Οικονομία

Επίδομα 534 ευρώ: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για την υποβολή δηλώσεων

Επίδομα 534 ευρώ: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για την υποβολή δηλώσεων

Την περασμένη Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου, άρχισε η υποβολή μονομερών υπεύθυνων δηλώσεων σχετικά με την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους έως 534 ευρώ ανά μήνα, για τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2021.

Οι δικαιούχοι υποβάλλουν κάθε μήνα υπεύθυνη δήλωση, με το έντυπο «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζομένων ειδικών κατηγοριών που απασχολούνται στον κλάδο του τουρισμού, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID-19, για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού».

Η υποβολή της δήλωσης γίνεται στην πλατφόρμα του supportemployees.services.gov.gr στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση εργοδότη έως τις 15 Μαρτίου 2021.

Οι κατηγορίες που πληρούν τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 6995/231/15-2-2021 (Β’ 607):

  • Ξεναγοί και όσοι αποφοίτησαν 2019 και 2020 από διετούς φοίτησης Σχολές Ξεναγών
  • Τουριστικοί συνοδοί


Εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν τη θερινή τουριστική περίοδο έτους 2019, σε τουριστικές επιχειρήσεις με ΚΑΔ:

– 79.11 «Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων»
- 79.12 «Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών»

- 79.90 «Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες», εφόσον δεν επαναπροσλήφθηκαν τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2020.

  • Εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν σε χειμερινά τουριστικά καταλύματα και χιονοδρομικά κέντρα από τον Οκτώβριο 2019 έως και τον Μάρτιο 2020 και δεν επαναπροσλήφθηκαν από τον Οκτώβριο του 2020 έως και τις 16 Φεβρουαρίου 2021.


Οι εργοδότες θα έχουν στη διάθεσή τους πέντε 24ωρα για να προαναγγείλουν στην Εργάνη τις αναστολές συμβάσεων των εργαζομένων τους για τον Μάρτιο, και συγκεκριμένα από την Τετάρτη 3 Μαρτίου μέχρι και την Κυριακή 7 Μαρτίου.

Κατά το ίδιο διάστημα θα δηλώνονται νόμιμα και οι αναστολές συμβάσεων εργασίας που αφορούν την περίοδο 1-3 Μαρτίου 2021.

Από τη Δευτέρα 8 Μαρτίου και μετά θα επιτρέπεται μόνο η προαναγγελία της αναστολής για το χρονικό διάστημα από εκείνη την ημέρα και μετά. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, οι εργοδότες θα πρέπει να κάνουν τις προαναγγελίες για αυτές τις αναστολές τουλάχιστον μία μέρα πριν την έναρξή τους.

Δείτε επίσης