Οικονομία

Διορία μέχρι τέλη Φεβρουαρίου για τα αδήλωτα Airbnb αλλιώς... πρόστιμα ακόμη και 20.000 ευρώ

akinita_enfia_main-1

Πρόστιμα - «φωτιά» σε όσους ιδιοκτήτες ακινήτων εντοπιστούν χωρίς να τα έχουν δηλώσει στο μητρώο της ΑΑΔΕ

Έως τις 28 Φεβρουαρίου έχουν προθεσμία οι διαχειριστές Airbnb, προκειμένου να δηλώσουν το ακίνητο στην ειδική εφαρμογή στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Εάν δεν οριστικοποιήσουν το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο θεωρούνται οριστικά και ο διαχειριστής έχει την ευθύνη αυτών που ήδη υπάρχουν.

Ειδικότερα, εάν ο διαχειριστής του ακινήτου δεν προσδιορίσει το ποσοστό διανομής του εισοδήματος στο 100%, το ποσοστό που υπολείπεται θα φορολογηθεί στο όνομά του. Ενώ, όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων εντοπιστούν χωρίς να τα έχουν δηλώσει στο Μητρώο της ΑΑΔΕ και χωρίς να έχουν Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ), αντιμετωπίζουν την επιβολή προστίμου που ξεκινά από τις 5.000 ευρώ και μπορεί να φτάσει ακόμη και τις 20.000 ευρώ. Επιπλέον, στην περίπτωση που κάποιος δεν έχει δηλώσει το ακίνητό του στη συγκεκριμένη εφαρμογή και η Airbnb συνεχίζει να τον φιλοξενεί, τότε η ΑΑΔΕ όχι μόνο θα «κατεβάζει» τα ακίνητα από την πλατφόρμα, αλλά έχει τη δυνατότητα να πράξει το ίδιο και για την πλατφόρμα αυτή καθ’ εαυτή στην Ελλάδα.

Η ΑΑΔΕ έχει υπογράψει πρωτόκολλο συνεργασίας με τις Airbnb, Booking.com και VRBO του ομίλου της Expedia, σχετικά με τη συμμόρφωση κατά τη διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης που τηρείται στον ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής. Η συμφωνία προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι οι πλατφόρμες συμφωνούν πως μετά από σχετική ειδοποίηση της ΑΑΔΕ θα αφαιρούν όλες τις καταχωρίσεις που δεν παρείχαν τον προβλεπόμενο αριθμό καταχώρισης ακινήτου ή τη δικαιολογημένη εξαίρεση, όπως ορίζει ο νόμος.

Επίσης, από πέρυσι οι πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων ξεκίνησαν να στέλνουν κάθε Φεβρουάριο στην ΑΑΔΕ στοιχεία, για το προηγούμενο έτος, κρατήσεων και πληρωμών κατοικιών στη χώρα μας ανά ΑΦΜ του κάθε ιδιοκτήτη. Τα στοιχεία αυτά θα διασταυρώνονται με τις φορολογικές δηλώσεις των ιδιοκτητών των ακινήτων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα συγκεκριμένα εισοδήματα δηλώθηκαν στην εφορία.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει:

-Να εισέλθει με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», που τηρείται στον ιστότοπο www.aade.gr, ώστε να καταχωρίσει /εγγράψει το ακίνητο και να αποκτήσει ΑΜΑ. Η καταχώριση πραγματοποιείται ανά εκμισθούμενο «Ακίνητο».

-Να αναρτά τον ΑΜΑ στις ψηφιακές πλατφόρμες της οικονομίας του διαμοιρασμού, καθώς και σε κάθε μέσο προβολής.

-Να υποβάλλει τη «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» έως τις 20 του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το ακίνητο.

-Να καταχωρίζει στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» στοιχεία (συνδικαιούχοι εισοδήματος, ποσοστά, κ.λπ.), τα οποία είναι απαραίτητα για τον προσδιορισμό του ετήσιου εισοδήματος ανά δικαιούχο εισοδήματος.

-Να προβαίνει σε δημόσια κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων του ποσού που αναλογεί σε αγνώστους δικαιούχους εισοδήματος, τους οποίους ο «Διαχειριστής» δεν ήταν δυνατόν να γνωρίζει κατά την εγγραφή τού «Ακινήτου» στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής». Ο «Διαχειριστής» έχει την υποχρέωση να καταθέσει στο ΤΠ&Δ το ως άνω ποσόν έως την ημερομηνία οριστικοποίησης της εικόνας του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», με σχετική μνεία στο γραμμάτιο σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης.

-Στην περίπτωση που ως «Διαχειριστής Ακινήτου» έχει οριστεί ένας εκ των συνιδιοκτητών, τότε αυτός πραγματοποιεί την εγγραφή του ακινήτου στο Μητρώο με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης Taxisnet. Τα στοιχεία που απαιτούνται για να του χορηγηθεί ο ΑΜΑ, είναι ο ΑΤΑΚ του δικαιώματος του ακινήτου. Ο ίδιος υποχρεούται στην υποβολή των «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής», καθώς και στην κατάρτιση του πίνακα «Δικαιούχων Εισοδήματος». Οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες δεν υποχρεούνται σε έκδοση ΑΜΑ, ούτε και στην υποβολή «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας». Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση οι συνιδιοκτήτες του ακινήτου που αποκτούν εισόδημα ως «Δικαιούχοι Εισοδήματος» υποχρεούνται να δηλώνουν το εισόδημα αυτό κατά την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Δείτε επίσης