Οικονομία

Αυξήθηκε το κόστος δανεισμού του Δημοσίου

Στο 3,67% διαμορφώθηκε το επιτόκιο του 10ετούς

Αυξήθηκε το κόστος δανεισμού του Δημοσίου
Αρθρογράφος: Vradini.gr
Από Vradini.gr

Αυξήθηκε το κόστος δανεισμού για το Ελληνικό Δημόσιο όπως κατέγραψε η σημερινή επανέκδοση του 10ετους ομολόγου.

Η τελική απόδοση του 10ετούς διαμορφώθηκε στο 3,67%, από το 1,836% που είχε διαμορφωθεί στην αρχική του έκδοση τον Ιανουάριο.

Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο προειδοποιεί στην Εαρινή του Εκθεση ότι η αύξηση του κόστους δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη βιωσιμότητα του χρέους.

Το γεγονός αυτό, υπογραμμίζει τη σημασία περαιτέρω αναβάθμισης των ελληνικών ομολόγων σε επενδυτική βαθμίδα, καθώς μέσω της ενίσχυσης της ανθεκτικότητάς τους θα γίνονται αποδεκτά ως εγγύηση για όλες τις πράξεις χρηματοδότησης του ευρωσυστήματος από την ΕΚΤ.

Από τις αρχές του 2022 - μετά την επιτυχή επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου - έχουν αντληθεί συνολικά 5,3 δισ. ευρώ μέσω της έκδοσης από το Ελληνικό Δημόσιο ενός δεκαετούς τίτλου με επιτόκιο 1,83% και την επανέκδοση ενός επταετούς τίτλου με επιτόκιο 2,37%.

Οι προσφορές ανήλθαν στο ποσό των 1,934 δισ. ευρώ, ενώ ο ΟΔΔΗΧ άντλησε κεφάλαια ύψους 500 εκατ. ευρώ και η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 3,87 φορές. Υπενθυμίζεται ότι στην αρχική έκδοση του ομολόγου το Ελληνικό Δημόσιο είχε αντλήσει 3 δισ. ευρώ. Σκοπός της επανέκδοσης, σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, είναι η παροχή επιπλέον ρευστότητας στη συγκεκριμένη ομολογιακή έκδοση.

Συναφώς το Δημοσιονομικό Συμβούλιο διαπιστώνει στην ίδια έκθεση, ότι παρά την στήριξη της ΕΚΤ κατά τη διάρκεια της πανδημίας και την συμπερίληψη των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα PEPP, ο τερματισμός του προγράμματος τον Μάρτιο, παρά τις διαβεβαιώσεις για την συνέχιση της στήριξης της ρευστότητας της Ελλάδας από την ΕΚΤ, αυξάνει την ασυμμετρία στην αποτίμηση των κινδύνων της ελληνικής οικονομίας εκ μέρους των αγορών, όσο η ελληνική οικονομία στερείται επενδυτικής βαθμίδας.

Πάντως οι τιμές όλων σχεδόν των ομολόγων της ευρωζώνης δέχθηκαν σήμερα πιέσεις, με αποτέλεσμα οι αποδόσεις τους να κινηθούν ανοδικά, εξαιτίας της μεγάλης υποχώρησης του ευρώ, το οποίο πλησιάζει την ισοτιμία 1:1 έναντι του δολαρίου. Στο ΗΔΑΤ, καταγράφηκαν συναλλαγές 254 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 138 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 3,68%, από 3,44% που έκλεισε την Παρασκευή, έναντι 1,23% του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 2,45%.

Δείτε επίσης