Οικονομία

ΕΤΕ: Ανάπτυξη με ισχυρή κερδοφορία που θα συνεχιστεί και το επόμενο έτος

ETE Mylonas 2 03 10 21

Για την κερδοφορία της Εθνικής, η οποία θα συνεχίζει να αναπτύσσεται με ταχύτερους ρυθμούς, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του εννεαμήνου και που ήταν σε όλους τους τομείς καλύτερα των αναμενόμενων, έκανε λόγο ο διευθύνων σύμβουλός της τράπεζας Παύλος Μυλωνάς, κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων αλλά και των guidance που έδωσε στους αναλυτές.

«Η ανάπτυξη φέτος μπορεί να φτάσει το 7,6%, διατηρώντας την ισχυρή δυναμική τα επόμενα χρόνια», είπε ο κ. Μωλωνάς, στηριζόμενος στα θετικά στοιχεία που έρχονται από τον τζίρο των επιχειρήσεων, τη βιομηχανική παραγωγή, τα τουριστικά έσοδα, την ανεργία και τις εξαγορές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ρυθμός ανάπτυξης το γ’ τρίμηνο δείχνει να κινείται σε διψήφια ποσοστά, ενώ αναφερόμενος στους κινδύνους, τόσο από την έξαρση της πανδημίας και την πίεση στο σύστημα υγείας, όσο και από τον πληθωρισμό, μίλησε πως πρόκειται για παροδικά φαινόμενα.

Μάλιστα, ανέφερε στους αναλυτές ότι το ποσοστό εμβολιασμού στην Ελλάδα έχει φτάσει το 70% και συνεχώς αυξάνεται, λαμβάνονται όλα τα μέτρα πρόληψης, ενώ στο μέτωπο του πληθωρισμού, η πολιτεία έχει λάβει μέτρα, ώστε οι μεγάλες ανατιμήσεις κυρίως από την ενέργεια, να μην ανακόψουν την καταναλωτική δαπάνη και να μην αναστρέψουν την καταναλωτική εμπιστοσύνη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Εστιάζοντας στα αποτελέσματα του εννεαμήνου, διευκρίνισε ότι η αύξηση των οργανικών εσόδων κατά 49% και των κερδών προ φόρων στα 714 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο είναι αποτέλεσμα παραγόντων που θα συνεχίσουν να επενεργούν θετικά και το 2022.

Συνεχίζοντας ο CEO της Εθνικής Τράπεζας, εξήγησε πως περιμένει τη θετική επίπτωση από την ολοκλήρωση της τιτλοποίησης κόκκινων δανείων Frontier, αλλά και της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία τοποθετείται στις αρχές του 2022.

Παράλληλα, μίλησε και για το deal της Εθνικής για την κοινοπραξία με την αμερικανική EVO στα συστήματα πληρωμών, που βρίσκεται σε εξέλιξη, λέγοντας πως η συμφωνία δεν γίνεται για να αποκτήσει η τράπεζα κεφάλαια, αλλά για να δημιουργήσει μια νέα πηγή εσόδων, δημιουργώντας μια κοινοπραξία με ηγετική εταιρεία στον κλάδο.

Όσον αφορά τα κεφάλαια, μετά το Frontier και την Εθνική Ασφαλιστική, ο συνολικός δείκτης θα ανέλθει στο 19% από 17% που είναι σήμερα, ενώ σημείωσε ότι η ΕΤΕ προγραμματίζει εκδόσεις AT1 και T2 το 2022με θετική κεφαλαιακή επίπτωση 200 μονάδες βάσης.

Ολοκληρώνοντας, στάθηκε ιδιαιτέρως στους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης εσόδων και κερδοφορίας της Εθνικής Τράπεζας στο εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2021 που θα στηρίξουν τα αποτελέσματα και το 2022:

Συγκεκριμένα κατά πρώτον, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο παρουσίασε ετήσια αύξηση 5% που είναι αποτέλεσμα της αύξησης του αποθέματος εξυπηρετούμενων δανείων κατά 1 δισ. ευρώ, σε ετήσια και καθαρή βάση.

Αυτή η δημιουργία καθαρής ροής εξυπηρετούμενων δανείων 1 δισ. ευρώ, οφείλεται στη μείωση των κόκκινων δανείων, τη μικρότερη από την αναμενόμενη δημιουργία νέων κόκκινων δανείων, που στην πραγματικότητα ήταν αρνητική και στο χαμηλό κόστος χρήματος και της αύξησης των καταθέσεων.

Κατά το εννεάμηνο, οι καθαρές εκταμιεύσεις δανείων, πλην των προγραμμάτων Covid, ανήλθαν σε 2,8 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 18% και από αυτά, τα 0,7 δισ. ευρώ αφορούσαν στη λιανική τραπεζική και τα υπόλοιπα στην επιχειρηματική.

Η ΕΤΕ στοχεύει στη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας με περίπου 5-5,5 δισ. ευρώ νέα δάνεια τα επόμενα έτη. Την ίδια στιγμή, η δημιουργία κόκκινων δανείων ήταν αρνητική, όταν υπήρχε πρόβλεψη για νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια 800 εκατ. ευρώ.

Δεύτερον, τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν στο εννεάμηνο, τάση η οποία θα συνεχιστεί και τα επόμενα τρίμηνα, ως αποτέλεσμα της ανόδου των εργασιών (λιανική και επιχειρηματική τραπεζική) αλλά και ως αποτέλεσμα του τραπεζικού και ψηφιακού μετασχηματισμού και της ανόδου της ελληνικής οικονομίας.

Τρίτον, περιορισμός των εξόδων προσωπικού. Στο εννεάμηνο πραγματοποιήθηκε μείωση 15% που αποτελεί σχεδόν το 50% του στόχου που έχει τεθεί από την τράπεζα στα τριετή πλάνα.

Τέταρτον, το κόστος κινδύνου μειώθηκε σημαντικά στις 94 μονάδες βάσεις, με ταυτόχρονη αύξηση των προβλέψεων στο 70%, ενώ σύμφωνα με τη διοίκηση, η μείωση του κινδύνου θα συνεχιστεί το 2022 που θα απελευθερώσει κεφάλαια και θα συμβάλει στην άνοδο της κερδοφορίας.

Πιο αναλυτικά, στα 701 εκατ. ευρώ, ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, παρουσιάζονταςαύξηση κατά 18,1 % σε ετήσια βάση, ενώ η ενίσχυση της κερδοφορίας, αντανακλά τη βελτίωση των οργανικών εσόδων (+6,3% σε ετήσια βάση), τα ισχυρά κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις (465 εκατ. ευρώ), επωφελούμενα από την ανταλλαγή και πώληση κυρίως Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ), καθώς και τη σημαντική αποκλιμάκωση των λειτουργικών εξόδων (-7,7% σε ετήσια βάση).

Τα οργανικά κέρδη του Εννεαμήνου 2021 ενισχύθηκαν σημαντικά κατά 50,9% σε ετήσια βάση, σε 324 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι η τράπεζα είναι στο σωστό δρόμο για την επίτευξη του στόχου για οργανικά κέρδη ύψους 490 εκατ. ευρώ περίπου σε επίπεδο Ομίλου το 2022, ήτοι 9% περίπου επί των ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 5,2% σε ετήσια βάση, στα 853 εκατ. ευρώ το Εννεάμηνο 2021, αντανακλώντας τη μείωση του κόστους καταθέσεων και το όφελος από τη χρήση του Προγράμματος TLTRO III της ΕΚΤ.

Οι ευνοϊκοί όροι χρηματοδότησης από την ΕΚΤ, καθώς και η ανατιμολόγηση των καταθέσεων προθεσμίας κατά 21μ.β. σε ετήσια βάση, σε 10μ.β. το Γ’ τρίμηνο 2021 (νέα παραγωγή στις 7μ.β.), συνεισφέρουν σημαντικά στα καθαρά έσοδα από τόκους και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο της τράπεζας, αντισταθμίζοντας την περαιτέρω ομαλοποίηση των δανειακών επιτοκίων.

Δείτε επίσης