Οικονομία

ΕΤΕ: Ρυθμισμένα δάνεια όλων των κατηγοριών, θα περιλαμβάνει η νέα τιτλοποίηση

Στην τελική ευθεία η προεργασία για την επόμενη τιτλοποίηση, που θα περιλαμβάνει ρυθμισμένα κυρίως δάνεια μικτής λογιστικής αξίας 1,5 δισ. ευρώ, για την Εθνική Τράπεζα με τον CEO Παύλο Μυλωνά.

ETE S Mylonas 31 01 21

Στην τελική ευθεία η προεργασία για την επόμενη τιτλοποίηση, που θα περιλαμβάνει ρυθμισμένα κυρίως δάνεια μικτής λογιστικής αξίας 1,5 δισ. ευρώ, για την Εθνική Τράπεζα με τον CEO Παύλο Μυλωνά.

Συγκεκριμένα, η νέα τιτλοποίηση, την οποία ετοιμάζει η ΕΤΕ, θα περιλαμβάνει τα ρυθμισμένα δάνεια όλων των κατηγοριών, όπως στεγαστικά, εταιρικά, μικρών επιχειρήσεων, με στόχο να μειώσει περισσότερο τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά της, Non Performing Exposures- NPEs.

Πιο αναλυτικά, βούληση της τράπεζας είναι ως το τέλος του 2022, να μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στα 1,6 δισ. ευρώ στην Ελλάδα, 1,8 δισ. στον όμιλο, εξέλιξη που σε συνδυασμό με την αύξηση των χορηγήσεων, θα οδηγήσει το NPE ratio σε επίπεδα αντίστοιχα του μέσου ευρωπαϊκού όρου.

Ειδικότερα, η Εθνική προετοιμάζεται για την επόμενη τιτλοποίηση, μέσω της οποίας επιδιώκει να από-αναγνωρίσει δάνεια μικτής λογιστικής αξίας περίπου 1,5 δισ. ευρώ, παράλληλα με τη διαπραγμάτευση για την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας (SPA), αναφορικά με την πώληση του 95% των ομολογιών ενδιάμεσης και διαβάθμισης της τιτλοποίησης Frontier.

Σύμφωνα με την απόφαση της τράπεζας, το χαρτοφυλάκιο θα περιλαμβάνει κυρίως ρυθμισμένα δάνεια με καθυστέρηση μικρότερη των 30 ημερών,που δεν έχουν συμπληρώσει 12μηνο, προκειμένου να επαναταξινομηθούν στα ενήμερα.

Μάλιστα, στις 30 Ιουνίου τα ρυθμισμένα δάνεια με καθυστέρηση κάτω των 30 ημερών ανέρχονταν σε 1,4 δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας περίπου στο 35% των εν Ελλάδι NPE΄s του ομίλου, που είναι 4 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι στη διάρκεια του β' τριμήνου τα εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν, σε ετήσια βάση, κατά 5%, ενώ η μείωση του NPE ratio ενδέχεται να επιταχυνθεί, εφόσον επιβεβαιωθεί η ως τώρα τάση πολύ μικρών καθυστερήσεων στα δάνεια, που εξήλθαν από περίοδο αναστολής καταβολής δόσεωνκαι αναμένεται να αποκλιμακωθεί ταχύτερα το έξοδο προβλέψεων.

Παράλληλα, μόλις το 3% των δανείων, που εξήλθε από moratoria παρουσιάζει καθυστέρηση πληρωμών άνω των 90 ημερών, ενώ 1% παρουσιάζει καθυστέρηση μεγαλύτερη των 30 ημερών

Πρόκειται για επιδόσεις οι οποίες οφείλονται στη συντηρητική πολιτική, που ακολούθησε η Εθνική, όσον αφορά στην παροχή του εργαλείου αναστολής καταβολής δόσεων (moratorium) και βεβαίως στο γεγονός ότι μεγάλο μέρος των δανείων, που εντάχθηκαν στην παραπάνω διευκόλυνση, είχαν, ήδη, εξοφλήσει ένα ικανοποιητικό μέρος της αρχικής οφειλής.

Επίσης, τα προγράμματα κρατικής επιδότησης δόσης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, τα Γέφυρα Ι και ΙΙ, έπαιξαν σημαντικό ρόλο, καθώς και το πρόγραμμα διευκόλυνσης της Εθνικής (Εθνογέφυρα), παρείχε τη δυνατότητα καταβολής του 50% της δόσης για όσους εξήλθαν από περίοδο αναστολών.

Επιπλέον, οι εισπράξεις της τράπεζας, τόσο από τα δάνεια, που είχαν λάβει τις παραπάνω διευκολύνσεις, όσο και από τα ρυθμισμένα, συνέχισαν και τον Ιούλιο να κινούνται σε υψηλά επίπεδα, δημιουργώντας στη τράπεζα βάσιμες προσδοκίες, για ταχύτερη αποκλιμάκωση των προβλέψεων, σε σχέση με την καθοδήγηση που έχει παράσχει στους επενδυτές.

Δείτε επίσης