Οικονομία

ΤΑΙΠΕΔ: Οκτώ επενδυτικά σχήματα για το μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος Βόλου

Ποιες είναι εταιρείες προεπιλέχθηκαν για την πλειοψηφική τους συμμετοχή

ΤΑΙΠΕΔ, Οργανισμός Λιμένος Βόλου, Προεπιλογή εταιρειών, Μετοχικό κεφάλαιο,  ΤΑΙΠΕΔ Διοικητικό συμβούλιο, ΤΑΙΠΕΔ τι είναι, ΤΑΙΠΕΔ Διαγωνισμοί,
Αρθρογράφος: Vradini.gr
Από Vradini.gr

Οκτώ επενδυτικά σχήματα προεπιλέχθηκαν από το ΤΑΙΠΕΔ για την πλειοψηφική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος Βόλου.

Όπως έγινε γνωστό τα οκτώ επενδυτικά σχήματα προεπιλέγηκαν από το ΤΑΙΠΕΔ, καθώς πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στη β' φάση (υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών) για την απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής, σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Οργανισμός Λιμένος Βόλου.

Ειδικότερα, τα προεπιλεγέντα επενδυτικά σχήματα είναι τα εξής (με αλφαβητική σειρά):

*Advance Properties O.O.D.

*Κοινοπραξία Goldair Cargo A.E.- Goldair Handling Α.Ε.

*Κοινοπραξία Intrakat A.E.- TΕΚΑΛ Α.Ε.

*Κοινοπραξία Israel Shipyards Ltd- Χαλυβουργία Ελλάδος Α.Ε.

*Mariner Capital Ltd.

*QTerminals W.L.L.

*ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

*Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Τα προεπιλεγέντα επενδυτικά σχήματα, αφού υπογράψουν τις σχετικές Συμβάσεις Εμπιστευτικότητας, θα λάβουν τα τεύχη της β' φάσης του διαγωνισμού (υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών) και θα αποκτήσουν πρόσβαση στην εικονική αίθουσα τεκμηρίωσης (Virtual Data Room), όπου θα έχουν αναρτηθεί στοιχεία και λοιπές πληροφορίες σχετικά με το περιουσιακό στοιχείο.

Τι είναι το ΤΑΙΠΕΔ

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) είναι εταιρεία που ανήκει στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (γνωστό ως Υπερταμείο), η οποία δεν ανήκει στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός εκάστοτε ορίζεται, σύμφωνα με τον Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α). Σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο (Ν. 3986/2011), το ΤΑΙΠΕΔ αξιοποιεί την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου, που του έχει ανατεθεί σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και τις προβλέψεις των Μεσοπρόθεσμων Πλαισίων Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Στο Ταμείο έχουν ήδη μεταφερθεί τα περιουσιακά στοιχεία που είχαν περιληφθεί στα Μεσοπρόθεσμα Προγράμματα, τα οποία συνοψίζονται σε τρεις κατηγορίες:

Αξιοποίηση Γης

Υποδομές

Εταιρικό Χαρτοφυλάκιο

Δείτε επίσης