Οικονομία

Αυτά είναι τα 11 νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ για 86.000 θέσεις εργασίας

mitsotakis-oaed

Σε αυτά προστίθενται και πέντε προγράμματα του ΟΑΕΔ που ήδη «τρέχουν»

Πλώρη για τη δημιουργία 86.000 νέων θέσεων εργασίας μέσω του ΟΑΕΔ βάζουν το υπουργείο Εργασίας και η διοίκηση του Οργανισμού, στη σκιά της αύξησης της ανεργίας των νέων στο 39% τον περσινό Νοέμβριο.

Στη «μάχη» κατά της ανεργίας ρίχνονται έντεκα νέα προγράμματα, τα οποία προστίθενται στα πέντε που ήδη «τρέχουν».

Οι εκτιμώμενες 86.000 θέσεις εργασίας θα προστεθούν στις πάνω από 50.000 θέσεις που δημιουργήθηκαν εν μέσω πανδημίας.

Τα 11 νέα προγράμματα στοχεύουν στην κάλυψη 62.000 θέσεων, με τη συνολική δαπάνη να προσεγγίζει τα 587 εκατ. ευρώ και πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης (348,62 εκατ. ευρώ), αλλά και από το ΕΣΠΑ (238,1 εκατ. ευρώ). Ά

Τα πέντε αφορούν προγράμματα, που«άνοιξαν» εντός του 2021 ή ακόμη και το 2020 και βρίσκονται ακόμη σε ισχύ και αφορούν την δημιουργία επιπλέον 24.000 θέσεων εργασίας.

Πιο αναλυτικά, τα 11 προγράμματα είναι τα εξής:

1) Πρόγραμμα για την πρόσληψη 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας άνω των 45 ετών, σε περιοχές που θεωρούνται θύλακες υψηλής ανεργίας. Η διάρκεια κυμαίνεται μεταξύ 12 και 18 μηνών και η μηνιαία επιδότηση από 653 έως 746 ευρώ. Η δαπάνη του προγράμματος εκτιμάται σε 119,7 εκατ. ευρώ.

2) Ένταξη και επανένταξη 10.000 ανέργων στην αγορά εργασίας εκτιμώμενης δαπάνης 111 εκατ. ευρώ: Θα εστιάζετε σε ανέργους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα να ενταχθούν για πρώτη φορά, ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. Η διάρκεια της πρόσληψης θα είναι 12 – 24 μήνες και το ποσό της επιδότησης θα κυμαίνεται από 700 – 750 ευρώ.

3) Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας: Το πρόγραμμα θα εστιάζεται σε ανέργους ηλικίας 18 – 30 ετών, με στόχο να βρουν δουλειά έως 10.000 εξ αυτών. Θα προβλέπεται πρόσληψη διάρκειας 7 μηνών και θα επιδοτείται στο 100% η θέση απασχόλησης. Η δαπάνη εκτιμάται σε 68,04 εκατ. ευρώ.

4) Πρόγραμμα απασχόλησης 5.000 ανέργων στους τομείς της πράσινης οικονομίας με έμφαση στις γυναίκες και διάρκεια 15 μηνών. Η επιδότηση θα ανέρχεται στα 700 ευρώ το μήνα και η συνολική δαπάνη του προγράμματος υπολογίζεται στα 49,88 εκατ. ευρώ.

5) Πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας σε Αττική και Μακεδονία για 10.000 νέους ηλικίας 18 – 29 ετών. Οι προσλήψεις θα είναι διάρκειας 7 μηνών με την επιδότηση να φτάνει στο 100%. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος θα ανέλθει στα 65 εκατ. ευρώ.

6) Πρόγραμμα πρόσληψης 4.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω, με έμφαση στις γυναίκες, στις περισσότερο αναπτυγμένες Περιφέρειες και διάρκεια 12 μήνες. Η επιδότηση που θα κυμαίνεται από 467 έως 700 ευρώ το μήνα και το πρόγραμμα κοστολογείται στα 26 εκατ. ευρώ.

7) Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για 4.000 ανέργους που θέλουν να δοκιμάσουν μια επιχειρηματική ιδέα, στο πεδίο της Ψηφιακής Οικονομίας. Θα παρέχεται επιδότηση που θα φτάνει στο σύνολό της, στα 14.800 ευρώ. Η δαπάνη για το πρόγραμμα υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στα 60 εκατ. ευρώ.

8) Πρόγραμμα Απολιγνιτοποίηση 1: Πρόκειται για το πρώτο πρόγραμμα που θα εστιάζει στη συμβουλευτική, στην κατάρτιση και στην απασχόληση, με στόχο να προκύψουν έως 3.400 νέες θέσεις εργασίας. Οι προσλήψεις θα μπορούν να γίνουν για χρονικό διάστημα 8 μηνών και η επιδότηση θα κυμαίνεται από 75 – 100%, με ανώτατο ποσό τα 933 ευρώ το μήνα. Η δαπάνη για το εν λόγω πρόγραμμα θα ανέλθει στα 22,8 εκατ. ευρώ.

9) Απολιγνιτοποίηση 2: Το πρόγραμμα θα επικεντρώνεται στο σκέλος της απασχόλησης ανέργων, με προοπτική εργασίας για 12 – 18 μήνες. Θα επιδοτήσει έως 3.400 νέες θέσεις εργασίας σε ποσοστό από 75 μέχρι 100% και ανώτατο ποσό τα 933 ευρώ το μήνα. Η συνολική δαπάνη του προγράμματος έχει υπολογιστεί στα 48 εκατ. ευρώ.

10) Απολιγνιτοποίηση 3: Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που εστιάζει στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας νέων 18 – 29 ετών. Θα επικεντρωθεί σε Δυτική Μακεδονία και σε Πελοπόννησο και θα προσφέρει έως 2.000 νέες θέσεις εργασίας για 7 μήνες. Η επιδότηση θα είναι 100% και κοστολογείται στα 14 εκατ. ευρώ.

11) Απολιγνιτοποίηση 4: Το εν λόγω πρόγραμμα εστιάζεται στην εργασιακή μετεγκατάσταση με στόχο να δημιουργηθούν 200 θέσεις εργασίας. Η επιδότηση θα είναι στο 100% και η χρονική διάρκειά της θα ανέλθει στους 12 μήνες. Ο μέγιστος μισθός που θα μπορεί να δίνεται στους δικαιούχους είναι 933 ευρώ. Το πρόγραμμα θα κοστίσει 2,3 εκατ. ευρώ.

Δείτε επίσης