Οικονομία

«Τσουνάμι» φοροελέγχων για παράνομες ενισχύσεις από την επιστρεπτέα προκαταβολή - Ποιοί είναι στο στόχαστρο

Στο επίκεντρο ο τζίρος και η ρήτρα απασχόλησης - Άμεση επιστροφή και εντόκως των χρημάτων από τους παραβάτες

«Τσουνάμι» φοροελέγχων για παράνομες ενισχύσεις από την επιστρεπτέα προκαταβολή - Ποιοί είναι στο στόχαστρο
Αρθρογράφος: Vradini.gr
Από Vradini.gr

Σε διασταυρώσεις στοιχείων για τον εντοπισμό επαγγελματιών και επιχειρήσεων που έλαβαν ενισχύσεις από την επιστρεπτέα προκαταβολή, χωρίς να πληρούν τα κριτήρια για τον τζίρο και τη ρήτρα απασχόλησης, προχωρά η ΑΑΔΕ.

Οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που διαπιστωθεί ότι παραβίασαν τους όρους και προϋποθέσεις για την χορήγηση των φθηνών κρατικών δανείων, θα κληθούν να επιστρέψουν άμεσα τα ποσά των ενισχύσεων και μάλιστα εντόκως από την ημέρα που μπήκαν στα ταμεία τους.

Ο έλεγχος για την πλήρωση του κριτηρίου του τζίρου θα διενεργηθεί αυτοματοποιημένα από την ΑΑΔΕ, ενώ για την τήρηση ή μη της ρήτρας για τη απασχόληση, τα στοιχεία θα αντληθούν από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Οι αρχές αποδίδουν μεγάλη βαρύτητα στη διατήρηση του απαιτούμενου επίπεδου απασχόλησης στις διάφορες περιόδους που αναφέρονται στα πλαίσια των επιστρεπτέων προκαταβολών. Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις που έλαβαν ενισχύσεις από την επιστρεπτέα προκαταβολή 3, υποχρεούνται να διατηρήσουν από την 1η Αυγούστου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν κατά την 1η Αυγούστου 2020 ενώ για την επιστρεπτέα προκαταβολή 4 υποχρεούνται να διατηρήσουν από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 το επίπεδο απασχόλησης που είχαν κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020.

Όσον αφορά στις ποινές για τους παραβάτες, ο νόμος ορίζει ότι σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων ή υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης ή υποβολή ψευδών στοιχείων, τότε είναι άμεσα απαιτητό το σύνολο της ενίσχυσης στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν είναι δικαιούχος ή δεν τήρησε τους όρους. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα όρια μεγέθους που δηλώθηκαν στην αίτηση χορήγησης της επιστρεπτέας προκαταβολής, εντός της προθεσμίας

Επίσης, στην περίπτωση που η επιχείρηση είναι δικαιούχος μικρότερου ποσού από το χορηγηθέν το υπερβάλλον ποσό της ενίσχυσης θα επιστραφεί στο κράτος εντόκως από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης, με το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σημειώνεται ότι ο λογαριασμός για το ύψος της οφειλής από το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό της ενίσχυσης και ο αναλογών τόκος θα εμφανίζεται στο προσωπικό λογαριασμό του επαγγελματία η της επιχείρησης στο πληροφοριακό σύστημα «myAADE».

Στο μεταξύ, δεύτερη ευκαιρία για να λάβουν επιστρεπτέα προκαταβολή θα έχουν επιχειρήσεις και επαγγελματίες που οι αιτήσεις τους απορρίφθηκαν καθώς σύμφωνα με υπουργική απόφαση έχουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος επανεξέτασης και η απάντηση στο αίτημα θα δοθεί έως τις 28 Φεβρουαρίου του 2023.

Σε περίπτωση που από την επανεξέταση προκύπτει η βασιμότητα του σχετικού αιτήματος, ο φάκελος αποστέλλεται από τη ΓΔΟΥ στην ΑΑΔΕ για επανεξέταση.

Στη συνέχεια, η ΑΑΔΕ προβαίνει εκ νέου σε αυτοματοποιημένο έλεγχο των προϋποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη αποκλειστικά τα στοιχεία που έχει δηλώσει η επιχείρηση στη φορολογική διοίκηση. Η υπουργική απόφαση αναφέρει ότι η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών δύναται να αιτείται από τις επιχειρήσεις την παροχή στοιχείων που δεν συμπληρώθηκαν κατά την υποβολή της αίτησης χορήγησης, λόγω του ότι αυτό δεν ήταν δυνατό ηλεκτρονικά, ή πρόσθετων στοιχείων που απαιτούνται για την αξιολόγηση του αιτήματος επανεξέτασης.

Εάν από τον αυτοματοποιημένο έλεγχο προκύψει ότι η επιχείρηση δικαιούται τη χορήγηση της ενίσχυσης δημιουργείται από τη ΓΔΗΛΕΔ συγκεντρωτική και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των δικαιούχων και το δικαιούμενο ποσό.

Η επιστροφή του ποσού της επιστρεπτέας προκαταβολής γίνεται με το ίδιο καθεστώς που ισχύει για τις επιστρεπτέες που καταβλήθηκαν στα αρχικά στάδια, δηλαδή σε έως 96 δόσεις και με «κούρεμα» της αρχικής οφειλής.

Δείτε επίσης