Οικονομία

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις νέες ρυθμίσεις χρεών σε εφορία & ασφαλιστικά ταμεία

Οι προϋποθέσεις, οι «κόφτες» και οι δικαιούχοι - Αναλυτικά παραδείγματα

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις νέες ρυθμίσεις χρεών σε εφορία & ασφαλιστικά ταμεία
Αρθρογράφος: Vradini.gr
Από Vradini.gr

Νέα ευκαιρία σε εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες με «κόκκινα» χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία να προχωρήσουν σε διακανονισμούς με διάρκεια αποπληρωμής από 36 έως και 120 μηνιαίες δόσεις ανάλογα με το χρόνο γέννησης τους δίνει το πλέγμα των ρυθμίσεων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Ωστόσο όσοι θέλουν να εκμεταλλευθούν την ευκαιρία και να «πάρουν ταμειακές ανάσες» απενεργοποιώντας τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης όπως κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και πλειστηριασμούς κινητής και ακίνητης περιουσίας θα πρέπει να μην έχουν εκκρεμότητες με την εφορία, δηλαδή να εξυπηρετούν κανονικά η να έχουν εντάξει στη πάγια ρύθμιση όλες τις υπόλοιπες οφειλές που μένουν εκτός της αναβίωσης των παλαιών ρυθμίσεων των 72-120 δόσεων ή της νέας ρύθμισης των 36-72 δόσεων για χρέη της περιόδου από 1η Νοεμβρίου 2011 έως 2 Φεβρουαρίου του 2023. Επίσης, το «εισιτήριο» για την επανεργοποίηση των παλαιών ρυθμίσεων για όσους τις έχασαν βρίσκεται στην καταβολή δύο δόσεων μαζί.

Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι να διευρύνει τον αριθμό των οφειλετών με ρυθμισμένες οφειλές περιορίζοντας τον όγκο των ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν εκτιναχθεί σε πάνω από 113 δις. ευρώ και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος περαιτέρω διόγκωσης τους λόγω συμπίεσης των εισοδημάτων από το κύμα της ακρίβειας.

Ο χάρτης των ρυθμίσεων με αναλυτικά παραδείγματα διαμορφώνεται ως εξής:

Αναβίωση 72-120 δόσεων. Οι οφειλέτες που έχουν απωλέσει ρυθμίσεις χρεών σε 72 ή 120 δόσεις ή αυτές έγιναν μη εξυπηρετούμενες έως την 1η Φεβρουαρίου 2023, έχουν τη δυνατότητα επανένταξης καταβάλλοντας δύο μηνιαίες δόσεις έως 31 Ιουλίου 2023 την τρέχουσα και μία επιπλέον που αποσβένει παλιές υποχρεώσεις με σειρά παλαιότητας. Ποσά που είναι υπερείσπραξη αποσβένουν παλαιότερες δόσεις με σειρά παλαιότητας. Οι δόσεις που απολέσθηκαν μεταφέρονται έντοκα στο τέλος της ρύθμισης. Η αναβίωση πραγματοποιείται με όλα τα σχετικά ευεργετήματα (ασφαλιστική ενημερότητα).

Για να αναβιώσουν οι ρυθμίσεις όσοι έχουν άλλες αρρύθμιστες οφειλές πέραν αυτών που έχουν εντάξει στις 72 η 120 δόσεις θα πρέπει μέσα σε ένα μήνα από την επικύρωση της αναβίωσης να εντάξουν αυτές τις οφειλές στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων.

Παραδείγματα

1. Ρύθμιση 120 δόσεων που χάθηκε το Φεβρουάριο του 2022. Εάν τον Απρίλιο του 2023 υποβληθεί αίτηση επανένταξης θα πρέπει να καταβληθούν δύο μηνιαίες δόσεις.

2. Ρύθμιση 120 δόσεων που χάθηκε και άλλες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές. Όλες οι αρρύθμιστες οφειλές πρέπει να ενταχθούν την πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την ημερομηνία επικύρωσης της αναβίωσης της ρύθμισης των 120 δόσεων.

3. Έχω ρύθμιση 120 δόσεων την οποία σταμάτησα να πληρώνω το Φεβρουάριο του 2022. Τον Απρίλιο του 2023 κάνω αίτηση για αναβίωση και καταβάλω 2 δόσεις, επικυρώνοντας έτσι την αναβίωση της ρύθμισης, μαζί με τα ευεργετήματα αυτής, όπως η αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών.

4. Αναβιώνω ρύθμιση 120 δόσεων και παράλληλα έχω κι άλλες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές πέραν αυτών που ενέταξα στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Είμαι υποχρεωμένος να τις εντάξω στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την ημερομηνία επικύρωσης της αναβίωσης της ρύθμισης των 120 δόσεων.

Νέα ρύθμιση 36-72 δόσεις. Οι φορολογούμενοι που είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους ή/και είχαν ρυθμισμένες οφειλές υποχρεώσεις την 1η Νοεμβρίου του 2021 και συνέχισαν να τις εξυπηρετούν μπορούν τις οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η Νοεμβρίου του 2021 και έως την 1η Φεβρουαρίου του 2023 να τις εντάξουν σε 36 δόσεις με το επιτόκιο 4,37% ή σε 72 δόσεις με επιτόκιο 5,87% Μπορούν να ενταχθούν και οφειλές που είναι ενταγμένες σε εξυπηρετούμενες πάγιες ρυθμίσεις, εφόσον αυτές περιλαμβάνουν οφειλές από 1η Νοεμβρίου του 2021

Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης θα ανέρχεται σε 30 ευρώ και με την ένταξη των οφειλών στην νέα ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων, θα ισχύσουν ευεργετήματα που είχε και η ρύθμιση των 120 δόσεων όπως η αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών.

Επιπλέον οι οφειλέτες που δημιούργησαν ληξιπρόθεσμες οφειλές στο χρονικό διάστημα από την 1η Νοεμβρίου του 2021 έως και την 1η Φεβρουαρίου του 2023 και τις έχουν ήδη εντάξει στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων, έχουν τη δυνατότητα να τις υπαγάγουν και αυτές στην νέα ρύθμιση των 72 δόσεων. Επίσης για τους οφειλέτες που την 1η Νοεμβρίου του 2021 έχουν ρυθμισμένες οφειλές στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων την οποία μεταγενέστερα απώλεσαν και ταυτόχρονα τους βεβαιώθηκαν οφειλές μετά την 1η Νοεμβρίου του 2021, τις νέες αυτές οφειλές μπορούν να τις εντάξουν στις 36 ή 72 δόσεις

Παραδείγματα

1. Ληξιπρόθεσμες οφειλές από το Νοέμβριο του 2021 και μετά ενταγμένες στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων. Εντάσσονται στη ρύθμιση των 72 δόσεων.

2. Ρυθμισμένες οφειλές την 1η Νοεμβρίου 2021 με την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων, η οποία χάθηκε τον Μάρτιο του 2022. Παράλληλα βεβαιώθηκαν νέα χρέη τον Απρίλιο του 2022. Τα νέα χρέη εντάσσονται στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων. Οι οφειλές της πάγιας ρύθμισης που χάθηκε επανεντάσσονται σε νέα πάγια ρύθμιση 24 δόσεων.

3. Απέκτησα ληξιπρόθεσμες οφειλές στο διάστημα από το Νοέμβριο του 2021 μέχρι το Φεβρουάριο του 2023. Τις εντάσσω στη ρύθμιση των 72 δόσεων γιατί την 1η Νοεμβρίου 2021 δεν είχα ληξιπρόθεσμες ή αρρύθμιστες οφειλές.

4. Δημιούργησα ληξιπρόθεσμες οφειλές από το Νοέμβριο του 2021 και μετά, τις οποίες ενέταξα στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων. Αυτές τις οφειλές μπορώ πλέον να τις εντάξω στη ρύθμιση των 72 δόσεων.

5. Την 1η Νοεμβρίου του 2021 έχω οφειλές ρυθμισμένες με την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων, την οποία απώλεσα τον Μάρτιο του 2022. Βεβαιώθηκαν νέα χρέη τον Απρίλιο του 2022, τα οποία μπορώ πλέον να εντάξω στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων. Ταυτόχρονα υποχρεούμαι να εντάξω τις οφειλές της απολεσθείσας πάγιας ρύθμισης των 24 δόσεων σε νέα πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων, εντός μηνός από την ένταξή μου στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων.

Δείτε επίσης