Οικονομία

Στο «τραπέζι» της νέας κυβέρνησης η επανεξέταση των φόρο-εκπτώσεων και απαλλαγών

Ποιες απαλλαγές ισχύουν σήμερα, ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πόσο ωφελούνται πραγματικά

Υπουργείο Οικονομικών, υπουργειο οικονομικών, ααδε, ΑΑΔΕ, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, φορολογια, εκπτωσεισ φορου, φοροαπαλλαγεσ, ελληνικη οικονομία, ελλαδα, οικονομια
Αρθρογράφος: Vradini.gr
Από Vradini.gr

Οι εξαγγελίες των πολιτικών κομμάτων για αύξηση του αφορολόγητου ορίου και για μείωση του φορολογικού βάρους σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις παραπέμπουν σε επανεξέταση από «μηδενική βάση» του καθεστώτος των ειδικών φοροαπαλλαγών και των εκπτώσεων που τα τελευταία χρόνια διογκώθηκαν λόγω των κρίσεων.

Επίσης αναμένεται στο επίκεντρο θα βρεθεί η καθιέρωση νέων ισχυρών κινήτρων στους φορολογούμενους για να ζητούν αποδείξεις στις συναλλαγές τους προκειμένου α περιοριστεί η φοροδιαφυγή με απόκρυψη τζίρου από επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης αναμένεται να τεθούν στο τραπέζι οι φοροαπαλλαγές και οι εκπτώσεις που ισχύουν σήμερα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και οι 1.047 δαπάνες που μειώνουν το φόρο ή παρέχουν πλήρη απαλλαγή. Στο πλαίσιο αυτό θα γίνει έλεγχος και καταγραφή όλων των φοροαπαλλαγών για να προσδιοριστεί το κόστος τους για τον προϋπολογισμό και τα οφέλη και οι κατηγορίες των δικαιούχων.

Πάντως αξίζει να σημειωθεί ότι ο υπολογισμός του κόστους των φορολογικών δαπανών που αφορούν την φορολογία κληρονομιών, καθώς και την φορολογία κερδών από τυχερά παίγνια είναι αδύνατος, δεδομένου ότι οι φορολογίες αυτές και η σχετική διαδικασία δεν υποστηρίζονται μηχανογραφικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του προϋπολογισμού ο αριθμός των φοροαπαλλαγών ανέρχονται σήμερα στις 1.047 με το δημοσιονομικό κόστος τους να φθάσει στα 12,88 δισ. ευρώ. Ειδικότερα:

1) Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων. Καταγράφονται 200 απαλλαγές και εκπτώσεις με εκατομμύρια νοικοκυριά να έχουν μειώσεις και εκπτώσεις φόρου από το φορολογητέο εισόδημα. Οι φοροαπαλλαγές που χρησιμοποιήθηκαν από τα φυσικά πρόσωπα ξεπερνούν τις 10 εκατ. περιπτώσεις με το κόστος για τον προϋπολογισμό να υπολογίζεται σε 5 δισ. ευρώ. Το μεγαλύτερο τμήμα και συγκεκριμένα ποσό ύψους 3,8 δισ. ευρώ αφορά στο αφορολόγητο όριο και στη μείωση του φόρου ανάλογα με το μέγεθος της οικογένειας (γονείς και παιδιά. Η φοροαπαλλαγή χρησιμοποιήθηκε σε 6,7 εκατ. περιπτώσεις. Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό του κόστους των μειώσεων του τελικού φόρου έγινε σύγκριση του φόρου που προέκυψε από την κανονική εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων με εκείνον που προκύπτει εάν απαλειφθούν οι εν λόγω μειώσεις κάθε μια ξεχωριστά και πραγματοποιηθούν ισάριθμες εκκαθαρίσεις. Η διαφορά φόρου που προκύπτει από τις δύο αυτές εκκαθαρίσεις καταγράφηκε ως κόστος ή απώλεια φορολογικών εσόδων για την αντίστοιχη φορολογικές δαπάνες.

2) Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων. Υπάρχουν 200 απαλλαγές και εκπτώσεις ύψους 1,3 ευρώ δις. ευρώ για 53.021 επιχειρήσεις.

3) Φορολογία κεφαλαίου (129 εκπτώσεις και απαλλαγές): Συνολικά 5.082.163 φυσικά και νομικά πρόσωπα έχουν 129 εκπτώσεις και απαλλαγές στον ΕΝΦΙΑ, στον Ειδικό Φόρο Ακινήτων, στις μεταβιβάσεις, γονικές παροχές, κληρονομιές και δωρεές ύψους 3,89 δις. ευρώ. Ειδικά στον ΕΝΦΙΑ οι απαλλαγές αφορούν περισσότερες από 5 εκατομμύρια. περιπτώσεις με το όφελος να είναι σχετικά μικρό και συγκεκριμένα 85 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, οι 8.499 απαλλαγές στον Ειδικό Φόρο Επί των ακινήτων (αφορά κυρίως επιχειρήσεις) είχε ω αποτέλεσμα τη μείωση των εσόδων κατά 3,7 δισ. ευρώ.

4) ΦΠΑ. Ισχύουν 75 εκπτώσεις και φοροαπαλλαγές και το όφελος για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και καταναλωτές ήταν 821,934 εκατ. ευρώ. Τις μεγαλύτερες φοροαπαλλαγές έχουν οι υπηρεσίες ιδιωτικής εκπαίδευσης που γλιτώνουν 397 εκατ. ευρώ.

5) Τέλη χαρτοσήμου. Υπάρχουν 85 εκπτώσεις με τις απαλλαγές α ανέρχονται σε 73,7 εκατ. ευρώ συνολικά για όλους τους δικαιούχους, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών.

6) Φόρος ασφαλίστρων. Οι μειώσεις έφθασαν τα 421,9 εκατ. ευρώ συνολικά για όλους τους δικαιούχους, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών.

7) Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης. Ισχύουν 44 φοροαπαλλαγές ύψους 1,17 δις. ευρώ με τη μερίδα του λέοντος να έχουν τα ενεργειακά προϊόντα με 589,6 εκ. ευρώ και η αιθυλική αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά με 580,4 εκατ. ευρώ.

8) Τέλη ταξινόμησης οχημάτων. Καταγράφονται 23 εκπτώσεις ύψους 121,69 εκατ. ευρώ συνολικά για όλους τους δικαιούχους, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών.

9) Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων. Το ποσό των απαλλαγών ανήλθε σε 11,844 εκατ. ευρώ συνολικά για όλους τους δικαιούχους, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών.

Δείτε επίσης