Οικονομία

Επιστρεπτέα: Τελευταία ημέρα για επιχειρήσεις να ακυρώσουν την επιστροφή των ποσών

Λήγει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών - Ποιοι κινδυνεύουν να καταβάλλουν εφάπαξ και έντοκες τις κρατικές ενισχύσεις

Επιστρεπτέα προκαταβολή, ΑΑΔΕ, ααδε, επιστρεπτεα, επιστροφη, Επιστροφή ποσών, δικαιολογητικά, υπουργείο Οικονομικών
Αρθρογράφος: Vradini.gr
Από Vradini.gr

Τελειώνει σήμερα ο χρόνος για χιλιάδες επαγγελματίες και επιχειρήσεις για την υποβολή των δικαιολογητικών στην ΑΑΔΕ, προκειμένου να γλιτώσουν την εφάπαξ και έντοκη επιστροφή των κρατικών ενισχύσεων από τους κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής. Μετά από έλεγχο προέκυψε ότι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις δεν πληρούσαν τα κριτήρια και κυρίως τη ρήτρα για την απασχόληση για να λάβουν τα φθηνά κρατικά δάνεια και το Νοέμβριο του 2022 κλήθηκαν να επιστρέψουν εφάπαξ και εντόκως ολόκληρο το ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής που είχαν λάβει την περίοδο της πανδημίας. Παράλληλα σήμερα λήγει η προθεσμία για την πληρωμή της 1ης από τις 10 δόσεις του ΕΝΦΙΑ.

Ωστόσο το υπουργείο Οικονομικών τους έδωσε μία «δεύτερη ευκαιρία» για να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά στη πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ και να ακυρώσουν το λογαριασμό. Όμως, όσοι δεν καταθέσουν τα δικαιολογητικά η διαπιστωθεί ότι δεν τήρησαν τις προϋποθέσεις θα υποχρεωθούν να εξοφλήσουν σε μία δόση και εντόκως από την 1η Δεκεμβρίου 2022 ολόκληρο το ποσό μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023.

Ειδικότερα με βάση το ισχύον νομοθετικό καθεστώς:
- Ποσά που βεβαιώθηκαν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα μέχρι και 2 Νοεμβρίου 2022 καταβάλλονται ως την 30η Ιουνίου 2023.
- Σε περίπτωση βεβαίωσης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης διατήρησης εργαζομένων διενεργείται εκ νέου υπολογισμός.
- Εφόσον έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και 23 Σεπτεμβρίου 2022 και μετά τον επανυπολογισμό της υποχρέωσης διατήρησης εργαζομένων προκύπτει ότι τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις της επιχείρησης, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό που βεβαιώθηκε διαγράφεται με την έκδοση Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης (ΑΦΕΚ) και ταυτόχρονα εκδίδεται νέος νόμιμος τίτλος είσπραξης για την επιστροφή του επιστρεπτέου μέρους της ενίσχυσης όπως αυτό υπολογίζεται. Ποσά που τυχόν καταβλήθηκαν βάσει του αρχικού τίτλου είσπραξης πιστώνονται στην οφειλή που προκύπτει από τον νέο τίτλο είσπραξης.
- Εφόσον μετά τον επανυπολογισμό της υποχρέωσης διατήρησης εργαζομένων και την παρέλευση της προθεσμίας της 31ης Μαΐου 2023 για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, προκύπτει ότι τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις της επιχείρησης, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό που βεβαιώθηκε διαγράφεται με την έκδοση Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης (ΑΦΕΚ) και ταυτόχρονα εκδίδεται νέος νόμιμος τίτλος είσπραξης για την επιστροφή του επιστρεπτέου μέρους της ενίσχυσης όπως αυτό υπολογίζεται.
- Η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού ισχύει μόνο εφόσον τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί το αργότερο μέχρι και την 23η Σεπτεμβρίου 2022. Ποσά που τυχόν καταβλήθηκαν βάσει του αρχικού τίτλου είσπραξης πιστώνονται στην οφειλή που προκύπτει από τον νέο τίτλο είσπραξης.
- Εφόσον μετά τον επανυπολογισμό της υποχρέωσης διατήρησης εργαζομένων και την παρέλευση της προθεσμίας της 31ης Μαΐου 2023 για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, προκύπτει ότι δεν τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις της επιχείρησης η κρατική ενίσχυση θεωρείται ως μη χορηγηθείσα και επιβάλλεται τόκος επί του ποσού που βεβαιώθηκε μέχρι και 2 Νοεμβρίου 2022, από 1 Δεκεμβρίου 2022.

Οι ενστάσεις και η αναμονή έκδοσης αποφάσεων

Την ίδια ώρα σε αναμονή για ακόμα πέντε μήνες θα βρίσκονται 17.000 επιχειρήσεις που τέθηκαν εκτός των κρατικών ενισχύσεων για να μάθουν αν τελικά θα γίνουν αποδεκτές οι ενστάσεις τους. Η διαδικασία επανελέγχουν των αιτήσεων από την αρμόδια επιτροπή θα ολοκληρωθεί στις 31 Οκτωβρίου του 2023 η οποία θα αποφανθεί ποιοι θα λάβουν αναδρομικά τα χρήματα από τους κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Όσοι λάβουν τις ενισχύσεις θα έχουν περίοδο χάριτος 2 μήνες προτού επιστρέψουν τα χρήματα στο κράτος. Ως περίοδος χάριτος θεωρείται το χρονικό διάστημα από την καταβολή της ενίσχυσης και έως την τελευταία ημέρα του δεύτερου μήνα μετά την καταβολή της ενίσχυσης ενώ για όσους έκαναν ένσταση και πήραν τα δάνεια πριν την 1 Μαρτίου του 2023 η περίοδος χάριτος λήγει στις 31 Μαΐου του 2023.

Τέλος, οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που θα δικαιωθούν θα κληθούν να εξοφλήσουν την οφειλή της επιστρεπτέας προκαταβολής σε 96 άτοκες δόσεις με ποσά «κουρεμένα» έως 75%.

Δείτε επίσης