Οικονομία

Όμιλος Τιτάν: Επιτυγχάνει τους στρατηγικούς στόχους του ψηφιακού μετασχηματισμού

Titan SEV Papalexopoulos 22 11 20

Για τη βελτίωση των οργανικών αποτελεσμάτων της Τιτάν, επιτυγχάνοντας τους στρατηγικούς στόχους του ψηφιακού μετασχηματισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης, έκανε λόγο ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, αναφερόμενος στα οικονομικά μεγέθη του δ΄ τριμήνου και στα αποτελέσματα έτους 2020.

Ειδικότερα, η Titan Cement International SA (Euronext Βρυξελλών, Χρηματιστήριο Αθηνών και Euronext Παρισίου, TITC), παρουσίασε σταθερό ενοποιημένο κύκλο εργασιών 1.607 εκατ. ευρώ, με αύξηση της κερδοφορίας (EBITDA) κατά 7,1% στα 286,2 εκατ. ευρώ, τα υψηλότερα επίπεδα από το 2010.

«Στη διάρκεια μια δύσκολης χρονιάς, μεριμνήσαμε πρώτα για τους εργαζόμενούς μας και όσους βρίσκονται κοντά μας, καθώς και για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πελατών μας», δήλωσε ο κ. Παπαλεξόπουλος.

Για να συμπληρώσει : «Η ανθεκτικότητα που επέδειξε το επιχειρηματικό μας μοντέλο, σε συνδυασμό με την ικανότητα προσαρμογής μας στις τεχνολογικές εξελίξεις και τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς αποτελούν τα θεμέλια της μελλοντικής μας ανάπτυξης»

Συγκεκριμένα, η εταιρία παρουσίασε χαμηλότερα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ύψους 1,5 εκατ. ευρώ (από 50,9 εκατ. ευρώ το 2019), ως αποτέλεσμα λογιστικών μη ταμειακών χρεώσεων ύψους 63,9 εκατ. ευρώ που σχετίζονται με την Αίγυπτο.

Παράλληλα, απομειώθηκε πλήρως η λογιστική υπεραξία (goodwill) της Αιγύπτου ύψους 46,6 εκατ. ευρώ και αντιλογίστηκαν αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ύψους 17,3 εκατ. ευρώ Χωρίς τις έκτακτες αυτές χρεώσεις, το καθαρό κέρδος μετά από φόρους ανέρχεται σε 65,4 εκατ. ευρώ

Ταυτοχρόνως, η Τιτάν παρουσίασε ενίσχυση των ταμειακών ροών και μείωση του καθαρού δανεισμού του Ομίλου κατά 155,2 εκατ. ευρώ στα 684,4 εκατ. ευρώ στις 31.12.20, με φιλόδοξο στόχο μείωσης των εκπομπών CO2 για το 2030, σύμφωνα με το όραμα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.

Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ύψους 0,40 ευρώ ανά μετοχή (0,20 ευρώ ανά μετοχή το προηγούμενο έτος) και απόφαση για ακύρωση ιδίων μετοχών που αντιπροσωπεύουν 5% των δικαιωμάτων ψήφου το 2ο τρίμηνο 2021

Πιο αναλυτικά, ο Όμιλος Τιταν σημείωσε ισχυρές επιδόσεις το 2020, παρά την αβεβαιότητα που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας μειώθηκαν στο 1,5 εκατ. ευρώ (από 50,9 εκατ. ευρώ το 2019), ως αποτέλεσμα σημαντικών λογιστικών μη ταμειακών χρεώσεων που αφορούν στην Αίγυπτο

και συγκεκριμένα την πλήρη απομείωση υπεραξίας (goodwill) ύψους 46,6 εκατ. ευρώ και τον αντιλογισμό αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ύψους 17,3 εκατ. ευρώ της Titan Cement Egypt.

Χωρίς τις έκτακτες αυτές χρεώσεις, το καθαρό κέρδος μετά φόρων του έτους θα είχε ανέλθει σε 65,4 εκατ. ευρώ Οι συνέπειες της πανδημίας ήταν σαφώς λιγότερο επιβαρυντικές για τον Όμιλο σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις.

Συνολικά, ο κατασκευαστικός κλάδος δεν υπέστη πλήγμα ανάλογο της οικονομικής ύφεσης, καθώς η κατασκευαστική δραστηριότητα εξακολουθεί να θεωρείται αναγκαία στις περισσότερες αγορές όπου δραστηριοποιείται.

Δείτε επίσης