Οικονομία

Οι 50 διατάξεις για τη συνταξιοδότηση γονέων με ανήλικα

Τι ισχύει σε δημόσιο αλλά και ιδιωτικό τομέα

Οι 50 διατάξεις για τη συνταξιοδότηση γονέων με ανήλικα
Αρθρογράφος: Δημήτρης Μοσχολιός
Από Δημήτρης Μοσχολιός

Μία σειρά ευεργετικών διατάξεων επιτρέπουν την ταχύτερη έξοδο στη σύνταξη 150.000 δημόσιων υπαλλήλων με ανήλικα τέκνα μέσα στην επόμενη τριετία.

Συνολικά 16 διατάξεις ισχύουν για δημοσίους υπαλλήλους που είχαν ανήλικο και 25ετία τη διετία 2011 και 2012, και μάλιστα το ευνοϊκό αυτό πλαίσιο ισχύει για άντρες και γυναίκες.

Παράλληλα, 33 διατάξεις ισχύουν για όσες μητέρες ανηλίκων εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα (και ασφαλίζονται στο τ. ΙΚΑ) και θέλουν να βγουν ταχύτερα στη σύνταξη (είτε πλήρη είτε μειωμένη). 

Να σημειωθεί πως υπάρχει και μία ενιαία διάταξη για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα από την 1η Ιανουαρίου 2022 και οι οποίοι ακολουθούν τα αυξημένα όρια ηλικίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πλήρης σύνταξη να καταβάλλεται σε ηλικία 67 ετών ή εναλλακτικά στα 62 αλλά με 40 χρόνια ασφάλισης. Σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται μειωμένη, αυτή δεν μπορεί να καταβληθεί πριν από το 62ο έτος της ηλικίας.

Η «Βραδυνή της Κυριακής» παρουσιάζει σήμερα έναν αναλυτικό οδηγό με τις διατάξεις που δίνουν τη δυνατότητα στους γονείς ανηλίκων να επιταχύνουν τη συνταξιοδότησή τους. Οι βασικές ρυθμίσεις που ισχύουν, είναι οι ακόλουθες: 

  1. Γονείς ανηλίκων στο Δημόσιο. Κλειδί για την ταχύτερη έξοδο είναι η συμπλήρωση 25ετίας, σε συνδυασμό με την ύπαρξη ανήλικου τέκνου τη διετία 2011-2012. Από εκεί και πέρα, υπάρχει κλιμάκωση των ορίων ηλικίας και προβλέπονται τα εξής:

- Με 25ετία το 2011 και ανήλικο τέκνο η έξοδος γίνεται στα 52 έτη, εφόσον το όριο ηλικίας έχει συμπληρωθεί έως 18 Αυγούστου 2015. Σε περίπτωση που τα 52 συμπληρώνονται μετά τις 18 Αυγούστου 2015, το όριο ηλικίας κλιμακώνεται από τα 55 έως τα 65 και 3 μήνες (και στα 67 φέτος)

- Με 25ετια το 2012 και ανήλικο τέκνο η έξοδος γίνεται στα 55 έτη, εφόσον το όριο ηλικίας έχει συμπληρωθεί έως 18 Αυγούστου 2015. Σε περίπτωση που τα 55 συμπληρώνονται μετά τις 18 Αυγούστου 2015, το όριο ηλικίας κυμαίνεται από 56 ετών και 6 μήνες έως 65 ετών και 6 μήνες (και στα 67 φέτος)

  1. Μητέρες ανηλίκων στον ιδιωτικό τομέα (τ. ΙΚΑ). Ένα ψηφιδωτό διατάξεων ισχύει για τις μητέρες που είχαν 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο τέκνο μέχρι και το τέλος του 2012. Και σε αυτή την περίπτωση «κλειδί» είναι το έτος κατά το οποίο θεμελιώνεται το δικαίωμα, με τυχερές να είναι όσες μητέρες συμπλήρωσαν το όριο ηλικίας μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015. Από εκεί και πέρα, υπάρχει μία κλιμάκωση των ορίων ηλικίας, που αυξάνονται κάθε χρόνο.

Έξι είναι οι βασικές διατάξεις που ισχύουν: 

- Μητέρες με 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο το 2010. Πλήρης σύνταξη καταβάλλεται στα 55 αν το όριο ηλικίας συμπληρώθηκε μέχρι 18 Αυγούστου 2015. Σε περίπτωση που τα 55 συμπληρώνονται μετά τις 18 Αυγούστου 2015, το όριο ηλικίας κυμαίνεται από 56 ετών και 6 μήνες έως 65 ετών και 6 μήνες (και στα 67 φέτος)

- Μητέρες με 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο το 2010. Μειωμένη σύνταξη καταβάλλεται στα 50 αν το όριο ηλικίας συμπληρώθηκε μέχρι 18 Αυγούστου 2015. Σε περίπτωση που τα 50 συμπληρώνονται μετά τις 18 Αυγούστου 2015, το όριο ηλικίας κυμαίνεται από 55 ετών έως 62 ετών

- Μητέρες με 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο το 2011. Πλήρης σύνταξη καταβάλλεται στα 57 αν το όριο ηλικίας συμπληρώθηκε μέχρι 18 Αυγούστου 2015. Σε περίπτωση που τα 57 συμπληρώνονται μετά τις 18 Αυγούστου 2015, το όριο ηλικίας κυμαίνεται από 58 ετών και 3 μήνες έως 65 ετών και 9 μήνες (και στα 67 φέτος)

- Μητέρες με 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο το 2011. Μειωμένη σύνταξη καταβάλλεται στα 52 αν το όριο ηλικίας συμπληρώθηκε μέχρι 18 Αυγούστου 2015. Σε περίπτωση που τα 52 συμπληρώνονται μετά τις 18 Αυγούστου 2015, το όριο ηλικίας κυμαίνεται από 55 έως 62 ετών

- Μητέρες με 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο το 2012. Πλήρης σύνταξη καταβάλλεται στα 60 αν το όριο ηλικίας συμπληρώθηκε μέχρι 18 Αυγούστου 2015. Σε περίπτωση που τα 60 συμπληρώνονται μετά τις 18 Αυγούστου 2015, το όριο ηλικίας κυμαίνεται από 60 ετών και 11 μήνες έως 66 ετών και 2 μήνες (και στα 67 φέτος)

- Μητέρες με 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο το 2012. Μειωμένη σύνταξη καταβάλλεται στα 55 αν το όριο ηλικίας συμπληρώθηκε μέχρι 18 Αυγούστου 2015. Σε περίπτωση που τα 55 συμπληρώνονται μετά τις 18 Αυγούστου 2015, το όριο ηλικίας κυμαίνεται από 56 ετών και 6 μήνες έως 62 ετών.

Να σημειωθεί πως στο τ. ΙΚΑ δεν προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για τους άνδρες με ανήλικα τέκνα, και επομένως οι ασφαλισμένοι ακολουθούν το γενικό όριο ηλικίας για τη συνταξιοδότηση. Εξαίρεση αποτελούν οι χήροι άνδρες, οι οποίοι, εφόσον είχαν τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης και ανήλικο τέκνο στις προθεσμίες που ήδη αναφέρθηκαν για τις μητέρες, ακολουθούν τα συγκεκριμένα όρια ηλικίας. 

Κερδίστε χρόνο με την αναγνώριση πλασματικών

Πλασματικό χρόνο για τα τέκνα μπορούν να αναγνωρίσουν οι γονείς, ώστε να επιταχύνουν την αποχώρηση από την αγορά εργασίας. Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή, καθώς διαφορετικές ταχύτητες ισχύουν σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα μπορούν να αναγνωρίσουν τόσο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης έως 7 πλασματικά έτη ασφάλισης (μαζί, όμως, με το χρόνο των τέκνων.

Την ίδια στιγμή, οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να αναγνωρίσουν μέχρι 5 έτη από τα παιδιά και έως 7 έτη από τις υπόλοιπες κατηγορίες). Υπενθυμίζεται πως για τα τέκνα αναγνωρίζεται ένα πλασματικό έτος για το πρώτο παιδί, δύο έτη για το δεύτερο και δύο έτη για τον τρίτο. 

Να σημειωθεί πως όσον αφορά στα πλασματικά έτη: 

- Στον ιδιωτικό τομέα η εξαγορά διαμορφώνεται στο 20% επί των μεικτών αποδοχών του προηγούμενου μήνα από την υποβολή της αίτησης

- Στο δημόσιο τομέα το κόστος υπολογίζεται από την 1η Ιανουαρίου 2020 στο 20% του συνόλου των αποδοχών.

Βέβαια, αν οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν υποβάλει αίτημα τα προηγούμενα έτη, τότε το κόστος διαμορφώνεται:

- Για όσους υπέβαλαν έως την 31/12/2016, στο 6,67% επί των τότε συντάξιμων αποδοχών

- Για όσους υπέβαλαν από την 1/1/2017 έως την 31/12/2017, στο 10% επί των τότε συντάξιμων αποδοχών

- Για όσους υπέβαλαν από την 1/1/2018 έως την 31/12/2018, στο 13,33% επί των τότε συντάξιμων αποδοχών

- Για όσους υπέβαλαν από την 1/1/2019 έως την 31/12/2019, στο 16,67% επί των τότε συντάξιμων αποδοχών.

Δείτε επίσης