Οικονομία

Market Pass: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα-Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν την αίτηση

Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν την πίστωση του ποσού σε «άυλη ψηφιακή κάρτα» ή σε τραπεζικό λογαριασμό με δήλωση ΙΒΑΝ

Market Pass: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα-Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν την αίτηση
Αρθρογράφος: Vradini.gr
Από Vradini.gr

Από σήμερα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στην ηλεκτρονική πύλη για το Market Pass όσοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 0-4 και από αύριο σε 5-9 με την προθεσμία να λήγει στις 15 Μαρτίου. Eκτός και αν δοθεί παράταση από την κυβέρνηση...

Για τη χορήγηση του επιδόματος όσοι υποβάλλουν αίτηση καλούνται να επιλέξουν αν το ποσό θα πιστωθεί σε άυλη ψηφιακή κάρτα εφόσον έχουν κινητό που υποστηρίζει λειτουργία ανέπαφων πληρωμών (NFC) ή σε τραπεζικό λογαριασμό αφού δηλώσουν το IBAN.

Πάντως όσοι υποβάλουν αίτηση το Φεβρουάριο, έχουν περιθώριο να ακυρώσουν και να διορθώσουν στοιχεία ή να αλλάξουν τρόπο πληρωμής μέχρι 28 Φεβρουαρίου ενώ όσοι υποβάλουν αίτηση από 1η Μαρτίου, μπορούν να ακυρώσουν την αίτησή τους και να υποβάλουν νέα μέχρι τις 15 του μηνός που λήγει η διορία. Μετά τις 15 Μαρτίου και αφού εγκριθεί η αίτηση, δεν γίνονται δεκτές νέες αιτήσεις, η αλλαγή τρόπου πληρωμής (ΙΒΑΝ αντί κάρτας κλπ).

Σε περίπτωση που εντοπισθεί λάθος και η πληρωμή απορριφθεί από την Τράπεζα, ο δικαιούχος ειδοποιείται με email για να προβεί σε διορθώσεις χωρίς να μπορεί να αλλάξει τον τρόπο πληρωμής.

Το χρονοδιάγραμμα πληρωμών προβλέπει ότι όσοι επιλέξουν άυλη κάρτα και κάνουν την αίτηση Φεβρουάριο θα τους πιστωθούν τα ποσά που αναλογούν στους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο στο διάστημα 6 ή 7 Μαρτίου ενώ όσοι δηλώσουν ΙΒΑΝ και κάνουν την αίτηση Φεβρουάριο θα λάβουν τα χρήματα που αναλογούν στους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο στις 6 ή 7 Μαρτίου ενώ γύρω στις 8 Μαΐου θα δουν και άλλη μία πληρωμή για τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο). Αν η αίτηση υποβληθεί από 1η έως 15 Μαρτίου, η πρώτη πληρωμή θα γίνει έως 22 ή 23 Μαρτίου.

Μπαίνοντας στην εφαρμογή Market Pass οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν τις ακόλουθες αναλυτικές οδηγίες για τους δικαιούχους, τα ποσά, τις διαδικασίες καθώς και το τρόπο και το χρόνο πληρωμών καθώς και απαντήσεις στα σημαντικότερα ερωτήματα από τις προϋποθέσεις για τους δικαιούχους μέχρι τη χρήση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

Τι είναι το Market Pass;

Το Market Pass αποτελεί μέτρο ενίσχυσης των νοικοκυριών, με σκοπό την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους αγορών, ιδίως ειδών διατροφής, λόγω της σημαντικής αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή. Καλύπτει την περίοδο από τον Φεβρουάριο έως και τον Ιούλιο του 2023.

Ποιοι δικαιούνται το Market Pass;

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι φυσικά πρόσωπα, άγαμα, έγγαμα, μέρη συμφώνου συμβίωσης, εν διαστάσει, διαζευγμένα ή σε κατάσταση χηρείας.

Ποια πρόσωπα συνυπολογίζονται στην οικονομική ενίσχυση ενός νοικοκυριού από το Market Pass;

Για τον σκοπό του Market Pass, ως μέλη του νοικοκυριού λογίζονται οι σύζυγοι / τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, τα εξαρτώμενα τέκνα τους, τα λοιπά εξαρτώμενα από αυτούς μέλη και οι φιλοξενούμενοί τους σύμφωνα με την τελευταία Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2021, όπως αυτή υποβλήθηκε έως και 31/12/2022.

Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Τα φυσικά πρόσωπα δικαιούνται της ενίσχυσης, εφόσον πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

Κριτήριο εισοδήματος

* Οι άγαμοι θα πρέπει να έχουν ετήσιο εισόδημα έως 16.000 ευρώ.

* Οι έγγαμοι θα πρέπει να έχουν εισόδημα 24.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

* Οι μονογονεϊκές οικογένειες θα πρέπει να έχουν εισόδημα έως 24.000 ευρώ, συν 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο

Κριτήριο περιουσίας

* Το ύψος της ακίνητης περιουσίας για τους άγαμους είναι έως 250.000 ευρώ και για τους έγγαμους έως 400.000 ευρώ.

Σε ποιο ύψος ανέρχεται η οικονομική ενίσχυση μέσω Market Pass;

Το ύψος της ενίσχυσης ανά νοικοκυριό ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί του μηνιαίου ύψους αγορών, που καθορίζεται σε 220 ευρώ για το μονομελές νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 100 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού με ανώτατο όριο τα 1.000 ευρώ αγορών. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιλέξει την πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό, το ποσό ενίσχυσης που καταβάλλεται ανέρχεται στο 80% επί του ανωτέρω ύψους.

Ποιο μέλος του νοικοκυριού μπορεί να αιτηθεί για το Market Pass;

Η πλατφόρμα ανοίγει τμηματικά με βάση το καταληκτικό ψηφίο του ΑΦΜ.

α. Για έγγαμους ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, αρμόδιος να αιτηθεί είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.

β. Σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης συζύγων / μερών συμφώνου συμβίωσης, ο ένας εκ των δύο, οπότε αποκλείεται αυτοδικαίως ο άλλος.

γ. Δεν δικαιούνται να αιτηθούν:

γ1. φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώθηκαν ως εξαρτώμενα μέλη στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2021 από άλλο πρόσωπο,

γ2. φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώθηκαν ως φιλοξενούμενα στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2021 από άλλο πρόσωπο,

γ3. φυσικά πρόσωπα τα οποία εμπίπτουν στον Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης για το φορολογικό έτος 2021,

γ4. φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής και

γ5. φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υποβάλει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2021 έως και 31/12/2022.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις για το Market Pass;

Απαραίτητη προϋπόθεση, για να λάβει ο δικαιούχος την οικονομική ενίσχυση, είναι να υποβάλει μέχρι τις 15/3/2023 αίτηση στην εφαρμογή εισερχόμενος με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet). Μετά την είσοδό του στην εφαρμογή, ο αιτούμενος συμπληρώνει και επιβεβαιώνει τα στοιχεία επικοινωνίας του, όπως τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, επιλέγει τον τρόπο πίστωσης (έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό) και το πιστωτικό ίδρυμα με το οποίο επιθυμεί να συνεργαστεί. Στην περίπτωση της κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, ο αιτούμενος υποβάλλει υπό μορφή IBAN ενεργό λογαριασμό Τραπέζης, στον οποίο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον συνδικαιούχος και επιλέγει το πιστωτικό ίδρυμα που τηρείται ο λογαριασμός. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο ότι σε περίπτωση επιλογής έκδοσης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας ο ίδιος ο δικαιούχος ή κάποιο μέλος του νοικοκυριού πρέπει να διαθέτει κινητό τηλέφωνο ικανό να πραγματοποιεί ανέπαφες συναλλαγές (μέσω πρωτοκόλλου NFC). Σημειώνεται ότι η ψηφιακή χρεωστική κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για ηλεκτρονικές συναλλαγές. Ωστόσο είναι δυνατή και η υποβολή αιτήσεως για το Market Pass μέσω ΚΕΠ.

Σε ποιες επιχειρήσεις είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί η ψηφιακή χρεωστική κάρτα του Market Pass;

Το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα Market Pass δύναται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο για την πραγματοποίηση αγοράς αγαθών κάθε είδους σε καταστήματα ή λαϊκές αγορές που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο τροφίμων όπως παντοπωλεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπωλεία καταστήματα ζαχαροπλαστικής, καταστήματα γαλακτοκομικών προϊόντων, αρτοποιεία και διάφορα καταστήματα τροφίμων.

Δείτε επίσης