Οικονομία

Επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ: Τριπλή ευκαιρία απασχόλησης για ανέργους

Ποια είναι τα τρία μεγάλα επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης, που «τρέχουν» μέσα σε αυτό το μήνα, και ποιο είναι συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την υποβολή των αιτήσεων

Επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ: Τριπλή ευκαιρία απασχόλησης για ανέργους
Αρθρογράφος: vradini
Από vradini

Τρία μεγάλα επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης «τρέχουν» μέσα σε αυτό το μήνα και υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την υποβολή των αιτήσεων.

Αναλυτικά προβλέπονται τα εξής :

1.Επιδότηση έως 36.000 ευρώ προβλέπεται στο ενισχυμένο πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας. Να σημειωθεί πως έμφαση δίνεται στις γυναίκες αλλά και στην ψηφιακή οικονομία και η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε.

Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει μια δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία σε πρώην επιχειρηματίες ώστε να επανενταχτούν στην αγορά εργασίας. Η επιχορήγηση διαρκεί 12 μήνες, με 3μηνη δέσμευση και το ποσό επιχορήγησης κυμαίνεται από 12.000 ευρώ (για ατομική επιχείρηση) έως 24.000 ευρώ (για επιχείρηση με τρεις δικαιούχους εταίρους). Μετά την ολοκλήρωση της 3μηνης δέσμευσης, η διάρκεια μπορεί να επεκταθεί κατά 12 μήνες και το συνολικό ποσό της επιχορήγησης θα κυμανθεί από 20.000 ευρώ έως 36.000 ευρώ, κατόπιν αίτησης.

Δικαιούχοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι που πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• έχουν διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητα στο διάστημα 1/1/2012 - 31/12/2021

• δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιό τους σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α’ ή β’ βαθμού συγγένειας,

• δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα από 01/01/2022 έως τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης, και

• έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά 10 € για τουλάχιστον 1 έτος ή την έχουν ρυθμίσει και είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης.

2.Λήγει την Παρασκευή - στις 18 δηλαδή του μήνα- η διορία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας. Συνολικά θα καλυφθούν 25.000 εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ και το νέο πρόγραμμα έχει οκτάμηνη διάρκεια.

Η κατανομή των θέσεων θα γίνει ως εξής : 20.397 θέσεις σε δήμους, 2.566 σε περιφέρειες και 348 σε αποκεντρωμένες διοικήσεις. Ειδικότερα θα καλυφθούν 11.801 άνεργοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ), 6.575 άνεργοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ), 3.114 άνεργοι τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ) και 3.510 άνεργοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ).

3.Από 700 έως 933 ευρώ το μήνα θα είναι η επιδότηση 3.400 πρώην εργαζομένων σε επιχειρήσεις των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης. Το πρόγραμμα - προϋπολογισμού 48 εκατομμυρίων ευρώ - αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Σπάρτης, Οιχαλίας και Καλαμάτας. Όσον αφορά στην διάρκεια του προγράμματος κυμαίνεται από 12 έως 18 μήνες και το ποσοστό επιχορήγησης μισθού και εισφορών κυμαίνεται από 75 έως 100%.

Προσοχή : οι επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου. Ωφελούμενοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) που εδρεύουν σε περιοχές αρμοδιότητας των Π.Ε. Κοζάνης (ΚΠΑ2 Κοζάνης και Πτολεμαΐδας), Π.Ε. Φλώρινας (ΚΠΑ2 Φλώρινας και Αμύνταιου), καθώς και του ΚΠΑ2 Τρίπολης (για εγγεγραμμένους ανέργους του Δήμου Μεγαλόπολης), για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα.

Δείτε επίσης