Οικονομία

Εφορία: Οι 12 φόρο-υποχρεώσεις που «τρέχουν» έως το τέλος του μήνα

Ποιοι φορολογούμενοι πρέπει να υποβάλουν δηλώσεις - Τι ισχύει για τα ανείσπρακτα ενοίκια του 2020

Εφορία: Οι 12 φόρο-υποχρεώσεις που «τρέχουν» έως το τέλος του μήνα
Αρθρογράφος: Vradini.gr
Από Vradini.gr

Τις εκκρεμότητες με την εφορία θα πρέπει να κλείσουν έως το τέλος Δεκεμβρίου εκατομμύρια φορολογούμενοι εκτός από τις πληρωμές για το φόρο εισοδήματος, τον ΕΝΦΙΑ και τα τέλη κυκλοφορίας.

Σε διαφορετική περίπτωση, κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και πρόστιμα καθώς και με επιστροφές ενισχύσεων στο κράτος.

Η λίστα περιλαμβάνει 12 υποχρεώσεις μεταξύ των οποίων η υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών της επιστρεπτέας προκαταβολής στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» από επιχειρήσεις προκειμένου να γλιτώσουν από την εφάπαξ και έντοκη επιστροφή του 100% της ενίσχυσης, η διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA και η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης για τα ανείσπρακτα ενοίκια φορολογικού έτους 2020 για τα οποία δεν έχουν προσκομιστεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ειδικότερα οι υποχρεώσεις που «τρέχουν» έως το τέλος του μήνα είναι οι ακόλουθες:

1. Η υποβολή αίτησης στην Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, για επίλυση διαφοράς από πράξη επιβολής φόρου ή προστίμων κατά τη φορολογική νομοθεσία, για υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατίας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως τις 30 Οκτωβρίου 2020.

2. Η υποβολή δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Α.Α.Δ.Ε., από επιχειρήσεις – δικαιούχους που δεν έχουν υποβάλει πλήρως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη λήψη ενισχύσεων μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

3. Η υποβολή δήλωσης και απόδοση ετήσιου τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα για το επόμενο έτος.

4. Η υποβολή αίτησης και σχετικών δικαιολογητικών, για την υπαγωγή στον ειδικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

5. Η υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με φορολογικό έτος που λήγει στις 30 Ιουνίου.

6. Η υποβολή αίτησης χορήγησης αναστολής πληρωμής του ΕΝΦΙΑ, υπό προϋποθέσεις, σε νομικά πρόσωπα.

7. Η κατάρτιση φακέλου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών και η υποβολή του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με φορολογικό έτος που λήγει στις 30 Ιουνίου.

8. Η διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myData, από τους λήπτες αντικριζόμενων παραστατικών ημεδαπής, σε περιπτώσεις είτε μη τήρησης της υποχρέωσης διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων από τους εκδότες, ή διαβίβασης αυτών με απόκλιση, δεδομένων εξόδων τιμολόγησης και εσόδων αυτοτιμολόγησης, από τους εκδότες λόγω παράλειψης διαβίβασης από μέρους τους, κ.λπ., για το φορολογικό έτος 2021.

9. Η διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myData, εγγραφών τακτοποίησης εσόδων και τακτοποίησης εξόδων, για το φορολογικό έτος 2021.

10. Η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, για τη δήλωση των ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας φορολογικού έτους 2020, για τα οποία δεν προσκομίστηκαν τα σχετικά δικαιολογητικά έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021.

11. Η υποβολή αποδείξεων λιανικής πώλησης στην ψηφιακή πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε., από τους πωλητές αγαθών προς μη εγκατεστημένους στο εσωτερικό της χώρας ή στο εσωτερικό άλλου Κ-Μ της Κοινότητας ταξιδιώτες που αναχωρούν για χώρα εκτός Κοινότητας, από την Ελλάδα ή μέσω άλλου Κ-Μ, για τα αγαθά που παραδίδονται και μεταφέρονται στις προσωπικές τους αποσκευές και απαλλάσσονται από τον Φ.Π.Α. (taxfree).

12. Η υποβολή στοιχείων στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ των σχετικών συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας, για πωλήσεις προϊόντων που έχουν διενεργηθεί ή θα διενεργηθούν εντός του 2022.

Δείτε επίσης