Οικονομία

Έρχεται ο λογαριασμός της επιστρεπτέας προκαταβολής για 700.000 επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Πότε και πώς οι υπόχρεοι θα δουν τα εκκαθαριστικά - Ποιές είναι οι επιλογές για την εξόφληση των οφειλών - Πόσο μειώνονται τα ποσά με το «κούρεμα» και την έκπτωση

Έρχεται ο λογαριασμός της επιστρεπτέας προκαταβολής για 700.000 επαγγελματίες και επιχειρήσεις
Αρθρογράφος: Vradini.gr
Από Vradini.gr

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται η ΑΑΔΕ να ξεκινήσει την ανάρτηση των εκκαθαριστικών στο Taxisnet με τα ποσά των οφειλών από την επιστρεπτέα προκαταβολή για 700.000 επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Τα χρέη θα πρέπει να αποπληρωθούν σε έως 96 άτοκες μηνιαίες δόσεις με τη πρώτη έως τις 29 Ιουλίου ενώ υπάρχει και η δυνατότητα εφάπαξ εξόφλησης με έκπτωση 15% επί του συνολικού ποσού.

Για κάθε ενίσχυση που έχει λάβει ο επαγγελματίας ή η επιχείρηση θα εκδοθεί διαφορετικό εκκαθαριστικό στο οποίο θα αποτυπώνεται το ποσό της οφειλής, πράγμα που σημαίνει εάν μια επιχείρηση είχε ενταχθεί και στους επτά κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής θα δει στο λογαριασμό στην ψηφιακή πύλη myAADE επτά διαφορετικές ταυτότητες οφειλής.

Η ΑΑΔΕ συντάσσει λίστα με τα στοιχεία ταυτοποίησης του υπόχρεου όπως ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση έδρας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος και το επιστρεπτέο ποσό. Στη συνέχεια εκδίδει ατομική ειδοποίηση που αναρτά στο πληροφοριακό σύστημα στην επιλογή Μητρώο και Επικοινωνία/e- Κοινοποιήσεις και αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δηλωθείσα από τον υπόχρεο ηλεκτρονική διεύθυνση. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική κοινοποίηση η ατομική ειδοποίηση αποστέλλεται ταχυδρομικά

Η οφειλή μπορεί να εξοφληθεί σε έως 96 ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις με την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως την 29η Ιουλίου 202 και τις επόμενες την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα που ακολουθεί. Στην περίπτωση εφάπαξ αποπληρωμής μέχρι και την 29η Ιουλίου 2022 παρέχεται έκπτωση 15% επί του συνολικού ποσού που είναι αφορολόγητη. Έτσι για οφειλή 10.000 που θα εξοφληθεί σε μία δόση ο υπόχρεος θα γλυτώσει 1.500 ευρώ και θα επιστρέψει στο κράτος 8.500 ευρώ. Αν η αποπληρωμή γίνει σε 96 δόσεις θα καταβάλλει κάθε μήνα 104 ευρώ. Για οφειλή 30.000 ευρώ το κέρδος με την εφάπαξ εξόφληση είναι 4.500 ευρώ και το χρέος περιορίζεται στα 25.500 ενώ η μηναία δόση ανέρχεται σε 313 ευρώ. Για οφειλή 50.000 ευρώ η εφάπαξ εξόφληση μειώνει το ποσό κατά 7.500 ευρώ στα 42.500 ευρώ ενώ η μηνιαία δόση ανέρχεται σε 521 ευρώ. Οφειλή 70.000 ευρώ με την έκπτωση μειώνεται κατά 10.500 ευρώ στα 59.500 ευρώ ενώ η μηναία δόση διαμορφώνεται στα 729 ευρώ και για οφειλή 100.000 ευρώ μειώνεται αντίστοιχα κατά 15.000 ευρώ στα 85.000 ευρώ και η μηναία δόση ανέρχεται σε 1.042 ευρώ

Σημειώνεται ότι η οφειλή δεν μπορεί να υπαχθεί σε άλλη ρύθμιση αποπληρωμής ενώ

σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής της δόσης τα ποσά επιβαρύνονται με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.
Το κούρεμα της οφειλής κυμαίνεται από 50%-75% ανάλογα με το τζίρο και το χρόνο έναρξης της δραστηριότητας. Ειδικότερα το ισχύον νομοθετικό καθεστώς προβλέπει τα ακόλουθα:

1. Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2019, δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και έχουν θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:

- Επιστροφή ποσοστού 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του φορολογικού έτους 2020 της επιχείρησης ξεπερνάει το 70% σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του φορολογικού έτους 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων το φορολογικό έτος 2020 και εφόσον τηρήθηκε η υποχρέωση της παρ. 1 του άρθρου 10. Ειδικά οι εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. δεν απαιτείται να πληρούν το κριτήριο της ζημίας προ φόρων.

- Επιστροφή ποσοστού 33,3% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του φορολογικού έτους 2020 της επιχείρησης ανέρχεται τουλάχιστον σε 30% και ως 70% σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του φορολογικού έτους 2019 και καταγράφει ζημίες προ φόρων το φορολογικό έτος 2020 και εφόσον τηρήθηκε η υποχρέωση της παρ. 1 του άρθρου 10. Ειδικά οι εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. δεν απαιτείται να πληρούν το κριτήριο της ζημίας προ φόρων.

- Επιστροφή ποσοστού 50% της ενίσχυσης, για όλες τις λοιπές επιχειρήσεις

2. Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, όπως αυτό προκύπτει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση της επιστρεπτέας προκαταβολής ή έχουν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:

- Επιστροφή ποσοστού 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του φορολογικού έτους 2020 της επιχείρησης ξεπερνάει το 30% σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του φορολογικού έτους 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων το φορολογικό έτος 2020

- Επιστροφή ποσοστού 33,3% της ενίσχυσης για όλες τις λοιπές επιχειρήσεις

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων η υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης ή υποβολή ψευδών στοιχείων τότε είναι άμεσα απαιτητό το σύνολο της ενίσχυσης στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν είναι δικαιούχος ή δεν τήρησε τους όρους η δεν υπέβαλλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα όρια μεγέθους που δηλώθηκαν στην αίτηση χορήγησης της επιστρεπτέας προκαταβολής, εντός της προθεσμίας. Επίσης επιστρέφεται στο κράτος το υπερβάλλον ποσό της ενίσχυσης στην περίπτωση που η επιχείρηση είναι δικαιούχος μικρότερου ποσού από το χορηγηθέν εντόκως από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης.

Δείτε επίσης