Οικονομία

«Τελειώνει ο χρόνος» για διορθώσεις στις φορολογικές δηλώσεις

Προθεσμία 7 ημερών για να αποφύγετε λάθη η παραλείψεις που «φουσκώνουν» το φόρο

«Τελειώνει ο χρόνος» για διορθώσεις στις φορολογικές δηλώσεις
Αρθρογράφος: Vradini.gr
Από Vradini.gr

«Τσεκάρετε» τη φορολογική δήλωση που έχετε υποβάλλει στην εφορία και σε περίπτωση που διαπιστώσετε λάθη ή παραλείψεις στη συμπλήρωση των κωδικών, έχετε τη δυνατότητα να προβείτε σε διορθώσεις μέχρι τις 30 Αυγούστου.

Έτσι, θα γλυτώσετε πρόσθετες επιβαρύνσεις χωρίς να καταβάλλετε το αυτοτελές πρόστιμο των 100, 250 ή 500 ευρώ ανάλογα με την πηγή προέλευσης του εισοδήματος.

Με την παράταση στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έως τις 30 Αυγούστου 2022, παρατείνεται έως την ίδια ημερομηνία και ο χρόνος υποβολής των τροποποιητικών δηλώσεων, πράγμα που σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι μέσα στις επόμενες 7 ημέρες μπορούν να υποβάλλουν διορθωτική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, συνυποβάλλοντας εφόσον υπάρχει υποχρέωση, το έντυπο Ε2 ή το έντυπο Ε3 τα οποία συνοδεύουν το έντυπο Ε1.

Στην τροποποιητική δήλωση δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε από την αρχή όλους τους κωδικούς της δήλωσης αλλά θα τροποποιήσετε ή θα συμπληρώσετε μόνο τα σημεία εκείνα της αρχικής δήλωσης στα οποία υπάρχουν λάθη ή παραλείψεις. Σε περίπτωση που θα πρέπει να τροποποιήσετε τα στοιχεία που έχετε συμπεριλάβει στα συνοδευτικά έντυπα (Ε2 ή και Ε3) θα πρέπει πρώτα να προβείτε στις τροποποιήσεις αυτές και μετά να κάνει τις διορθωτικές παρεμβάσεις του στο βασικό έντυπο της δήλωσης (στο Ε1).

Χωρίς πρόστιμο

Αν ο φορολογούμενος υποβάλλει τροποποιητική φορολογική δήλωση εντός της προθεσμίας υποβολής της αρχικής φορολογικής δήλωσης, δηλαδή έως τις 30 Αυγούστου 2022 απαλλάσσεται από το αυτοτελές πρόστιμο των 100, 250 ή 500 ευρώ ανάλογα με την πηγή προέλευσης του εισοδήματος και η τροποποιητική φορολογική δήλωση επέχει θέση αρχικής δήλωσης. Επίσης θεωρείται ότι και οι δύο, αρχική και τροποποιητική δήλωση έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα.

Νέο εκκαθαριστικό

Με βάση την τροποποιητική θα υπολογιστεί ο φόρος ο οποίος υποκαθιστά τον φόρο που είχε προσδιοριστεί με βάση την αρχική δήλωση. Στο εκκαθαριστικό σημείωμα (στην πράξη προσδιορισμού του φόρου), που θα εκδοθεί και θα αναρτηθεί στον λογαριασμό του φορολογούμενου στην ηλεκτρονική πύλη myAADE.gr αμέσως μόλις υποβληθεί οριστικά μια εμπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, θα αναγράφεται όχι μόνο το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της τροποποιητικής δήλωσης, αλλά και το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της αρχικής.

Σε περίπτωση που με την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης μειώνεται ή αυξάνεται το χρεωστικό υπόλοιπο φόρου της αρχικής δήλωσης ή το πιστωτικό υπόλοιπο της αρχικής δήλωσης μετατρέπεται σε χρεωστικό υπόλοιπο, η Ταυτότητα Οφειλής (Τ.Ο.) για την πληρωμή του ποσού που θα έχει προκύψει από την εκκαθάριση της τροποποιητικής δήλωσης δεν θα εκδίδεται αμέσως και δεν θα αναγράφεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα. Επίσης δεν θα αναγράφονται αμέσως στο εκκαθαριστικό τα ποσά των δόσεων στα οποία πρέπει να εξοφληθεί η οφειλή που θα έχει βεβαιωθεί με την τροποποιητική δήλωση. Η έκδοση και η εμφάνιση των στοιχείων της Τ.Ο. και των δόσεων για το πληρωτέο ποσό θα γίνεται από τη μεθεπόμενη μέρα της εκκαθάρισης.

Επιπρόσθετα αν μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης διαπιστωθεί νέο λάθος ή παράλειψη, δεν θα είναι δυνατή άμεσα η υποβολή νέας τροποποιητικής δήλωσης, αλλά θα πρέπει να περάσει τουλάχιστον μία ημέρα από την εκκαθάριση της πρώτης τροποποιητικής δήλωσης για να υποβληθεί η επόμενη

Δείτε επίσης