Οικονομία

Επιστρεπτέα προκαταβολή: «Καυτές» κλήσεις από την ΑΑΔΕ σε παραβάτες για επιστροφή των ενισχύσεων

Σε «ελεγκτικό κλοιό» πάνω από 43.000 επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Επιστρεπτέα προκαταβολή: «Καυτές» κλήσεις από την ΑΑΔΕ σε παραβάτες για επιστροφή των ενισχύσεων
Αρθρογράφος: Vradini.gr
Από Vradini.gr

Ψυχρολουσία για εκατοντάδες επαγγελματίες και επιχειρήσεις επεφύλασσαν τα εκκαθαριστικά της επιστρεπτέας προκαταβολής καθώς ενημερώθηκαν ότι δεν τήρησαν τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της ενίσχυσης και πρέπει να επιστρέψουν άμεσα στο κράτος ολόκληρο το ποσό.

Την ίδια ώρα η ΑΑΔΕ διενεργεί ελέγχους σε 43.371 επαγγελματίες και επιχειρήσεις για να διαπιστώσει την ειλικρίνεια των δηλώσεων τους και ο τελικός λογαριασμός θα τους αποσταλεί μετά την ολοκλήρωση των διασταυρώσεων.

Από τους μέχρι στιγμής ελέγχους εντοπίσθηκαν περιπτώσεις επαγγελματικών και επιχειρήσεων που αλλοίωσαν τα στοιχεία για το τζίρου τους η παραβίασαν τον όρο για τη διατήρηση του απαιτούμενου επίπεδου απασχόλησης στις διάφορες περιόδους που αναφέρονται στα πλαίσια των επιστρεπτέων προκαταβολών οι οποίοι καλούνται να επιστρέψουν στο κράτος τις ενισχύσεις και μάλιστα εντόκως. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι το εκκαθαριστικό που εστάλη σε επιχείρηση στο οποίο αναφέρεται ότι δεν τήρησε τους όρους που προβλέπονταν στον 7ο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής και ζητείται να επιστρέψει ολόκληρο το ποσό των 56.000 ευρώ που έλαβε από το κράτος

Σύμφωνα με το σχεδιασμό της ΑΑΔΕ οι έλεγχοι θα επεκταθούν σε ευρύ φάσμα δικαιούχων ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι με βάση το σύστημα ανάλυσης κινδύνου έχει συνταχθεί λίστα με περιπτώσεις φορολογούμενων που θεωρούνται ύποπτοι για καταστρατήγηση του νόμου. Ο έλεγχος για το κριτήριο του τζίρου

διενεργείται αυτοματοποιημένα από την ΑΑΔΕ με διασταυρώσεις από το «φορολογικό αρχείο» και τις υποβληθείσες δηλώσεις των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων καθώς και πληροφορίες από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς ενώ για τη ρήτρα απασχόλησης τα στοιχεία αντλούνται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Το ισχύον νομοθετικό καθεστώς προβλέπει ότι σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων η υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης ή υποβολή ψευδών στοιχείων τότε είναι άμεσα απαιτητό το σύνολο της ενίσχυσης στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν είναι δικαιούχος ή δεν τήρησε τους όρους. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα όρια μεγέθους που δηλώθηκαν στην αίτηση χορήγησης της επιστρεπτέας προκαταβολής, εντός της προθεσμίας

Επίσης θα επιστραφεί στο κράτος το υπερβάλλον ποσό της ενίσχυσης στην περίπτωση που η επιχείρηση είναι δικαιούχος μικρότερου ποσού από το χορηγηθέν, εντόκως από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης, με το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην περίπτωση που έχει εκδοθεί ο τίτλος είσπραξης του επιστρεπτέου ποσού και η σχετική ταυτότητα οφειλής και από τον έλεγχο προκύψει ότι η επιχείρηση δεν ήταν δικαιούχος της ενίσχυσης το επιστρεπτέο ποσό που βεβαιώθηκε διαγράφεται και εκδίδεται νέος νόμιμος τίτλος είσπραξης για την άμεση επιστροφή του συνόλου της ενίσχυσης εντόκως, ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό. Αν από τον έλεγχο προκύψει ότι η επιχείρηση είναι δικαιούχος μικρότερου ποσού ενίσχυσης, υπολογίζεται από την ΑΑΔΕ το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό που έλαβε ο δικαιούχος και εκδίδεται νέος τίτλος είσπραξης για την άμεση και έντοκη επιστροφή του

Υπενθυμίζεται ότι χθες αναρτήθηκαν στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ myAADE, στην επιλογή Μητρώο Επικοινωνία / e-Κοινοποιήσεις τα εκκαθαριστικά της επιστρεπτέας προκαταβολής για 605.530 επαγγελματίες και επιχειρήσεις στους οποίους θα αποσταλεί και σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι δικαιούχοι μπορούν να δουν τις οφειλές τους από το επιστρεπτέο μέρος της ενίσχυσης στην ψηφιακή πύλη myAADE, στην επιλογή Ο Λογαριασμός μου ενώ για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, στην πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ θα αναρτηθεί ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του επιστρεφόμενου ποσού ανά Επιστρεπτέα Προκαταβολή.

Για κάθε μία επιστρεπτέα προκαταβολή εκδίδεται διαφορετικό εκκαθαριστικό στο οποίο αποτυπώνεται το ποσό της οφειλής και ο δικαιούχους έχει τη δυνατότητα να επιλέξει έως τις 29 Ιουλίου 2022 εάν θα εξοφλήσει εφάπαξ την οφειλή κερδίζοντας έξτρα έκπτωση 15% ή θα την αποπληρώσει σε 96 άτοκες δόσεις

Δείτε επίσης