Οικονομία

Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»: Πάνω από 1.160 αιτήσεις μέσα σε 10 ημέρες

Τεράστιο ενδιαφέρον έδειξαν επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα για την συμμετοχή τους στις νέες δράσεις σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»: Πάνω από 1.160 αιτήσεις μέσα σε 10 ημέρες
Αρθρογράφος: Vradini.gr
Από Vradini.gr

Περισσότερες από 1.160 αιτήσεις έχουν υποβληθεί έως αυτή τη στιγμή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) από μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να χρηματοδοτηθούν από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ και ειδικότερα μέσω του προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» για να υλοποιήσουν επενδύσεις στο συγκεκριμένο τομέα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΣΚΕ του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχουν υποβληθεί ή βρίσκονταν στο στάδιο επεξεργασίας 1.150 αιτήσεις που αφορούν λήψη χρηματοδότησης από τη δέσμη δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ». Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το εν λόγω πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ και θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο τριών υποδράσεων.

Advertisement

Ειδικότερα, από τα στοιχεία του ΟΠΣΚΕ, προκύπτει ότι οι 1.150 αιτήσεις αφορούν επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους 32,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 14,9 εκατ. ευρώ αποτελούν δημόσια δαπάνη. Έως αυτή τη στιγμή, οι υποβεβλημένες αιτήσεις (οριστικοποιημένες) ανέρχονται στις 201, αυτές που βρίσκονται σε επεξεργασία στις 946, σε επανεπεξεργασία 3 ενώ 11 αιτήσεις ακυρώθηκαν.

Από τις τρεις υποδράσεις του προγράμματος και συγκεκριμένα «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» και «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ως προς τον αριθμό αιτήσεων, παρουσιάζει η υποδράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», στην οποία έχουν υποβληθεί ή βρίσκονται σε επεξεργασία 944 αιτήσεις συνολικού προϋπολογισμού 10,17 εκατ. ευρώ.

Ακολουθεί ο «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» με 137 αιτήσεις (ολοκληρωμένες ή σε επεξεργασία) συνολικού προϋπολογισμού 9,78 εκατ. ευρώ και ο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» με 69 αιτήσεις προϋπολογισμού 12,8 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του νέου ΕΣΠΑ:

* Η δράση 1 «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» με συνολικό προϋπολογισμό 90 εκατ. ευρώ: αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό. Το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται από 50% έως 60% του επενδυτικού σχεδίου. Τα επιχειρηματικά σχέδια μπορεί να είναι προϋπολογισμού από 18.000 έως 30.000 ευρώ.

* Η Δράση 2 «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» συνολικού προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ απευθύνεται σε επιχειρήσεις, οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους.
Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 10% έως 50% και αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 50.0000 έως 650.0000 ευρώ.

* Η Δράση 3 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.
Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 25% έως 60% και αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 200.001 έως 1.200.000 ευρώ.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (OΠΣΚΕ) και αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής στο OΠΣΚΕ.

Δείτε επίσης