Οικονομία

Σπριντ για την παραγραφή χιλιάδων φορολογικών υποθέσεων στο τέλος του χρόνου

aade

«Ραβασάκια» για πέντε κατηγορίες εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων ετοιμάζει ο ελεγκτικός μηχανισμός

Σε… «μαραθώνιο» καλείται να τρέξει η φορολογική διοίκηση, προκειμένου να διεκπεραιωθούν άμεσα χιλιάδες εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, αναδρομικών, τελών κυκλοφορίας που παραγράφονται οριστικά στις 31-12-2021.

Κάθε υπάλληλος έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας μέσα στο σύντομο χρονικό διάστημα που απομένει 20 υποθέσεις κατά μέσο όρο, για τις οποίες καλείται να διαπιστώσει, εάν υπάρχουν παραβάσεις και να καταλογίσει πρόστιμα.

Πρόκειται κυρίως για υποθέσεις που αφορούν στο 2015 και θα «διαγραφούν» οριστικά από τα αρχεία της εφορίας, εάν δεν κινητοποιηθεί ο ελεγκτικός μηχανισμός. Η πίεση είναι μεγάλη στην «τελική ευθεία» πριν από την αλλαγή του χρόνου και το διάστημα που απομένει για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων αυτών εξαιρετικά περιορισμένο, καθώς η πραγματική ημερομηνία λήξης είναι η 1η Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα, μετά τις 31 Δεκεμβρίου παραγράφονται οι εξής υποθέσεις:

-Φορολογικές υποθέσεις της χρήσης 2015 για τις οποίες έχουν υποβληθεί αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις ή έχουν υποβληθεί αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις το αργότερο έως τις 31/12/2020. Στους φορολογούμενους θα αποσταλούν ειδοποιητήρια για την ηλεκτρονική υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2015. Όσοι ανταποκριθούν και υποβάλουν τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις, θα επιβαρυνθούν με τα επιπλέον ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που αναλογούν, καθώς και με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

-Υποθέσεις επιχειρήσεων που δήλωσαν ψευδή στοιχεία για τα ακαθάριστα έσοδα ή τις δαπάνες που πραγματοποίησαν κατά τη διαχειριστική περίοδο του 2015.

-Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος που αφορούν στη χρήση του 2012, αλλά οι επιτηδευματίες υπέβαλαν εκπρόθεσμα τις φορολογικές δηλώσεις. Για τις συγκεκριμένες υποθέσεις η βασική προθεσμία παραγραφής φτάνει στα οκτώ έτη.

-Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ της χρήσης του 2010, για τις οποίες προέκυψαν «συμπληρωματικά» στοιχεία, όπως για παράδειγμα εικονικά τιμολόγια και επομένως υπάρχουν ενδείξεις ότι αποκρύφτηκε εισόδημα και υπήρξε περίπτωση φοροδιαφυγής. Σε αυτήν την περίπτωση, ο χρόνος της μη παραγραφής επεκτείνεται στη δεκαετία.

-Υποθέσεις ΦΠΑ της φορολογικής χρήσης του έτους 2010, για τις οποίες δεν υποβλήθηκε εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ. Για τις υποθέσεις αυτές ισχύει δεκαετής περίοδος παραγραφής.

-Υποθέσεις του 2005. Στις περιπτώσεις που για κάποιο έτος δεν υποβλήθηκε δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή υποβλήθηκε εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η προθεσμία παραγραφής είναι 15ετής. Η εφορία σε αυτήν την περίπτωση έχει το δικαίωμα να διενεργήσει ελέγχους και να επιβάλει πρόστιμα και προσαυξήσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου εφέτος.

Δείτε επίσης