Οικονομία

ΔΥΠΑ: Ποιες επιχειρήσεις θα υλοποιήσουν τη δράση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας

Οι προϋποθέσεις για τους δικαιούχους και ο αριθμός των ανέργων που μπορούν να εντάξουν με βάση το μόνιμο προσωπικό που απασχολούν 

ΔΥΠΑ, Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, πρόγραμμα, άνεργοι νέοι, απασχόληση, ΟΑΕΔ, Υπουργείο Εργασίας
Αρθρογράφος: Vradini.gr
Από Vradini.gr

Έως και τις 24 Μαϊου, έχουν το περιθώριο οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να πάρουν μέρος στο επιδοτούμενο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 3.900 άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 15 εκατ. ευρώ και στόχος του είναι η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από νέους, ηλικίας έως 29 ετών, που έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης σε τομέα ψηφιακής οικονομίας τουλάχιστον 50 ωρών και παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδός τους στην αγορά εργασίας.

Η επαγγελματική εμπειρία θα διαρκεί 30 ώρες εβδομαδιαία (6 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα) για 6 μήνες και η ΔΥΠΑ θα καταβάλλει 594 ευρώ μηνιαία καθαρή αποζημίωση (27 ευρώ ημερησίως για 22 ημέρες εργασιακής εμπειρίας) απευθείας στους συμμετέχοντες.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα και δραστηριοποιούνται σε κλάδους (ως κύριους ή δευτερεύοντες) οικονομικής δραστηριότητας σε τομείς ψηφιακής οικονομίας, με ενδεικτικά αντικείμενα όπως τα παρακάτω:

* ηλεκτρονικό εμπόριο

* δημιουργία και διαμοιρασμός ψηφιακού περιεχομένου, στρατηγικές βελτίωσης θέσης μιας ιστοσελίδας στα αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης, σχεδιασμός και υλοποίηση στρατηγικής μάρκετινγκ στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχεδιασμός ιστοσελίδων, ανάπτυξη λογισμικού για ιδιώτες και επιχειρήσεις

* υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπολογιστών, σταθερή κινητή διαδικτυακή τηλεφωνία, εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών και πολυμέσων, διαχείριση ηλεκτρονικών προμηθειών, ευρυζωνικές υπηρεσίες και παροχή υπηρεσιών Διαδικτύου, εφαρμογές τηλεματικής, δορυφορικές υπηρεσίες, ανάπτυξη γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων

* συμβουλευτικές υπηρεσίες για λογισμικό, συντήρηση και επιδιόρθωση ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων συσκευών πολυμέσων, παροχή λύσεων ασφάλειας ηλεκτρονικών συστημάτων

* τηλεεκπαίδευση

* συστήματα αυτοματισμού γραφείου

* ψηφιακές εκτυπώσεις

* ψηφιακή τηλεόραση,

* ψυχαγωγία με ψηφιακά μέσα.

Λοιπές επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα εφόσον ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ή τουλάχιστον ένας εργαζόμενος με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης απασχολούνται μερικώς ή αποκλειστικά με αντικείμενο σχετικό με την ψηφιακή οικονομία (υπεύθυνη δήλωση κατά την αίτηση).

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι, οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής υποβάλλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μία μοναδική αίτηση συμμετοχής-υπεύθυνη δήλωση στο ΚΠΑ2 όπου είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι, με χρήση του κλειδαρίθμου τους, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ, ή εναλλακτικά με χρήση κωδικών taxisnet, χωρίς προσέλευση στην Υπηρεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι/επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με χρήση κλειδαρίθμου ως πιστοποιημένοι χρήστες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ (e-services) στο ΚΠΑ2 που ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημά που επιθυμούν να ενταχθεί στο πρόγραμμα, ή εναλλακτικά με χρήση κωδικών taxisnet.

Πάροχοι/επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό μπορούν να ενταχθούν για έναν (1) ωφελούμενο/ασκούμενο.

Πάροχοι/επιχειρήσεις με προσωπικό:

* 1-3 άτομα, μπορούν να ενταχθούν για 2 ωφελούμενους/ασκούμενους

* 4-9 άτομα, μπορούν να ενταχθούν για 3 ωφελούμενους/ασκούμενους

* 10-19 άτομα, μπορούν να ενταχθούν για 4 ωφελούμενους/ασκούμενους

* 20-30 άτομα, μπορούν να ενταχθούν για 6 ωφελούμενους/ασκούμενους

* 31-50 άτομα, μπορούν να ενταχθούν για 10 ωφελούμενους/ασκούμενους

* Άνω των 50 ατόμων μπορούν να ενταχθούν για αριθμό ωφελούμενων/ασκούμενων ίσο με ποσοστό 25% επί του αριθμού του προσωπικού τους.

Ο αριθμός του προϋπάρχοντος προσωπικού υπολογίζεται με βάση το συνολικό αριθμό απασχολουμένων του παρόχου/ επιχείρησης ανεξάρτητα από το καθεστώς απασχόλησής τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή ενός παρόχου/επιχείρησης στη δράση είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά το μήνα πριν την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ημερολογιακά). Η παραπάνω προϋπόθεση ισχύει και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής της επιχείρησης στη δράση.

Δείτε επίσης