Οικονομία

Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο της εφορίας το 2022

«Τσουνάμι» 174.300 ελέγχων για την είσπραξη 1,8 δισ. από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου - 15.000 εκκαθαριστικά με προκάτ-φόρο για απόκρυψη εισοδημάτων - Αυτόματες ηλεκτρονικές κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και ακινήτων

Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο της εφορίας το 2022
Αρθρογράφος: vradini
Από vradini

«Σαφάρι» για τον εντοπισμό περιπτώσεων φοροδιαφυγής, αποφυγής και κλοπής με απόκρυψη εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων και μη απόδοση φόρων στο δημόσιο εξαπολύει η ΑΑΔΕ με 174.300 ελέγχους και διασταυρώσεις με ηλεκτρονικά μέσα για την είσπραξη 1,8 δισ. ευρώ.

Το οπλοστάσιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων «άνοιγμα» τραπεζικών λογαριασμών, έκδοση 15.000 εκκαθαριστικών σημειωμάτων με προκάτ-φόρους, απενεργοποίηση ΑΦΜ, έλεγχο των αποδείξεων από τις ταμειακές μηχανές μέσω σάρωσης QRcode και επιτόπιους ελέγχους με laptop που θα εκδίδουν αυτόματα τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Την ίδια ώρα εντείνεται το «κυνηγητό» φορολογούμενων με ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία με επέκταση των ηλεκτρονικών κατασχέσεων εισοδημάτων και ακινήτων καθώς και των πλειστηριασμών με στόχο την είσπραξη 2,2 δις. ευρώ από τα παλαιά ληξιπρόθεσμα χρέη και 500 εκατ. ευρώ από τους μεγάλους οφειλέτες.

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης της ΑΑΔΕ για το 2022 στο στόχαστρο των ελέγχων για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μπαίνουν :

- Επιχειρήσεις και επαγγελματίες με αξιοποίηση των δεδομένων των ηλεκτρονικών βιβλίων (myDATA) καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις, πλούσιοι φορολογούμενοι και επαγγελματίες που δεν ελεγχθεί την τελευταία 5ετία.

- Φορολογούμενοι που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ενώ είχαν δραστηριότητα.

- Φορολογούμενους με αδήλωτες πρόσθετες αποδοχές

- Φορολογούμενοι που αποκτούν εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb.

- Επιχειρήσεις που έλαβαν κρατικές ενισχύσεις.

- 2.500 υποθέσεις φορολογίας ακινήτων.

- Υποθέσεις επιστροφών φόρων

- Απάτες ΦΠΑ ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

- Ηλεκτρονικό εμπόριο.

- Υποθέσεις φοροδιαφυγής με άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και επεξεργασία κατασχεμένων στοιχείων.

- Κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων.

Επίσης θα διενεργηθούν διασταυρώσεις στοιχείων σε

- Ποσοστό τουλάχιστον 10% επί του συνόλου των εισερχομένων πληροφοριών από αλλοδαπές αρχές μέσω της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας, με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (DAC1) τουλάχιστον για το έτος 2017 καθώς και επί εισερχομένων πληροφοριών από αλλοδαπές αρχές μέσω της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας (FATCA) για δεδομένα έτους 2016.

- Ποσοστό τουλάχιστον 10% επί του συνόλου των εισερχομένων πληροφοριών τόκων φυσικών προσώπων από αλλοδαπές αρχές μέσω της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας, με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (DAC2/ CRS) τουλάχιστον για το έτος 2016.

- Δεδομένα ΦΠΑ ανά κλάδο σε περιοδική βάση

Στο μέτωπο των ελέγχων ο σχεδιασμός προβλέπει:

1. Πραγματοποίηση τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικών επικοινωνιών με σκοπό τη συμμόρφωση και την ενημέρωση των φορολογουμένων.

2. Διενέργεια τουλάχιστον 25.000 φορολογικών ελέγχων, εκ των οποίων:

• 8.100 στοχευμένοι φορολογικοί έλεγχοι (μεγάλων επιχειρήσεων, φορολογουμένων μεγάλου πλούτου, κ.λπ.) από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, με έμφαση σε ελέγχους επιτηδευματιών με μεγάλο φορολογικό κενό που δεν έχουν ελεγχθεί την τελευταία 5ετία, καθώς και με χρήση έμμεσων τεχνικών ελέγχου

• 700 στοχευμένοι μερικοί έλεγχοι ΦΠΑ

• 1.000 έλεγχοι σε δείγμα υποθέσεων επιστροφών φόρων

• 5.500 έκτακτοι έλεγχοι σε επιτηδευματίες (λήψη κρατικών ενισχύσεων, αξιοποίηση πληροφοριών κλπ.)

• 4.000 έλεγχοι λοιπών περιπτώσεων εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων

• 200 έλεγχοι σε τυχαίο δείγμα φυσικών προσώπων επιτηδευματιών και νομικών προσώπων, έλεγχοι δέουσας επιμέλειας καθώς και σε περιπτώσεις μεταφοράς φορολογικής κατοικίας

• 5.500 στοχευμένοι έλεγχοι επιστροφής φόρων

• Διενέργεια τουλάχιστον 2.500 ελέγχων για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου

3. Διενέργεια τουλάχιστον 900 υποθέσεων έρευνας από τις ΥΕΔΔΕ, εκ των οποίων:

• 170 υποθέσεις έρευνας, οι οποίες αφορούν απάτη στον ΦΠΑ ενδοκοινοτικών συναλλαγών

• 100 υποθέσεις ερευνών αξιοποίησης νέων πληροφοριών και δεδομένων

• 50 υποθέσεις ειδικών ερευνών στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου

• 580 υποθέσεις ερευνών φοροδιαφυγής που σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασίες κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, επεξεργασίας ψηφιακών αρχείων κ.λπ.

4. Διενέργεια τουλάχιστον 34.000 μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψης από τις ΔΟΥ και 14.500 από τις ΥΕΔΔΕ

5. Διασταύρωση για τον εντοπισμό φορολογουμένων που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ είχαν δραστηριότητα

6. Διενέργεια διασταυρώσεων για τη συμμόρφωση φορολογουμένων με προσυμπληρωμένους κωδικούς αποδοχών-συντάξεων

7. Διενέργεια διασταυρώσεων για τη συμμόρφωση φορολογουμένων στην υποβολή δηλώσεων

8. Διενέργεια 75.000 ελέγχων δίωξης (50.000 από τα Τελωνεία και 25.000 από τις Κινητές Ομάδες Ελέγχου), εκ των οποίων:

• 35.500 έλεγχοι δίωξης σε προϊόντα που υπόκεινται σε ΕΦΚ

• 12.000 τελωνειακοί έλεγχοι δίωξης σε καπνικά προϊόντα,

• 13.000 τελωνειακοί έλεγχοι δίωξης σε υγρά καύσιμα και λοιπά ενεργειακά προϊόντα, με αξιοποίηση των ευρημάτων του συστήματος εισροών/εκροών και

• 10.500 τελωνειακοί έλεγχοι δίωξης σε αλκοολούχα.

• 4.000 έλεγχοι δίωξης σε παραποιημένα προϊόντα

• 8.000 έλεγχοι διακίνησης ρευστών διαθεσίμων

• 25.500 έλεγχοι δίωξης σε λοιπούς τομείς όπου εντοπίζονται φαινόμενα λαθρεμπορίου, όπως στο εμπόριο και στην κυκλοφορία οχημάτων, στη διέλευση επιβατών, στη διακίνηση καφέ, ναρκωτικών, αγαθών πολιτιστικής κληρονομίας, κ.λπ.

Εκτός από το «Τσουνάμι» των ελέγχων στενό θα είναι το μαρκάρισμα για όσους έχουν κόκκινα χρέη στην εφορία. Στη πρώτη γραμμή βρίσκονται οι οφειλέτες που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές και οι παλαιοί μικροοφειλέτες ενώ ενεργοποιούνται μέτρα αναγκαστικής είσπραξης μέσω εφαρμογής ηλεκτρονικού συστήματος για την επιλογή υποθέσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου. Για το 72% των οφειλετών μπορούν να ληφθούν μέτρα διασφάλισης όπως για παράδειγμα κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων.

Για το «χτύπημα» του λαθρεμπορίου προβλέπεται εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων παρακολούθησης και του εξοπλισμού των τελωνείων και ηλεκτρονική απογραφή των δεξαμενών υγραερίου των πρατηρίων και των πλωτών μέσων καθώς και εγκατάσταση συστήματος εισροών-εκροών σε Φορολογικές Αποθήκες και Αποθήκες Τελωνειακής Αποταμίευσης και στα Πλωτά Εφοδιαστικά - Μεταφορικά για τον έλεγχο τη διακίνησης του ναυτιλιακού καυσίμου.

Δείτε επίσης