Οικονομία

Το κυβερνητικό «πακέτο» στήριξης των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη - Αναλυτικά τα 11 μέτρα

Ειδική σύνταξη 1.655 ευρώ, διαγραφές οφειλών, φοροαπαλλαγές, κάλυψη δαπανών, διορισμοί στο Δημόσιο και παροχές στους φοιτητές οι βασικοί «πυλώνες».

Το κυβερνητικό «πακέτο» στήριξης των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη - Αναλυτικά τα 11 μέτρα
Αρθρογράφος: Vradini.gr
Από Vradini.gr

Την παροχή μόνιμης σύνταξης στις οικογένειες των θυμάτων και σε όσους υπέστησαν αναπηρία πάνω από 50% στο τραγικό ατύχημα στα Τέμπη, πλήρη διαγραφή χρεών στο προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και προς τις τράπεζες, απαλλαγή από φόρο κληρονομιάς, δικαίωμα διορισμού στο Δημόσιο, ειδική μοριοδότηση στις Πανελλαδικές εξετάσεις και μετεγγραφές φοιτητών καθώς και κάλυψη των δαπανών νοσηλείας και ψυχολογικής υποστήριξης περιλαμβάνει η δέσμη των 11 μέτρων στήριξης και αρωγής συγγενών θυμάτων, τραυματιών και επιβαινόντων στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Τι περιλαμβάνει το «πακέτο« στήριξη θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν τα υπουργεία Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών μέσα από κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν σχετικά με τα μέτρα στήριξης των οικογενειών των θυμάτων και των τραυματιών από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, το ολοκληρωμένο «πακέτο» εμπεριέχει 11 εξειδικευμένα μέτρα και προβλέπει χαρακτηριστικά:

Ειδική σύνταξη. Στις οικογένειες μέλος ή μέλη των οποίων απεβίωσαν καθώς και σε όσους τυχόν επέλθει μόνιμη αναπηρία άνω του 50% εξαιτίας του δυστυχήματος καταβάλλεται ειδική σύνταξη για κάθε πρόσωπο που απεβίωσε η οποία επιμερίζεται στον/στη σύζυγο και στα τέκνα ή σε περίπτωση μη ύπαρξης συζύγου και τέκνων, επιμερίζεται στους γονείς. Η σύνταξη είναι αφορολόγητη και καταβάλλεται αναδρομικά από 1η Μαρτίου, ανεξαρτήτως άλλων εισοδημάτων ή λήψης άλλης σύνταξης. Το ποσό της ειδικής σύνταξης προσδιορίζεται μηνιαίως στο τετραπλάσιο της εθνικής σύνταξης δηλαδή στα 1.655 ευρώ και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως, με την αύξηση της εθνικής σύνταξης. Την αρμοδιότητα έκδοσης των συντάξεων αναλαμβάνει η Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Διαγραφές χρεών. Οι εκκρεμείς στις 31/03/2023 ατομικές οφειλές των συγγενών (γονέων, συζύγων ή προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, τέκνων και αδελφών) των θανόντων, των προσώπων που υπέστησαν μόνιμη αναπηρία σε ποσοστό άνω του 50% και των συγγενών τους, καθώς και των προσώπων που νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ, προς την φορολογική αρχή και τα ασφαλιστικά ταμεία, διαγράφονται.

Απαλλαγή από οφειλές δανείων. Σε συνεννόηση με τα τραπεζικά ιδρύματα και τους διαχειριστές δανείων, κατόπιν πρωτοβουλίας τους, δανειακές υποχρεώσεις για τις οικογένειες των θυμάτων, οι οποίες απορρέουν από συμβάσεις στεγαστικών ή προσωπικών δανείων, ανεξάρτητα εάν οι οφειλές αυτές εξυπηρετούνται ή μη, διαγράφονται.

Φοροαπαλλαγές. Οι κληρονόμοι προσώπων που απεβίωσαν συνεπεία του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, απαλλάσσονται από τον φόρο κληρονομιάς.

Απασχόληση στο Δημόσιο. Δίνεται το δικαίωμα διορισμού στον Δημόσιο Τομέα για ένα μέλος των οικογενειών των θανόντων, έως και β’ βαθμού συγγένειας. Δικαίωμα διορισμού έχουν και τα πρόσωπα που νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ ή/και υπέστησαν μόνιμη αναπηρία άνω του 50%. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο διορισμός τους, για λόγους υγείας, το δικαίωμα διορισμού μεταβιβάζεται στον σύζυγο ή στα τέκνα, ή άλλως σε έναν από τους γονείς ή σε ένα από τα αδέλφια τους.

Επίσπευση καταβολής αποζημιώσεων. Σε ό,τι αφορά τις δικαστικές διαδικασίες, προς επίσπευση καταβολής των αποζημιώσεων, θα ληφθεί νομοθετική μέριμνα για τη διευκόλυνση της εκτελεστότητας των αποφάσεων από τον πρώτο βαθμό. Επιπλέον, παρέχεται δωρεάν νομική βοήθεια στα θύματα και στους συγγενείς τους, εφόσον το επιθυμούν.

Μετεγγραφές φοιτητών. Όλοι οι φοιτητές που επέβαινα στη μοιραία επιβατική αμαξοστοιχία καθώς και οι φοιτητές που είναι τέκνα, σύζυγοι ή πρόσωπα που υπήρξαν θύματα της δυστυχήματος ή υπέστησαν μόνιμη αναπηρία σε ποσοστό άνω του 50% καθώς και οι επιβαίνοντες οι οποίοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, αδέλφια και γονείς θανόντων ή προσώπων που υπέστησαν μόνιμη αναπηρία σε ποσοστό άνω του 50%, δικαιούνται μετεγγραφή κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος σε αντίστοιχο τμήμα άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ).

Φοιτητικές εστίες. Οι φοιτητές προτεραιοποιούνται όσον αφορά τη στέγαση στις φοιτητικές εστίες των εκπαιδευτικών τους ιδρυμάτων και τους παρέχεται δωρεάν σίτιση, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Μοριοδότηση στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Θα εφαρμοστούν ρυθμίσεις περί προσαύξησης μοριοδότησης στις τακτικές και έκτακτες Πανελλαδικές Εξετάσεις των ετών 2023, 2024, 2025 για τους επιβαίνοντες καθώς και για τα τέκνα, συζύγους ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, αδέλφια και γονείς θανόντων ή προσώπων που υπέστησαν μόνιμη αναπηρία σε ποσοστό άνω του 50%.

Δαπάνες νοσηλείας και ψυχολογικής υποστήριξης. Καλύπτονται πλήρως από τον ΕΟΠΠΥ, οι δαπάνες νοσηλείας και αποκατάστασης τραυματιών σε υλικά και υπηρεσίες, σε όλες τις δομές δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και τα έξοδα μετάβασης σε δομές αποκατάστασης του εξωτερικού χωρίς απολύτως καμία συμμετοχή. Επίσης παρέχεται δωρεάν εξατομικευμένη ψυχολογική υποστήριξη των οικογενειών των θυμάτων, των τραυματιών και των επιβαινόντων, δια ζώσης και κατ’οίκον, μέσα από το δίκτυο δομών ψυχικής υγείας του ΕΣΥ, καθώς και τηλεφωνικά μέσω της Δωρεάν Εθνικής Γραμμής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306, με την ειδική επιλογή 3.

Παράλληλα δημιουργείται ειδική δομή και τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης και γρήγορης διεκπεραίωσης όλων των υποθέσεων για τα μέτρα στήριξης και για κάθε συναλλαγή τους με το Δημόσιο, στην Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Δείτε επίσης