πίστωση από τους φορείς):

ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΗΘΟΣ ΜΙΚΤΟ_ΠΟΣΟ ΜΕΣΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ

ΙΚΑ 25 14.590,25 549,29

ΤΣΠΤΕ 3.122 6.661.301,94 2.009,85

ΤΑΠΟΤΕ 1 1.099,30 1.034,64

ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ 1 3.468,45 3.468,45

ΖΑΠΠΕΙΟ 3 3.233,56 1.014,46

ΕΤΑΤ-ΤΕΑΠΕΤ 2.443 2.904.321,97 1.121,07

ΝΑΤ 109 119.050,93 1.027,98

Στοιχεία αναδρομικών ποσών συντάξεων με αναστολή θανάτου (Πίνακας 3 - χωρίς πίστωση/έλεγχος από τους φορείς):

ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΗΘΟΣ ΜΙΚΤΟ_ΠΟΣΟ ΜΕΣΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ

ΔΗΜΟΣΙΟ 51.930 54.438.374,02 990,32

ΔΗΜΟΣΙΟ (ΕΦΚΑ) 1.483 1.769.657,89 1.126,50

ΙΚΑ 49.601 32.645.766,02 623,6

ΟΑΕΕ-ΤΣΑ 964 297.053,89 293,67

ΤΣΕΑΠΓΣΟ 864 527.790,61 577,8

ΤΣΠΗΣΑΠ 302 427.301,86 1.336,69

ΤΑΠΑΕ 82 84.582,30 973,62

ΤΣΠΕΤΕ 1.290 1.504.160,41 1.103,14

ΤΣΠΤΕ 685 878.551,14 1.210,49

ΤΣΠΠΑΤΕ 1.081 1.657.996,61 1.447,13

ΤΑΠΙΛΤ 265 282.795,02 1.010,93

ΤΑΠΕΤΒΑ 181 191.389,65 1.011,78

ΤΑΠΟΤΕ 6.014 9.152.874,24 1.438,31

ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ 14.604 10.013.669,12 647,8

ΟΑΕΕ-ΤΑΕ 2.758 1.386.783,26 478,46

ΤΑΝΠΤ-ΟΑΕΕ 196 147.107,76 725,78

ΕΤΑΑ-ΤΑΝ 3.707 3.492.924,67 908,1

ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ 4.257 8.738.720,34 1.992,67

ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ 3.391 6.675.497,42 1.881,44

ΤΣΠΕΑΘ 331 554.336,05 1.667,24

ΤΑΙΣΥΤ 88 89.375,32 973,28

ΤΣΕΥΠΑ 129 103.323,76 755,07

ΤΣΕΥΠΘ 10 13.454,48 1.266,41

ΤΑΤΤΑΘ 203 294.673,15 1.367,33

ΤΑΠ-ΔΕΗ 5.649 11.488.562,75 1.915,50

ΟΓΑ 4.521 1.163.803,72 242,48

ΤΑΦΕΕΤ 8 5.884,66 695,43

ΤΑΑΞΤ 8 8.731,77 1.049,51

ΕΤΕΑΕΠ-ΤΑΔΚΥ(Κ) 4 4.943,79 1.170,64

ΖΑΠΠΕΙΟ 1 1.655,21 1.557,78

ΟΠΣ-ΙΚΑ 3.218 2.120.303,30 622,28

ΟΓΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 51 82.275,14 1.521,21

ΕΤΑΤ-ΤΕΑΠΕΤ 62 73.350,05 1.113,55

ΕΤΑΤ-ΤΑΠΤΠ 36 25.364,45 667,22

ΤΑΙΗΕΑΘ 11 72.623,69 6.266,29

ΕΤΑΤ-ΛΑΚ 4 2.531,50 615,71

ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠΕΤΕ 34 31.976,72 885,72

ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ 11 6.024,88 521,55

ΝΑΤ 14.137 17.317.888,94 1.153,20

ΜΤΣ-ΣΥ 51 35.486,76 660,38

Συμπερασματικά, λοιπόν, οι παραπάνω πίνακες αφορούν 1.145.551 συνταξιούχους και δικαιούχους των αναδρομικών ποσών και το συνολικό ποσό που θα διατεθεί είναι 1.325.324.058,08 ευρώ.

Τέλος, από τα σημερινά τεκμηριωμένα και ποσοτικοποιημένα δεδομένα του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών «ΗΛΙΟΣ» που αφορούν τον μήνα Οκτώβριο 2020 από τα αναλυτικά στοιχεία, αντλήσαμε και παραθέτουμε συνοπτικά επτά κρίσιμα δεδομένα.

Συγκεκριμένα, ως προς τα στοιχεία για τις συντάξεις:

Πλήθος Συνταξιούχων: 2.481.970

Μηνιαίο Ποσό Εισοδήματος: 2.257.152.790,50€

Σύνολο Μηνιαίου Ποσού Εισοδήματος από 01/01/2020: 22.532.082.113,09€

Μέση Κύρια Σύνταξη: 727,00€

Μέση Επικουρική Σύνταξη: 194,37€

Πλήθος Νέων Συνταξιούχων με Οριστική Απόφαση Σύνταξης: 15.902

Σύνολο Νέων Συνταξιούχων με Οριστική Απόφαση Σύνταξης από 01/01/2020: 169.553

*Επισυνάπτεται η Έκθεση «ΗΛΙΟΣ» μηνός Οκτωβρίου 2020 και

ο πίνακας των στοιχείων πληρωμών από Ιανουάριο 2019 μέχρι Οκτώβριο 2020.

Δείτε επίσης