Οικονομία

Μπαίνει πλαφόν στα πρόστιμα για «πειραγμένες» ταμειακές μηχανές και άλλες υποθέσεις

ipourgio_oikonomikon
Αρθρογράφος: vradini
Από vradini

«Χαλαρώνουν» τα πρόστιμα της Εφορίας για μία σειρά υποθέσεων με τροπολογία του ΥΠΟΙΚ

Ευνοϊκότερο ποινολόγιο με ανώτατο πλαφόν στα πρόστιμα που επιβάλλει η εφορία σε όλους όσοι δεν τηρούν λογιστικά βιβλία ή δεν υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις ή φοροδιαφεύγουν μέσω «πειραγμένων» ταμειακών μηχανών προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών.

Η τροπολογία καταλαμβάνει και όλες τις υποθέσεις για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί οριστικές πράξεις επιβολής προστίμου έως τις 29 Νοεμβρίου εφέτος.

Πιο αναλυτικά, η τροπολογία προβλέπει τα εξής ανά είδος παράβασης:

1.Πρόστιμα για μη τήρηση λογιστικών βιβλίων: Για παραβάσεις μη τήρησης λογιστικών αρχείων και μη διαφύλαξης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ) και φορολογικών μνημών και αρχείων που δημιουργούν οι ταμειακές μηχανές:

-Επιβάλλεται πρόστιμο 15% επί των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για κάθε ελεγχόμενο έτος, όπως αυτά προκύπτουν από τον μέσο όρο των δηλωθέντων εσόδων με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων φορολογικών ετών.

-Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 10.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος για απλογραφικά βιβλία και των 30.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος για διπλογραφικά βιβλία.

-Τα πρόστιμα δεν μπορεί να είναι ανώτερα του τριπλάσιου τού κατά περίπτωση κατώτερου προστίμου.

2.Πρόστιμα για μη υποβολή δηλώσεων: Έστω και μία από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων φορολογικών ετών να μην έχει υποβληθεί, το πρόστιμο υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των εσόδων των υποβληθεισών δηλώσεων και δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 30.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικών βιβλίων, και των 50.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικών βιβλίων. Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι ανώτερο του τριπλάσιου τού κατά περίπτωση κατώτερου προστίμου.

3.Πρόστιμα για «πειραγμένες» ταμειακές μηχανές: Όταν διαπιστώνεται η παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ), καθώς και η έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης από ΦΗΜ ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των επαγγελματικών εγκαταστάσεων από 2- 12 μήνες, ενώ παράλληλα επιβάλλεται πρόστιμο 100.000 ευρώ. Όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος- χρήστης του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, επιβάλλεται αναλόγως το ποσό του προστίμου χωρίς να εφαρμόζονται τα ανώτατα όρια.

Δείτε επίσης