Οικονομία

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Δεύτερη ευκαιρία και επανεξέταση παραβάσεων

Ποιοι γλυτώνουν την επιστροφή ολόκληρου του ποσού - Παράταση στην υποβολή δικαιολογητικών και επανεξέταση περιπτώσεων με παραβάσεις στους όρους της ενίσχυσης

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Δεύτερη ευκαιρία και επανεξέταση παραβάσεων
Αρθρογράφος: Vradini.gr
Από Vradini.gr

Μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ενισχύσεις που έλαβαν από όλους τους κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής και παράθυρο επανεξέτασης παραβάσεων προκειμένου να περιοριστεί ο αριθμός των φορολογούμενων που θα κληθούν να επιστρέψουν εφάπαξ και εντόκως ολόκληρο το ποσό προκύπτουν από την κοινή υπουργική απόφαση.

Η ΑΑΔΕ άνοιξε χθες την πλατφόρμα myBusinessSupport για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών με τις επιχειρήσεις να έχουν χρονικό περιθώριο να τα καταθέσουν έως τις 31 Μαϊου 2023. Οσες χάσουν και τη νέα προθεσμία και δεν καταθέσουν τα δικαιολογητικά αλλά και για όσες διαπιστωθεί ότι δεν τήρησαν της ρήτρας της απασχόλησης θα κληθούν να εξοφλήσουν εφάπαξ και με το τόκο ολόκληρο το ποσό του κρατικού δανείου μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην απόφαση σε περίπτωση μη υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικώνη, επιχείρηση μπορεί να τα υποβάλει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «myBusinessSupport» από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και την 31η Μαΐου 2023.

Για την επιστροφή των ενισχύσεων ορίζονται τα εξής:

-«Για τα ποσά που βεβαιώθηκαν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα μέχρι και 2 Νοεμβρίου 2022, η προθεσμία καταβολής παρατείνεται ως την 30η Ιουνίου 2023.

-Σε περίπτωση βεβαίωσης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης διατήρησης εργαζομένων διενεργείται εκ νέου υπολογισμός

-Εφόσον έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και 23 Σεπτεμβρίου 2022 και μετά τον επανυπολογισμό της υποχρέωσης διατήρησης εργαζομένων προκύπτει ότι τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις της επιχείρησης, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό που βεβαιώθηκε διαγράφεται με την έκδοση Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης (ΑΦΕΚ), από τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών και ταυτόχρονα εκδίδεται νέος νόμιμος τίτλος είσπραξης για την επιστροφή του επιστρεπτέου μέρους της ενίσχυσης όπως αυτό υπολογίζεται. Ποσά που τυχόν καταβλήθηκαν βάσει του αρχικού τίτλου είσπραξης πιστώνονται στην οφειλή που προκύπτει από τον νέο τίτλο είσπραξης.

-Εφόσον μετά τον επανυπολογισμό της υποχρέωσης διατήρησης εργαζομένων και την παρέλευση της προθεσμίας της 31ης Μαΐου 2023 για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, προκύπτει ότι τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις της επιχείρησης, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό που βεβαιώθηκε διαγράφεται με την έκδοση Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης (ΑΦΕΚ), από τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών και ταυτόχρονα εκδίδεται νέος νόμιμος τίτλος είσπραξης για την επιστροφή του επιστρεπτέου μέρους της ενίσχυσης όπως αυτό υπολογίζεται

-Ο νέος τίτλος είσπραξης εξοφλείται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8.

-Η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού ισχύει μόνο εφόσον τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί το αργότερο μέχρι και την 23η Σεπτεμβρίου 2022. Ποσά που τυχόν καταβλήθηκαν βάσει του αρχικού τίτλου είσπραξης πιστώνονται στην οφειλή που προκύπτει από τον νέο τίτλο είσπραξης.

-Εφόσον μετά τον επανυπολογισμό της υποχρέωσης διατήρησης εργαζομένων και την παρέλευση της προθεσμίας της 31ης Μαΐου 2023 για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, προκύπτει ότι δεν τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις της επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 9, η παράταση του πρώτου εδαφίου θεωρείται ως μη χορηγηθείσα και εφαρμόζεται το άρθρο 6 του ν. 4978/2022 (Κ.Ε.Δ.Ε.) επί του ποσού που βεβαιώθηκε μέχρι και 2 Νοεμβρίου 2022, από 1 Δεκεμβρίου 2022».

Δείτε επίσης