Οικονομία

Ακίνητα: Ποια πιστοποιητικά καταργούνται στις μεταβιβάσεις - Οι αλλαγές στο Ε9

Τέλος η γραφειοκρατία και η ταλαιπωρία για τους φορολογούμενους

Ακίνητα: Ποια πιστοποιητικά καταργούνται στις μεταβιβάσεις – Οι αλλαγές στο Ε9
Αρθρογράφος: Vradini.gr
Από Vradini.gr

Η ΑΑΔΕ με αυτοματοποιήσεις διαδικασιών κατά την υποβολή δηλώσεων και την κατάργηση «άχρηστων» πιστοποιητικών στοχεύει να διαγράψει μια για πάντα την γραφειοκρατία στις αγοραπωλησείς, τις γονικές παροχές και τις δωρεές ακινήτων που καταγράφουν ανοδική τροχιά υπερβαίνοντας τις 230.000 ετησίως.

.Αναλυτικότερα το σχέδιο για ευκολότερες και εξπρές μεταβιβάσεις ακινήτων προβλέπει:

Την κατάργηση του πιστοποιητικού μη οφειλής φόρου κληρονομίας, γονικής παροχής και δωρεάς.

Όπως αναφέρουν αρμόδιοι παράγοντες στο άμεσο μέλλον το πιστοποιητικό (του αρ. 105 Ν. 2961.2001) περί μη οφειλής φόρου κληρονομιάς δεν θα χρειάζεται στις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Την κατάργηση της προσκόμισης του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ για τις περιπτώσεις συμβολαίων με αλλαγές στα στοιχεία των ακινήτων οι οποίες όμως δεν επηρεάζουν τη φορολογητέα αξία τους.

Την ανάπτυξη μιας νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής για τα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ τα οποία εκδίδονται σήμερα με χειρόγραφη διαδικασία.

Την πλήρη ψηφιοποίηση για τη χορήγηση του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας το οποίο είναι απαραίτητο για τις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Την λειτουργία μιας νέας ψηφιακής εφαρμογής μέσω της οποίας η δήλωση Ε9 θα συμπληρώνεται αυτόματα από τις φορολογικές αρχές με άντληση των στοιχείων από την ηλεκτρονική πλατφόρμα myProperty της ΑΑΔΕ. Οι φορολογούμενοι δεν θα χρειάζεται να τροποποιήσουν τα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας τους στο Ε9 κάθε φορά που προχωρούν σε κάποια αγοραπωλησία, γονική παροχή ή δωρεά ακινήτου καθώς το Ε9 θα ενημερώνεται αυτόματα με βάση τα στοιχεία των δηλώσεων μεταβίβασης ακινήτων που υποβάλλονται πλέον υποχρεωτικά ηλεκτρονικά.

Η ΑΑΔΕ εκτός από τις δηλώσεις φόρου μεταβίβασης, γονικών παροχών, δωρεών και κληρονομιών οι οποίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myProperty δίνει τη δυνατότητα ψηφιακής υποβολής και ειδικών δηλώσεων Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων (ΦΜΑ).

Συγκεκριμένα ηλεκτρονικά υποβάλλονται:

1. Οι δηλώσεις ΦΜΑ για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές όπου ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας και αφορούν:

Την επίκληση από τον μεταβιβάζοντα της κτήσης του ακινήτου με τακτική ή έκτακτη χρησικτησία σε συμβόλαιο μεταβίβασης της κυριότητας αυτού ή σύστασης άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος σε αυτό με οποιαδήποτε αιτία.
Την πλασματική μεταβίβαση σε εκτέλεση προσυμφώνου πώλησης και εργολαβικού προσυμφώνου.
Τη μεταβίβαση στον εργολάβο από τον οικοπεδούχο, λόγω εκτέλεσης εργολαβικού προσυμφώνου, ιδανικού μεριδίου οικοπέδου.

Τη διαφορά της έκτασης, εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη της αναγραφόμενης στον με επαχθή αιτία τίτλο κτήσης του ακινήτου, σε περίπτωση που αυτό μεταβιβάζεται ή συστήνεται εμπράγματο δικαίωμα σε αυτό με οποιαδήποτε αιτία.

2. Οι αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΜΑ σε περίπτωση αναγκαστικού πλειστηριασμού, για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές όπου ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων.

Δείτε επίσης