Οικονομία

Στοίχημα για τη νέα κυβέρνηση η ταχεία απορρόφηση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης

Νέο αίτημα στη Κομισιόν μέσα στο καλοκαίρι για δάνεια και επιδοτήσεις

Ταμείο Ανάκαμψης, πόροι, απορρόφηση
Αρθρογράφος: Vradini.gr
Από Vradini.gr

Μπροστά στη πρόκληση της αποτελεσματικής απορρόφησης των επιχορηγήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης ιδιαίτερα στο τομέα της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης θα βρεθεί η νέα κυβέρνηση καθώς θα πρέπει να ανεβάσει ταχύτητες για την υλοποίηση των νέων οροσήμων, την κατάθεση του αναθεωρημένου πλάνου για το Ταμείο Ανάκαμψης και το συνδεόμενο με αυτό σχέδιο χρηματοδοτήσεων RepowerEU.

Στις πρόσφατες συστάσεις της προς την Ελλάδα η Κομισιόν επισημαίνει την ανάγκη να διατηρηθούν και να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την ολοκλήρωση σημαντικού αριθμού μεταρρυθμίσεων που σχεδιάζονται και υπογραμμίζει πως η συνέχιση της εφαρμογής του σχεδίου εξαρτάται από τη διοικητική και εκτελεστική ικανότητα των εκτελεστικών φορέων στους οποίους έχουν ανατεθεί τα σχετικά καθήκοντα και εμπλέκονται στις αναπτυξιακές διαδικασίες, δηλαδή από το κατά πόσο θα ανταποκριθούν οι μηχανές της περιφερειακής και τοπικής διοίκησης.

Advertisement

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα έχει υποβάλλει τρία αιτήματα πληρωμής για το σκέλος των επιχορηγήσεων και δύο για το σκέλος των δανείων, που αντιστοιχούν σε 85 ορόσημα και στόχους του Σχεδίου.

Η λίστα με τα έργα και τις παρεμβάσεις

Η χώρα έχει ήδη κάνει μια σχετική επεξεργασία για την κατάθεση εντός του καλοκαιριού έως το τέλος Ιουλίου ή το αργότερο έως τέλος Αυγούστου επίσημου αιτήματος προς την Κομισιόν για τα επιπλέον δάνεια ύψους 5 δισ. ευρώ και επιδοτήσεις 760 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του REPowerEU.

Με αυτά τα δεδομένα, με τη διεκδίκηση επιπλέον πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης το ποσό που θα λάβει η Ελλάδα ανεβαίνει στα 36 δισ. ευρώ: Επιδοτήσεις 14,7 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και 760 εκατ. ευρώ από το REPowerEU συν δάνεια 12,7 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και ακόμα 5 δισ. ευρώ από το REPowerEU.

Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης που θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός του 2023-2024 αφορούν:

Ολοκλήρωση ανακαινίσεων τουλάχιστον 8.000 κτιρίων κατοικιών για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης και έγκριση σε τουλάχιστον 9.700 εταιρείες για ανακαινίσεις ενεργειακής απόδοσης.

Έναρξη έργων για την προώθηση της ανθεκτικότητας και της περιβαλλοντικής προστασίας του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, των εναέριων δικτύων σε δασικές περιοχές και της αύξησης της χωρητικότητας των υποσταθμών υψηλής και μέσης τάσης.

Εφαρμογή οργανωτικής μεταρρύθμισης στον σιδηροδρομικό τομέα και πλήρης λειτουργία του νέου Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) και του διαχειριστή κατασκευής του (ΕΡΓΟΣΕ) και πλήρης ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS) στο βασικό σιδηροδρομικό δίκτυο.

Ολοκλήρωση ψηφιοποίησης τουλάχιστον 30% των συνολικών αρχείων και στα 9 υποέργα της δημόσιας διοίκησης.

Υιοθέτηση πρωτογενούς νομοθεσίας για τη θέσπιση του συστήματος επιβράβευσης στη δημόσια διοίκηση.

Θέσπιση νομοθεσίας που προβλέπει επαγγελματικές ροές εργασίας για το προσωπικό που ασχολείται με τις δημόσιες συμβάσεις.

Απλοποίηση και κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας και δρομολόγηση πλατφόρμας πληροφορικής για την πλήρη αυτοματοποίηση των επιστροφών ΦΠΑ.

Εκσυγχρονισμός της δικαιοσύνης, μέσω της αναβάθμισης των δεξιοτήτων των δικαστών, της αναβάθμισης των συστημάτων τήρησης αρχείων και πληροφορικής στα δικαστήρια, θέσπιση νομοθεσίας για την παρακολούθηση και βελτίωση της απόδοσης των δικαστικών υπαλλήλων και έναρξη της κατασκευής και ανακαίνισης ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων δικαστηρίων.

Αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη για όλους τους κλάδους της δικαιοσύνης, για την αναδιοργάνωση των δικαστικών περιφερειών σε όλη την Ελλάδα και την ορθολογική κατανομή των δικαστικών δομών σε αυτές τις περιφέρειες, με τουλάχιστον το 70% των διοικητικών δικαστηρίων και τουλάχιστον το 40% των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων πλήρως λειτουργικό.

Εκσυγχρονισμός και ψηφιοποίηση του τομέα της δημόσιας υγείας, μεταξύ άλλων μέσω της έναρξης του έργου για την ενεργειακή ανακαίνιση τουλάχιστον 156 κέντρων υγείας, της πλήρους λειτουργίας επιπλέον 56 μονάδων ψυχικής υγείας και της ολοκλήρωσης του εθνικού ψηφιακού αρχείου υγείας και των ψηφιακών projects ψηφιακής για τον καρκίνο.

Ολοκλήρωση προγραμμάτων ψηφιακής και πράσινης αναβάθμισης δεξιοτήτων για σχεδόν 150.000 άτομα.

Προώθηση της αποϊδρυματοποίησης των παιδιών, ιδίως μέσω της τοποθέτησης ανηλίκων με σοβαρή αναπηρία ή/και ψυχικές διαταραχές στη φροντίδα επαγγελματιών ανάδοχων φροντιστών και της τοποθέτησης των εφήβων σε διαμερίσματα ημι-ανεξάρτητης διαβίωσης.

Υπογραφή δανειακών συμβάσεων συνολικού ύψους 5,9 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της δανειακής διευκόλυνσης του RRF.

Ένα ενιαίο κέντρο για την αδειοδότηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και καθαρής τεχνολογίας για την απλοποίηση και την επιτάχυνση της διαδικασίας έγκρισης για την κατασκευή και τη λειτουργία έργων καθαρής τεχνολογίας.

Φορολογικές ελαφρύνσεις ή άλλες μορφές υποστήριξης για επενδύσεις πράσινης, καθαρής τεχνολογίας, όπως εκπτώσεις φόρου, επιταχυνόμενες αποσβέσεις ή επιδοτήσεις που συνδέονται με την απόκτηση ή τη βελτίωση περιουσιακών στοιχείων πράσινων επενδύσεων.

Επένδυση στην επανεκπαίδευση του εργατικού δυναμικού για ένα πιο πράσινο μέλλον.

Δείτε επίσης