Οικονομία

«Ενίσχυση υδατοκαλλιεργειών»: Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις - Οι δικαιούχοι

Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη χρηματοδότηση και τις κατηγορίες των ενισχύσεων

«Ενίσχυση υδατοκαλλιεργειών»: Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις - Οι δικαιούχοι
Αρθρογράφος: Vradini.gr
Από Vradini.gr

Από τις 30 Νοεμβρίου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης για τις υδατοκαλλιέργειες. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως εξαντλήσεως της δημόσιας δαπάνης και σε κάθε περίπτωση έως τις 30.12.2022

Αιτούντες μπορούν να είναι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι για το υποέργο «Ενίσχυση υδατοκαλλιεργειών της Δράσης «Προτάσεις για δράσεις στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την πρόσκληση για την ενίσχυση υδατοκαλλιεργειών, η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 34.440.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025.

Τα καθεστώτα ενισχύσεων

Με βάση την πρόσκληση καθορίζονται τα ακόλουθα καθεστώτα ενισχύσεων:

α) Αύξηση-εκσυγχρονισμός της παραγωγής, η οποία θα προωθήσει επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων και υποδομών για νερό και γη.

β) Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η οποία θα υποστηρίξει επενδύσεις σε εξοπλισμό που μειώνει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και αυξάνει την ενεργειακή απόδοση των επίγειων εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας.

γ) Μείωση του κόστους παραγωγής, που θα ενισχύσει τη λειτουργία των οργανωμένων ζωνών υδατοκαλλιέργειας, θα εκπονήσει ένα ειδικό πρόγραμμα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων παραγωγής ιχθυοτροφιών και τη μείωση του κόστους αναπαραγωγής / καλλιέργειας / εκμετάλλευσης.

δ) Ενίσχυση της διαφοροποίησης του τελικού προϊόντος, το οποίο θα εισαγάγει δραστηριότητες και δράσεις για την ανάπτυξη τεχνογνωσίας για την επέκταση της ποικιλίας και την εμφάνιση νέων τελικών προϊόντων.

ε) Ενίσχυση της προώθησης, η οποία θα ενισχύσει την επωνυμία της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας, καθώς και την επέκταση της έρευνας αγοράς, και δράσεων προώθησης με στόχο τον εντοπισμό νέων πιθανών αγορών-στόχους.

Διαβάστε αναλυτικά την Πρόσκληση ΕΔΩ

Δείτε επίσης