Οικονομία

Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται το μπόνους

«Πριμ» για όσους πιάνουν συγκεκριμένους στόχους

Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται το μπόνους
Αρθρογράφος: Μπέλλα Ειρήνη
Από Μπέλλα Ειρήνη

Μπόνους παραγωγικότητας θα μπορούν να παίρνουν, από εδώ και στο εξής, οι δημόσιοι υπάλληλοι που θα επιτυγχάνουν συγκεκριμένους καθορισμένους στόχους, ενώ θα ισχύσει και νέο σύστημα αξιολόγησής τους με το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τον αρμόδιο υπουργό, Μάκη Βορίδη.

Το νομοσχέδιο, που φέρει τον τίτλο: «Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα», θα είναι αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο της Ανοιχτής Διακυβέρνησης www.opengov.gr για σχόλια και παρατηρήσεις έως και τις 24 Μαΐου, και μετά θα πάρει το δρόμο προς τη Βουλή, ώστε να γίνει νόμος του κράτους.

Για πρώτη φορά σε νομοσχέδιο που αφορά στους δημόσιους υπαλλήλους θα υπάρχει και το «καρότο» της επιπρόσθετης παροχής χρηματικής ανταμοιβής για εκείνους τους δημόσιους υπαλλήλους που θα κρίνονται επιμελείς και αποτελεσματικοί. Το μπόνους θα λειτουργεί ως ένας μηχανισμός επιβράβευσής τους. Το ποσό των 35 εκατ. ευρώ ετησίως, προβλέπεται συνολικά σε ειδικές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων. Το μπόνους που θα παίρνουν, θα μπορεί να φτάσει έως και το 15% του αθροίσματος του ετήσιου βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης του κάθε υπαλλήλου. Μάλιστα, δεν θα συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά, αλλά θα υπόκειται στις ασφαλιστικές εισφορές και στις υπόλοιπες κρατήσεις των πρόσθετων αποδοχών.

Σε τρεις κατηγορίες

Ειδικές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων θα αφορά το μέτρο του μπόνους. Συγκεκριμένα, 20 εκατ. ευρώ ετησίως, θα δίνεται στους πολιτικούς υπαλλήλους και το ένστολο προσωπικό του δημόσιου τομέα, οι οποίοι, λόγω της αρμοδιότητάς τους θα υλοποιούν συγκεκριμένους στόχους των ετήσιων σχεδίων δράσης των υπουργείων, που εγκρίνονται κάθε Δεκέμβριο από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Η δεύτερη κατηγορία, στην οποία θα δοθούν 10 εκατ. ετησίως συνολικά, θα είναι οι υπάλληλοι που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και στην υλοποίηση έργων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Ειδικότερα, υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων – Αποκεντρωμένων Μονάδων Κρατικών Ενισχύσεων, των ειδικών υπηρεσιών του ΕΣΠΑ και του Στρατηγικού Σχεδίου για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, και της κεντρικής υπηρεσίας της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Α.Ε. Ακόμη, υπάλληλοι των τεχνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ α' βαθμού και των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των υπουργείων ευθύνης και των φορέων χρηματοδότησης, εφόσον εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμμάτων.

Η τρίτη κατηγορία που θα δικαιούται μπόνους, συνολικά 5 εκατ. ευρώ ετησίως, θα είναι το προσωπικό των γενικών διευθύνσεων των Οικονομικών Υπηρεσιών των υπουργείων, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθώς και υπάλληλοι σε άλλες υπηρεσίες και φορείς, που εποπτεύονται ή υπάγονται στο υπουργείο Οικονομικών, με βάση την επίτευξη συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων που καθορίζονται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών για κάθε υπηρεσία.

Αυτοί οι ποσοτικοί στόχοι θα σχετίζονται με την άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής και της ταμειακή διαχείρισης, τον προγραμματισμό και τον έλεγχο δαπανών, την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, την επεξεργασία σημαντικού αριθμού κανονιστικών πράξεων δημοσιονομικού περιεχομένου, την επεξεργασία αιτημάτων επί κρατικών εγγυήσεων.

Εκτός από αυτούς τους δημόσιους υπαλλήλους, για δύο χρόνια, από 1/1/2023 μέχρι 31/12/2025, θα δοθούν συνολικά περίπου 11 εκατ. ευρώ προσωρινό μπόνους για τους δικαστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι υλοποιούν συγκεκριμένους στόχους στο πλαίσιο της εφαρμογής των προβλέψεων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Η ανταμοιβή τους θα υπολογίζεται επί του βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης.

Τι αλλάζει με το νέο μοντέλο αξιολόγησης

Ως αποτυχημένο εγκαταλείπεται το προηγούμενο σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων. Έτσι καταργείται η βαθμολογία για τους υπαλλήλους. Και αυτό, γιατί η πλειοψηφία των αξιολογούμενων λάμβανε υψηλή βαθμολογία, μεταξύ 75%-89%, και αυτό έδειχνε ότι πρακτικά δεν τηρούταν, ουσιαστικά, η αξιολόγηση. Πλέον, οι προϊστάμενοι θα βαθμολογούνται από το 1 έως το 5 με βάση την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο οργανικής μονάδας, ενώ δεν προβλέπονται συνέπειες για υπαλλήλους με χαμηλή απόδοση.

Η διαδικασία της αξιολόγησης θα πραγματοποιείται σε τρία διαδοχικά στάδια, με αντίστοιχες συναντήσεις αξιολογητή και αξιολογούμενου, κάθε Ιανουάριο, Μάιο και Δεκέμβριο. Για όσους έχουν αντίρρηση για την αξιολόγηση που έλαβαν, θα έχουν δικαίωμα να ασκήσουν ένσταση ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας Αξιολόγησης που συστήνεται σε κάθε υπουργείο και που θα αποτελείται από ένα μέλος του ΑΣΕΠ, ένα μέλος από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και ένα μέλος από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Θα δημιουργηθεί, επίσης, ένα ενιαίο πλαίσιο δεξιοτήτων, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για όλες τις διαδικασίες του ανθρώπινου δυναμικού στη Δημόσια Διοίκηση, όπως στη διαδικασία επιλογής προσωπικού, επιλογής προϊσταμένων, αξιολόγηση κ.λπ. Το ενιαίο πλαίσιο δεξιοτήτων θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες δεξιότητες: α) πολιτοκεντρικότητα, β) ομαδικότητα, γ) προσαρμοστικότητα, δ) προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, ε) οργάνωση και προγραμματισμός, στ) επίλυση προβλημάτων και δημιουργικότητα, ζ) επαγγελματισμός και ακεραιότητα, η) διαχείριση γνώσης και θ) ηγετικότητα.

Επίσης, εισάγεται ο θεσμός του Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού σε κάθε υπουργείο, εκτός από τα υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής. Ο θεσμός του Συμβούλου θα ισχύσει και σε ΟΤΑ α' και β' βαθμού, σε αυτοτελείς Υπηρεσίες, σε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, σε ΝΠΔΔ και σε ΝΠΙΔ που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, και σε Ανεξάρτητες Αρχές.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του θα είναι η συμβουλευτική συνδρομή και υποστήριξη στο προσωπικό, ιδίως σε θέματα εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης και των σχεδίων ανάπτυξης των υπαλλήλων και των προϊσταμένων.

Τέλος, καθιερώνεται το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ), με βάση το οποίο θα αυτοαξιολογούνται οι δημόσιες υπηρεσίες.

Δείτε επίσης