Οικονομία

«Έρχονται» 380 εκατ. για την ενίσχυση των ΜμΕ σε Δ. Μακεδονία και Μεγαλόπολη

Ειδικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τις περιοχές απολιγνιτοποίησης - Ποιες επιχειρήσεις και τι επενδύσεις αφορά - Οι δικαιούχοι, τα ποσά - Πότε αναμένονται ανακοινώσεις

«Έρχονται» 380 εκατ. για την ενίσχυση των ΜμΕ σε Δ. Μακεδονία και Μεγαλόπολη
Αρθρογράφος: Vradini.gr
Από Vradini.gr

Στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την προσέλκυση επενδύσεων, αποσκοπεί το καθεστώς «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» του νέου αναπτυξιακού νόμου 4887/2022 που θα εφαρμοστεί στις περιοχές απολιγνιτοποίησης και συγκεκριμένα στη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη.

Το ποσό που θα διατεθεί ανέρχεται στα 380 εκατ. ευρώ και προέρχεται από το νέο ΕΣΠΑ. Η ανακοίνωση του προγράμματος αναμένεται εντός των επομένων ημερών και η προκήρυξή του, έως το τέλος Μαρτίου.

Από τα 380 εκατ. ευρώ τα 200 εκατ. θα διατεθούν για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων μεγάλων επιχειρήσεων και τα 180 για επενδύσεις μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Ανά γεωγραφική κατανομή, στη Δυτική Μακεδονία θα διατεθούν 270 εκατ. ευρώ και στην ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης τα υπόλοιπα 110 εκατ. ευρώ.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων από το αναμενόμενο πρόγραμμα - καθεστώς, είναι:

Α. οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις,

Β. οι Μεγάλες Επιχειρήσεις για παραγωγικές επενδύσεις, μόνο εφόσον οι επενδύσεις αυτές είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ), υπό τον όρο ότι συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το έτος 2050 και στην επίτευξη συναφών περιβαλλοντικών στόχων, είναι απαραίτητες για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στο προσδιορισθέν έδαφος και δεν οδηγούν σε μετεγκατάσταση.

Οι κατηγορίες των επενδύσεων που θα ενισχυθούν είναι οι εξής:

(α) παραγωγικές επενδύσεις σε ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των νεοφυών επιχειρήσεων, που οδηγούν σε οικονομική διαφοροποίηση, εκσυγχρονισμό και μετατροπή

(β) επενδύσεις στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων που οδηγούν στη δημιουργία θέσεων εργασίας

(γ) επενδύσεις σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας και επενδύσεις προώθησης της μεταφοράς προηγμένων τεχνολογιών

(δ) επενδύσεις στην ανάπτυξη τεχνολογίας, καθώς και σε συστήματα και υποδομές για οικονομικά προσιτή καθαρή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας, και επενδύσεις που συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

(ε) επενδύσεις στην ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων αειφορίας που καθορίζονται σε αυτήν και στην ενεργειακή απόδοση

(στ) επενδύσεις στην ψηφιακή καινοτομία και την ψηφιακή συνδεσιμότητα

(ζ) επενδύσεις στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, μεταξύ άλλων μέσω της πρόληψης και της μείωσης αποβλήτων, μέσω της αποδοτικής χρήσης των πόρων, της επαναχρησιμοποίησης, της επισκευής και της ανακύκλωσης.

Τα επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν στις συγκεκριμένες περιοχές και θα ενταχθούν στο καθεστώς «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ενισχύονται με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης. Επισημαίνεται ότι το συγκεκριμένο καθεστώς, παρέχει τη δυνατότητα για επιχορήγηση και στις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, κάτι που δεν προβλέπεται στα άλλα καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου.

Επιπλέον, όσοι υπαχθούν στα κίνητρα του καθεστώτος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση της διαδικασίας ταχείας αδειοδότησης μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 9 του ν. 4864/2021 (Α΄ 237) για την προσέλκυση των στρατηγικών επενδύσεων, χωρίς τις προβλεπόμενες στον νόμο αυτό διαδικασίες υπαγωγής.

Αυτό σημαίνει ότι τα επενδυτικά σχέδια, μπορούν να λάβουν άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας εντός 45 ημερολογιακών ημερών από την κατάθεση του σχετικού φακέλου στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων.

Δείτε επίσης