Οικονομία

Τράπεζα Πειραιώς: Εντάχθηκε στον Δείκτη Gender Equality 2022 της Bloomberg

Pireos Megalou 11 04 21

Για την αναγνώριση της διαρκούς δέσμευσής της Τράπεζας Πειραιώς, να αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας, αναφέρθηκε

ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Χρήστος Μεγάλου, με την ευκαιρία της ένταξης στον Δείκτη Gender Equality Index (GEI) της Bloomberg για το 2022.

Ειδικότερα, η Τράπεζα Πειραιώς είναι μία από τις 418 εταιρίες από 45 χώρες και περιοχές που εντάχθηκαν στον Δείκτη Gender Equality Index (GEI) της Bloomberg για το 2022.

Πρόκειται για έναν Δείκτη που καταγράφει τις επιδόσεις των εταιριών που έχουν δεσμευτεί στη διαφάνεια των στοιχείων που παρέχουν για την πολιτική τους σε θέματα ισότητας των φύλων.

Ο συγκεκριμένος Δείκτης αναφοράς αποτιμά την ισότητα των φύλων σε πέντε τομείς: τη συμμετοχή των γυναικών σε ηγετικές θέσεις και διαδικασίες ανάπτυξης δεξιοτήτων, την ισότητα στις αμοιβές ανδρών και γυναικών, τη χωρίς αποκλεισμούς εταιρική κουλτούρα, την εφαρμογή πολιτικών κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης και την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και δημιουργίας/εξέλιξης.

Το 2022 ο Δείκτης διευρύνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, αντιπροσωπεύοντας 45 χώρες και περιοχές, και για πρώτη φορά συμπεριλαμβάνονται εταιρίες που έχουν έδρα στην Κολομβία και την Ουρουγουάη.

Οι εταιρίες που συμμετέχουν στον Δείκτη δραστηριοποιούνται σε ποικίλους κλάδους, μεταξύ των οποίων ο χρηματοπιστωτικός, ο τεχνολογικός, οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, κλάδοι που συνολικά έχουν την υψηλότερη εταιρική εκπροσώπηση στο δείκτη.

Εκφράζοντας την υπερηφάνεια του, για την ένταξη της Τράπεζας Πειραιώς στο Δείκτη Gender Equality Index 2022 ο κ. Μεγάλου δήλωσε: «Εργαζόμαστε στην κατεύθυνση της, χωρίς αποκλεισμούς, ανάπτυξης εργαζομένων στον Όμιλό μας, κάτι που αντανακλά την πολυπολιτισμικότητα της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιούμαστε.

Η ολοκληρωμένη στρατηγική που αναπτύσσουμε για την ισότητα των φύλων καταδεικνύει την ειλημμένη απόφασή μας για τη διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος σεβασμού, ασφάλειας και ίσων ευκαιριών για όλους και όλες. Και αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την καινοτομία και την ανάπτυξη μας».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Bloomberg και ιδρυτικός πρόεδρος του U.S. 30% Club Peter T. Grauer, σημείωσε: «Είμαστε υπερήφανοι και αναγνωρίζουμε την Τράπεζα Πειραιώς και άλλες 417 εταιρίες που εντάχθηκαν στο Δείκτη Gender Equality 2022 της Bloomberg, για τη δέσμευσή τους στη διαφάνεια και τη θέσπιση ενός νέου προτύπου δημοσιοποίησης στοιχείων συνδεδεμένων με την ισότητα των φύλων»

Για να προσθέσει: «Παρόλο που το όριο ένταξης στον Δείκτη έχει αναπροσαρμοστεί προς τα πάνω, η λίστα των εταιριών-μελών συνεχίζει να αυξάνεται.

Αυτό αποδεικνύει ότι όλο και περισσότερες εταιρίες εργάζονται ώστε να βελτιώσουν τις επιδόσεις και τις μετρήσεις τους σε ό,τι αφορά την ισότητα των φύλων, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες ούτως ώστε οι εργαζόμενοι με ποικιλομορφία δεξιοτήτων να εξελιχθούν μέσα σε αυτές».

Η Τράπεζα Πειραιώς υπέβαλε τα απαιτούμενα στοιχεία σε έρευνα που δημιούργησε η Bloomberg και διεξήχθη σε συνεργασία με διεθνείς εξειδικευμένους συμβούλους.

Οι εταιρίες που εντάχθηκαν στον Δείκτη για το 2022 πέτυχαν βαθμολογία ίση ή ανώτερη από το όριο που διαμόρφωσε η Bloomberg θέλοντας έτσι να αναδείξει τον βαθμό δημοσιοποίησης στοιχείων αλλά και την επίτευξη και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών στατιστικής και πολιτικών των εταιριών.

Τόσο η συμμετοχή στην έρευνα, όσο και η ένταξη στον Δείκτη Gender Equality, αποτελούν προαιρετικές ενέργειες και δεν συνεπάγονται κόστος. H Bloomberg συνέλεξε τα συγκεκριμένα στοιχεία μόνο για σκοπούς αναφοράς.

Ο Δείκτης δεν κατατάσσει τα μέλη βάσει της βαθμολογίας. Ενώ όλες οι εταιρίες ενθαρρύνονται να δημοσιοποιούν στο επενδυτικό τους προφίλ στο Bloomberg Terminal® συμπληρωματικά στοιχεία τους σχετικά με την ισότητα των φύλων, μόνο αυτές με κεφαλαιοποίηση άνω του 1 δις, δολαρίων είναι επιλέξιμες για την ένταξή τους στον Δείκτη.

Δείτε επίσης