Οικονομία

Σύνδεσμος Πλαστικών: Η Κυκλική Οικονομία είναι η λύση για ένα βιώσιμο περιβάλλον

«Η μετάβαση στην κυκλική οικονομία θα μειώσει τη χρήση των φυσικών πόρων και τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα, ενώ παράλληλα, θα δώσει ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας», είπε ο Δρ. Μάμαλης

Plastika Gounaris 1 17 10 21

Για τον δρόμο προς την πρόοδο, που προϋποθέτει την αύξηση της ανακύκλωσης, αναφέρθηκαν ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος (Σ.Β.Π.Ε.) Βασίλης Γούναρης και ο εκτελεστικός διευθυντής του Συνδέσμου Δρ. Ηλίας Μάμαλης, στη συνάντηση με τους δημοσιογράφους.

«Η μετάβαση στην κυκλική οικονομία θα μειώσει τη χρήση των φυσικών πόρων και τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα, ενώ παράλληλα, θα δώσει ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας», είπε ο Δρ. Μάμαλης, λέγοντας πως ο ρόλος της βιομηχανίας των πλαστικών στην υιοθέτηση μιας αποτελεσματικής κυκλικής οικονομίας είναι σημαντικός.

Σύμφωνα με τον ίδιο: «Οι αρχές της κυκλικής οικονομίας πρέπει να εφαρμοστούν σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας της βιομηχανίας προκειμένου να επιτευχθεί ο φιλόδοξος στόχος της υιοθέτησης αυτού του νέου μοντέλου».

Για να προσθέσει πως από το σχεδιασμό των προϊόντων, την παραγωγή έως και τον καταναλωτή, ειδικά ο τελευταίος, θα πρέπει να εκπαιδευτεί για την ορθή απόρριψη των προϊόντων, που έχει χρησιμοποιήσει, ώστε να ανακυκλωθούν και να έχουν μια νέα ευκαιρία να γίνουν ξανά πρώτη ύλη.

Βέβαια, οι δύο άνδρες διευκρίνισαν ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία μεταποίησης πλαστικών έχει υποστηρίξει έμπρακτα από την πρώτη στιγμή την εμβληματική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με τη συμμετοχή της σε φορείς, όπως η «Circular Plastics Alliance» συμβάλλει προς την επίτευξη του στόχου χρήσης 10 εκατ. τόνων ανακυκλωμένων πλαστικών σε νέα προϊόντα έως το 2025.

Ειδικότερα, τα προϊόντα από πλαστικές πρώτες ύλες ανακυκλώνονται και μπορούν να εξυπηρετήσουν το στόχο της Ε.Ε. για πιο βιώσιμη χρήση των πόρων, ενώ είναι ανάγκη η χώρα μας, να προχωρήσει αποτελεσματικά στη μείωση της ρύπανσης από το πλαστικό και να βελτιώσει τα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων.

Ωστόσο, τα ποσοστά ανακύκλωσης στην Ελλάδα είναι δυστυχώς πολύ χαμηλά και οι χώροι υγειονομικής ταφής παραμένουν «μαύρη τρύπα» για τη χώρα μας, η οποία συνεχίζει να καταβάλλει υψηλά πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συνεχίζοντας, ο εκτελεστικός διευθυντής του Συνδέσμου υποστήριξε πως για τη βελτίωση αυτής της κατάστασης και την αντιμετώπιση των πολύπλοκων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, ο Σ.Β.Π.Ε. θέλοντας να συμβάλλει στην αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης, προχώρησε στην ανάθεση μελέτης στο «Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών» (ΙΟΒΕ).

Σκοπός της μελέτης, είναι να δημιουργηθεί ένας οδικός χάρτης ανακύκλωσης για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, που θα τα βοηθήσει να καταλάβουν τις προκλήσεις και να καταδείξουν τις ευκαιρίες σε αυτόν τον κλάδο, εξηγώντας:

«Θα πρέπει όλοι να κατανοήσουμε ότι η Ελληνική Βιομηχανία Πλαστικών είναι μέρος της λύσης και όχι μέρος του προβλήματος.

Το πρόβλημα δεν είναι τα πλαστικά, αλλά τα απόβλητα, τα οποία προκαλούνται από την ακατάλληλη απόρριψή τους».

Κατόπιν, διεμήνυσε ότι η ρύπανση είναι ένα σύνθετο πρόβλημα, απόρροια μιας σειράς παραγόντων, που εκτείνονται από τη μη εφαρμογή της σχετικής με τα απόβλητα νομοθεσίας, την έλλειψη κατάλληλων υποδομών διαχείρισης αποβλήτων και της κουλτούρας ορισμένων πολιτών, που απορρίπτουν ασυλλόγιστα τα απόβλητα τους στο περιβάλλον.

Παράλληλα, στάθηκε ιδιαιτέρως στο ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εφαρμόζονται διαδικασίες και πολιτικές για την ανακύκλωση του πλαστικού, σημειώνοντας πως ένα σημαντικό μέτρο για να μπει ένα τέλος στην ανεξέλεγκτη απόθεση πλαστικών στο περιβάλλον είναι το να δημιουργηθούν κλειστοί βρόχοι, όπου το πλαστικό όχι μόνο ανακυκλώνεται αλλά χρησιμοποιείται ως νέα πρώτη ύλη στη βιομηχανία.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι η Βιομηχανία Πλαστικών παγκοσμίως συμβάλει αποτελεσματικά στην αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης, προσφέροντας νέες καινοτόμες τεχνολογίες, όπως αυτή της Χημικής Ανακύκλωσης, που αναμένεται να κυριαρχήσει την επόμενη δεκαετία, επιφέροντας ουσιαστικές λύσεις στην αντιμετώπιση του προβλήματος και ειδικά στα μη ανακυκλώσιμα πλαστικά.

Δείτε επίσης